M

Pakistans historia

Dagens pakistanska statsbildning är bara drygt 60 år gammal men området har en urgammal historia. Jordbruket på Indusslätten började utvecklas redan 10 000 år f Kr. Där uppstod den så kallade Induskulturen, som kulminerade cirka 2500-1700 f Kr. Rika fynd från denna tid har gjorts vid utgrävningar i Mohenjo-Daro och Harappa.

På 500- och 400-talen f Kr nådde Perserriket in i området. Perserna besegrades av Alexander den store och de följande seklen dominerade den indiska Maurya-dynastin och olika centralasiatiska statsbildningar.

Vid slutet av 600-talet e Kr anlände islam genom araberna. Turkiska och afghanska invasioner följdes 1526 av det indiska mogulväldet, som nådde sin höjdpunkt i början av 1700-talet.

Brittiska ostindiska kompaniet lade från 1600-talet under sig stora delar av Indien. Punjab och Sind erövrades på 1840-talet och efter det så kallade sepoyupproret 1857-1858 blev Indien en brittisk kronkoloni.

Upproret krossades men tanken på indisk självständighet hade slagit rot och 1885 bildades självständighetsrörelsen Indiska nationalkongressen. Muslimerna fick dock svårt att känna sig hemma i den hinduiskt dominerade organisationen och bildade 1906 Muslimska förbundet. Dess syfte var till en början främst att bevaka muslimernas intressen. I självständighetskampen stod Muslimska förbundet länge sida vid sida med Indiska nationalkongressen.

År 1930 förde poeten Muhammad Iqbal fram tanken på en muslimsk stat i nordvästra Indien. En muslimsk student i Storbritannien föreslog namnet Pakistan. Idén fick han från de områden som borde ingå i staten: P=Punjab, a=afghan (Khyber Pakhtunkhwa), k=Kashmir, s=Sind, tan=Baluchistan. (Ett "i" lades in för att underlätta uttalet). "Pakistan" betyder dessutom "de renas (=renlärigas, rättrognas) land". Under sin ledare Muhammad Ali Jinnah antog Muslimska förbundet 1940 kravet på ett självständigt Pakistan, i vilket också östra Bengalen föreslogs ingå.

Läs i Landguiden om Pakistans historia från 1947 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Dagens pakistanska statsbildning är bara drygt 60 år gammal men området har en urgammal historia. Jordbruket på Indusslätten började utvecklas redan 10 000 år f Kr. Där uppstod den så kallade Induskulturen, som kulminerade cirka 2500-1700 f Kr. Rika fynd från denna tid har gjorts vid utgrävningar i Mohenjo-Daro och Harappa.

På 500- och 400-talen f Kr nådde Perserriket in i området. Perserna besegrades av Alexander den store och de följande seklen dominerade den indiska Maurya-dynastin och olika centralasiatiska statsbildningar.

Vid slutet av 600-talet e Kr anlände islam genom araberna. Turkiska och afghanska invasioner följdes 1526 av det indiska mogulväldet, som nådde sin höjdpunkt i början av 1700-talet.

Brittiska ostindiska kompaniet lade från 1600-talet under sig stora delar av Indien. Punjab och Sind erövrades på 1840-talet och efter det så kallade sepoyupproret 1857-1858 blev Indien en brittisk kronkoloni.

Uppdaterad: 06 maj 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Pakistans historia

L
Hans Thorbjörnsson
2014-02-02
Länge har arkeologer från amerikanska universitet gjort utgrävningar i Harappa tillsammans med några indiska kolleger. Trots att forskarna ännu inte kan läsa språket klarnar bilden av en...
M
Filip Ericsson
2012-09-19
För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i...

Länkar om Pakistans historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Pakistan. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Pakistan. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konflikten mellan Indien och Pakistan om Kashmir.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Pakistan ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Pakistan ur olika perspektiv. Pakistan (officiellt Islamiska republiken Pakistan) är en stat i södra Asien. Pakistan är det sjätte folkrikaste landet i världen...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Pakistan. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om Indiens frigörelse från det brittiska imperiet efter andra världskriget. Den 14 augusti 1947 är en milstolpe i kolonialismens historia: Brittiska Indien blev de självständiga staterna Indien och Pakistan. Frigörelsekampen, med Gandhi som förgrundsfigur, hade lyckats…

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Pakistans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Pakistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...