Tagg om folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

S

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det område som de lever i. Oftast handlar det om tillämpning (utförandet) av politiken hos en styrande regim eller en grupp i maktposition som vill bli av med en folkgrupp i ett visst geografiskt område. Det kan även handla om medveten förflyttning av olika folkgrupper för att uppnå en viss demografi (befolkningsfördelning) i ett land. Det senare kallas inom forskningen för ”social engineering”, d.v.s. en centralstyrd manipulering och omstrukturering av samhället.

Fördrivningen sker oftast med hot och våld för att tvinga den utsatta målgruppen att lämna sina hus och hem och förflytta sig till en annan plats, antingen inom samma land eller till och med utomlands.

ANNONS

ANNONS

En mer extrem form av folkfördrivning är etnisk rensning som är en systematisk utrensning av målgruppen som förutom fördrivning även kan omfatta dödande och massakrer. Dessutom brukar dessa åtgärder efterföljas av förstörelse och radering av folkgruppens närvaro i regionen i form av demolering av historiska monument och byggnader samt byte av namn som härleds till den utdrivna gruppen. När liknande dödande sker med avsikt att helt eller delvis utrota målgruppen pratar man istället om folkmord.

Folkmord anses vara den värsta typen av brott i modern tid. Begreppet genocide (engelskans ord för folkmord) myntades 1944 av den polsk-judiske juristen Raphael Lemkin. Han satte ihop orden genos (grekiska för "familj, stam eller ras") och -cide (derivata från latinets cidium för "döda") för att beskriva ett helt nytt internationellt brott. Långt tidigare hade Lemkin som student läst nyheten om mordet på den osmanska storvisiren Talaat Pascha i Berlin (1921) och rättegången för hans mördare Soghomon Tehlirian. Lemkin insåg det paradoxala i situationen: ”Det är ett brott av Tehlirian att mörda en individ, men det är inget brott av hans förtryckare att ha mördat mer än en miljon människor (se det armeniska folkmordet 1915).” Nu under det pågående andra världskriget och utrotningen av judar och andra utsatta minoriteter i Europa (se Förintelsen) var Lemkin mer än någonsin besluten att skapa en brottsrubricering för det som Storbritanniens dåvarande premiärminister Winston Churchill kallade för ”brottet utan namn.” Lemkin kämpade ihärdigt för ett internationellt antagande av hans nya begrepp som brottsrubricering, ett arbete som resulterade i 1948 års FN-konvention om förebyggande och bestraffning av folkmordsbrott.

ANNONS

FN-konventionens definition av folkmord lyder enligt följande:

[Artikel 2] I denna konvention innebär folkmord någon av följande handlingar med avsikt att, helt eller delvis, förinta en nationell, etnisk, ras- eller religiös grupp genom att:

  • döda medlemmar ur gruppen;
  • orsaka allvarlig kroppslig eller mental skada hos gruppens medlemmar;
  • avsiktligt påverka gruppens levnadsförhållanden för att, helt eller delvis, orsaka dess fysiska förintande;
  • påtvinga åtgärder avseende förhindrandet av födslar inom gruppen;
  • tvångsförflyttning av gruppens barn till en annan grupp.

Lemkins definition var dock betydligt vidare än det som dagens FN-konvention anger, vilket har gett upphov till mycket kritik och många förslag om revidering och omdefiniering av folkmordsbegreppet. Lemkin ville bland annat även inkludera kulturella, politiska och ekonomiska grupper bland målgrupperna. Ännu viktigare var hans ansats om att folkmord inte bara behöver handla om dödande utan lika gärna om förintandet av en målgrupps kulturella och sociala identitet. Men när man började revidera Lemkins förslag för att göra det praktiskt tillämpningsbart så skalade man bort en hel del som vissa experter inte ansåg skulle gå att använda juridiskt. Den redan urvattnade versionen skalades därefter ner ännu mer i de politiska förhandlingar som följde inom FN när texten till konventionen diskuterades bland medlemsnationerna. Resultatet blev dagens FN-konvention. Konventionen har sedan dess fått mycket kritik eftersom den utelämnar vissa grupper (främst kulturella och politiska) och misslyckas med att fånga vidden av den komplexa process som ett folkmord ofta består av.

LÄS MER: Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

LÄS MER: Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

LÄS MER: FN:s historia - vägen till bildandet av FN

LÄS MER: Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

ANNONS

Etnicitet används idag för att beskriva tillhörighet till en grupp som definierar sig som skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst.

Med etnisk identitet menas i regel en mindre folkgrupp som hamnat inom ett lands gränser eller som bott där sedan lång tid tillbaka men inte fått bilda en egen stat (t.ex. kurder). Men det kan också röra sig om en befolkningsgrupp som bebott landet långt innan "majoritetsbefolkningen" kom dit.

 

Text: Vahagn Avedian,  fil. dr i historia, med forskningsintresse för mänskliga rättigheter, fred- och konfliktforskning och demokratistudier, redaktör för folkmordet1915.se och karabach.se

Webbplatser:
http://armenica.org/vahagnavedian/
http://folkmordet1915.se/
http://karabach.se/

Här nedan hittar du material som kan relateras till folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord.

Uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad:
25 februari 2020

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Antisemitism - då och nu

av: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst, Nyanlända

Digitalt undervisningsmaterial om antisemitism historiskt och idag. Utformat för elever i åk 7-9 och gymnasiet. Texter av ämnesövergripande karaktär samt lärarhandledning.

+ Läs mer

Fakta om Förintelsen - Film

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Materialet kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker.

+ Läs mer

Artiklar om Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

S

Raoul Wallenberg - offer för kalla kriget

av: Torbjörn Nilsson
2020-09-27

Raoul Wallenbergs räddningsaktion för judarna i Budapest under andra världskrigets slutskede varade bara i ett drygt halvår. Ändå räddades tiotusentals judar och han själv fick en hjältes berömmelse, något som ytterligare förstärktes av mystiken kring hans senare öde som försvunnen/död i den sovjetiska fängelseapparaten. Hur kom det sig att han överlevde de tyska nazisternas och deras ungerska allierades (”pilkorsarna”) våldsregim men föll offer för den framryckande sovjetmakten? Svaret kan sökas i det komplicerade storpolitiska spel som ägde rum i krigets slutskede när nazister försökte rädda sitt eget skinn, Sovjets misstänksamhet mot Väst tilltog och omvärldens senkomna engagemang för judarna tog fart...

+ Läs mer

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

av: Vahagn Avedian
2020-07-04

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att staten bestämmer själv inom sina gränser. Men om mänskliga rättigheter kränks inom en stat och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor kan det internationella samfundet vidta åtgärder, s.k. humanitär intervention. Detta kan utföras efter auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner...

+ Läs mer

M

Folkmordet i Rwanda - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Vahagn Avedian
2020-02-13

Folkmordet i Rwanda var en storskalig massaker som ägde rum mellan 7 april och 15 juli 1994. Massakrerna skedde under ett pågående inbördeskrig mellan landets två folkgrupper, hutuer och tutsier där de senare var en minoritet. Många moderata hutuer som vägrade delta i massakrerna eller kritiserade behandlingen av tutsier dödades också. Även om flera stormakter förvarnades om det planerade folkmordet så gjorde man inte mycket innan det var försent. Bland andra vägrade USA:s regering att kalla händelserna för ett ”folkmord”, medvetna om att det skulle tvinga dem att ingripa enligt internationella lagar...

+ Läs mer

M

Sammanfattning av det armeniska folkmordet 1915

av: Vahagn Avedian
2020-02-06

Under första världskriget utförde osmanska regeringen ett folkmord på sin kristna befolkning. Massakrer, deportationer, svält och sjukdomar dödade uppemot två miljoner människor. Armenierna utgjorde majoriteten av offren (mellan 1 och 1,5 miljoner offer) medan cirka 350 000 assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och lika många greker dog av övergreppen. Turkiet har sedan dess ihärdigt förnekat att något brott har begåtts och fortsätter än idag att motarbeta alla försök till ett bredare erkännande av folkmordet 1915...

+ Läs mer

S

Armeniska folkmordet 1915

av: Vahagn Avedian
2020-02-05

Armeniska folkmordet eller folkmordet 1915 betecknar de systematiska massakrer och övergrepp som drabbade armenier och andra kristna minoritetsgrupper i osmanska imperiet i skuggan av första världskriget. Inom forskningen anger man att mellan 1 och 1,5 miljoner armenier, cirka 350 000 assyrier/syrianer/kaldéer/araméer och lika många greker dog i övergreppen. Folkmordet betecknas numera som en del av framkomsten av dagens Turkiet, en nationalstat som föddes ur resterna från ett högst heterogent imperium, det Osmanska riket...

+ Läs mer

Länkar om Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS