M

Thailand idag

Antal invånare: 69 037 510 (2017)
Huvudstad: Bangkok

Befolkning

Den thailändska befolkningen är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Men inom den thaitalande befolkningen finns regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter.

Antal invånare: 69 037 510 (2017)
Huvudstad: Bangkok

Befolkning

Den thailändska befolkningen är en av de mest homogena i Sydöstasien. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Men inom den thaitalande befolkningen finns regionala skillnader, och i landet ryms också flera etniska minoriteter.

ANNONS

ANNONS

Religion

En stor majoritet av befolkningen bekänner sig till theravadabuddismen, som genomsyrar samhällslivet och kulturen.

Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner.

Thailands flagga.

Politiskt system

Thailand är en konstitutionell monarki, där kungen måste vara buddist. Kungahusets formella makt är begränsad men i verkligheten har hovet ett stort inflytande över samhället.

Den 22 maj 2014 avsattes landets folkvalda regering i en militärkupp och parlamentet upplöstes. Författningen, som föreskrev att Thailand är en parlamentarisk demokrati, upphävdes av armén. Idag styrs landet av en tillfällig regering, uppbackad av militären.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Thailand har alltid fört en pragmatisk utrikespolitik och anpassat sig till nya situationer.

Landet kan också beskrivas som nationalistiskt med en skepsis mot utländsk inblandning i politiken.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Thailands ekonomi har vuxit snabbt sedan 1950-talet. Tillväxten drivs framför allt på av en stor export, som i hög grad består av elektroniska komponenter framställda av en modern industri. En omfattande turistnäring bidrar också till uppgången.

Levnadsstandarden har stegvis höjts för invånarna, men förbättringen är ojämnt fördelad. Den ekonomiska uppgången märks mest i Bangkok med omnejd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Thailands geografi >

Utrikeshandel

I takt med industrialiseringen från 1960-talet har Thailands utrikeshandel förändrats i grunden. Från att tidigare nästan uteslutande ha bestått av jordbruks- och fiskeprodukter utgörs exporten nu till största delen av varor från tillverkningsindustrin. Samtidigt har importen ökat kraftigt.

Sociala förhållanden

Många thailändare har fått bättre levnadsvillkor under de två senaste årtiondena. Det märks i statistiken över medellivslängd och näringsintag. Men inkomstfördelningen är skev och fattigdomen är fortfarande utbredd bland bergsfolk och bönder i norr och nordöst samt i de muslimska områdena i söder.
 

Besök Landguiden och läs mer om Thailand.
Konflikter : södra Thailand

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Thailand

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Thailands geografi

Geografi med fokus på Thailand. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Thailands geografi ur olika...

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Thailands historia

Historia om Thailand. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.