M

Japan idag

Antal invånare: 126 785 800 (2017)
Huvudstad: Tokyo

Befolkning

Med sina drygt 127 miljoner invånare var Japan 2013 världens tionde land i befolkningsstorlek. Men födelsetalen har länge dalat, och 2005 noterades för första gången i fredstid en liten befolkningsminskning. Om invånarantalet fortsätter att sjunka kan det, enligt FN:s senaste prognos, ha sjunkit till runt 100 miljoner år 2060.

Antal invånare: 126 785 800 (2017)
Huvudstad: Tokyo

Befolkning

Med sina drygt 127 miljoner invånare var Japan 2013 världens tionde land i befolkningsstorlek. Men födelsetalen har länge dalat, och 2005 noterades för första gången i fredstid en liten befolkningsminskning. Om invånarantalet fortsätter att sjunka kan det, enligt FN:s senaste prognos, ha sjunkit till runt 100 miljoner år 2060.

ANNONS

ANNONS

Religion

Japans två ledande religioner är shintoism och buddhism, och de flesta japaner utövar båda trots deras olikheter. Inte sällan används shintoceremonier vid födelse och bröllop och buddistiska riter vid begravningar och minneshögtider. Även kinesisk konfucianism har påverkat japanskt tänkande och handlande men ses mer som en morallära än som en religion.

Japans flagga.

Politiskt system

Sedan Japan nedkämpats i andra världskriget var ockupationsmakten USAs huvudmål att avväpna och demokratisera landet. 1947 års grundlag stadgar därför att Japan ska vara en parlamentarisk demokrati med grundläggande fri- och rättigheter. Landet avsäger sig för alltid krig som medel att lösa mellanstatliga konflikter. Denna pacifistiska konstitution har dock ifrågasatts. En ny folkomröstningslag som trädde i kraft 2010 kan underlätta grundlagsändringar, men den pacifistiska opinionen är ännu stark.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Trippelkatastofen 2011

Den naturkatastrof som drabbade Japan i mars 2011 fick svåra konsekvenser och krävde omkring 20 000 människoliv. Skalvet, vars epicentrum låg i Stilla havet omkring 40 mil nordost om Tokyo, uppmättes till 9,0 på Richterskalan. Det följdes av en 10–20 meter hög tsunamivåg som drog in över de norra delarna av landets östkust, i regionen Tohoku på huvudön Honshu.

Utrikespolitik och försvar

Ända sedan Japan åter blev oberoende 1952 har samarbetet med USA varit en utrikes- och säkerhetspolitisk hörnsten. Samtidigt har landet eftersträvat stabila relationer till sina asiatiska grannar, bland annat för att säkra sin råvaruförsörjning. Men de senaste åren har relationen till Kina blivit allt mer konfliktpräglad. Under mitten av 2015 godkände parlamentet lagändringar som omtolkar grundlagen så att väpnade insatser utomlands kan göras under vissa omständigheter.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Japan är en ekonomisk stormakt och hade under många år världens näst största ekonomi efter USA. 2010 tog dock Kina över andraplatsen. Men Japan har sedan 1990 haft problem med låg ekonomisk tillväxt och en stor statsskuld. Det faktum att befolkningen minskar befaras leda till brist på arbetskraft i framtiden. De senaste åren har dessutom handelsbalansen svängt från överskott till underskott.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Japans geografi >

Utrikeshandel

Utan en omfattande handel skulle det japanska ”miraklet” inte ha varit möjligt och Japan är en av världens stora handelsnationer. Traditionellt har USA-handeln varit viktigast för japanerna med handeln med Kina på andra plats. Kinesernas ekonomiska frammarsch har dock förändrat bilden. 2004 klev Kina (med Hongkong) för första gången förbi USA som Japans största handelspartner. 2013 skedde ungefär en femtedel av Japans utrikeshandel med Kina.

Sociala förhållanden

Ett område där Japan släpar efter andra utvecklade industriländer är jämställdheten mellan könen, trots att grundlagen förbjuder könsdiskri­minering. Kvinnans ställning är traditionellt svag och näringsliv och höga samhällsposter domineras av män.

I familjen är kvinnan oftast ekonomiskt beroende av mannen, och löneklyftan mellan män och kvinnor är större än i jämförbara länder. Sakta håller också detta på att ändras, men ännu 2013 var bara var tolfte medlem av parlamentets underhus kvinna och i bolagsstyrelser är bara några få procent kvinnor.
 

Besök Landguiden och läs mer om Japan.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Japan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Japans geografi

Geografi med fokus på Japan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Japans geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Shintoism

Shinto är Japans inhemska religion. Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen.

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...