M
Kategori
Karta

Pakistans historia

Dagens pakistanska statsbildning är bara drygt 60 år gammal men området har en urgammal historia. Jordbruket på Indusslätten började utvecklas redan 10 000 år f Kr. Där uppstod den så kallade Induskulturen, som kulminerade cirka 2500-1700 f Kr. Rika fynd från denna tid har gjorts vid utgrävningar i Mohenjo-Daro och Harappa.

På 500- och 400-talen f Kr nådde Perserriket in i området. Perserna besegrades av Alexander den store och de följande seklen dominerade den indiska Maurya-dynastin och olika centralasiatiska statsbildningar.

Dagens pakistanska statsbildning är bara drygt 60 år gammal men området har en urgammal historia. Jordbruket på Indusslätten började utvecklas redan 10 000 år f Kr. Där uppstod den så kallade Induskulturen, som kulminerade cirka 2500-1700 f Kr. Rika fynd från denna tid har gjorts vid utgrävningar i Mohenjo-Daro och Harappa.

På 500- och 400-talen f Kr nådde Perserriket in i området. Perserna besegrades av Alexander den store och de följande seklen dominerade den indiska Maurya-dynastin och olika centralasiatiska statsbildningar.

ANNONS

ANNONS

Vid slutet av 600-talet e Kr anlände islam genom araberna. Turkiska och afghanska invasioner följdes 1526 av det indiska mogulväldet, som nådde sin höjdpunkt i början av 1700-talet.

Brittiska ostindiska kompaniet lade från 1600-talet under sig stora delar av Indien. Punjab och Sind erövrades på 1840-talet och efter det så kallade sepoyupproret 1857-1858 blev Indien en brittisk kronkoloni.

Upproret krossades men tanken på indisk självständighet hade slagit rot och 1885 bildades självständighetsrörelsen Indiska nationalkongressen. Muslimerna fick dock svårt att känna sig hemma i den hinduiskt dominerade organisationen och bildade 1906 Muslimska förbundet. Dess syfte var till en början främst att bevaka muslimernas intressen. I självständighetskampen stod Muslimska förbundet länge sida vid sida med Indiska nationalkongressen.

År 1930 förde poeten Muhammad Iqbal fram tanken på en muslimsk stat i nordvästra Indien. En muslimsk student i Storbritannien föreslog namnet Pakistan. Idén fick han från de områden som borde ingå i staten: P=Punjab, a=afghan (Khyber Pakhtunkhwa), k=Kashmir, s=Sind, tan=Baluchistan. (Ett "i" lades in för att underlätta uttalet). "Pakistan" betyder dessutom "de renas (=renlärigas, rättrognas) land". Under sin ledare Muhammad Ali Jinnah antog Muslimska förbundet 1940 kravet på ett självständigt Pakistan, i vilket också östra Bengalen föreslogs ingå.

Läs i Landguiden om Pakistans historia från 1947 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 25 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Pakistans historia

L

Utgrävningar i Harappa - spår efter Induskulturen

av: Hans Thorbjörnsson
2014-02-02

Länge har arkeologer från amerikanska universitet gjort utgrävningar i Harappa tillsammans med några indiska kolleger. Trots att forskarna ännu inte kan läsa språket klarnar bilden av en högkultur uppdelad i fem perioder...

+ Läs mer

M

Mahatma Gandhi - en studie om civil olydnad

av: Filip Ericsson
2012-09-19

För 80 år sedan, den 20 september 1932, inledde den brittisk-utbildade advokaten, människorättskämpen och politikern Mohandas Karamchand Gandhi, mest känd som Mahatma Gandhi, en hungerstrejk i sin fängelsecell där han satt för att ha retat upp den brittiska kolonialmakten i Indien...

+ Läs mer

Länkar om Pakistans historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Pakistans geografi

Fördjupa dig i Pakistans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sh
Karta

Fakta om Pakistan

Aktuell samhällsfakta om Pakistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Fiskare på Indus.

Induskulturen

Induskulturen var den till ytan största av flodkulturerna och låg till största delen i nuvarande...