Bild:
M

Ghanas historia

De tidigaste fynden från enkla samhällen i det område som idag utgör Ghana beräknas vara mellan 200 000 och 100 000 år gamla. De första mindre statsbildningarna uppstod troligtvis på 1100-talet. Smårikena utvecklades framför allt kring en livlig handel med guld, elfenben och slavar.

På 1700-talet fanns i området ett hundratal små stater, varav de mäktigaste var Ashanti och Fanti. De båda rikena hamnade ofta i väpnad konflikt med varandra om den lukrativa handeln.

Från slutet av 1400-talet lockade handeln också européer. Portugiser och britter fanns bland dem som etablerade handelsstationer längs kusten, och på 1600-talet fanns även svenskar och danskar där. I början av 1800-talet hade britterna konkurrerat ut de andra européerna. Slavhandeln pågick ända fram till 1830-talet då den förbjöds.

Ashantiriket bjöd länge britterna hårt motstånd. Riket led ett svårt bakslag när huvudstaden Kumasi med sitt mäktiga palats erövrades 1874 och brändes av britterna, som dock imponerades av biblioteket med alla dess böcker på många språk. Striderna fortsatte till 1901, då hela området blev brittiskt under namnet The Gold Coast (Guldkusten).

Stora pengar investeras

Guldkusten blev en av Storbritanniens mest framgångsrika och vinstgivande kolonier. Britterna behöll det inhemska systemet med hövdingar och kontrollerade kolonin genom indirekt styre. Kolonialmakten satsade stort på järnvägar, hamnar, guldgruvor och kakaoodlingar. 1913 var kakao den viktigaste exportvaran. Investeringar kom från rika internationella affärsmän.

Utvecklingen ledde till ett relativt stort välstånd inom kolonin och bland den inhemska befolkningen uppstod så småningom en välutbildad, politiskt medveten överklass. Det var inom denna grupp som ett motstånd mot kolonialmakten växte fram och en nationalistisk rörelse bildades. Motståndet mot britterna ökade efter andra världskriget. Flera samhällsgrupper anslöt sig till nationaliströrelsen, bland de soldater som slagits för britterna under kriget.

År 1949 bildades det radikala partiet Samling folkets parti (CPP) med Kwame Nkrumah som ledare. Nkrumah förespråkade ett fritt Afrikas förenta stater, och genom sitt politiska arbete för denna vision kom han att spela en stor roll för den afrikanska frigörelsen från kolonialismen.

Nkrumah fängslades 1950, samma år som britterna gav Guldkusten visst självstyre. 1951 hölls val till ett lokalt parlament. CPP segrade genom ett starkt stöd från de unga i medelklassen. Nkrumah frigavs och bildade regering 1952.

I en FN-övervakad folkomröstning 1956 valde den brittiska delen av det intilliggande Togoland att ansluta sig till Guldkusten. 1957 blev kolonin självständig under namnet Ghana (Krigarkung), som hämtades från ett medeltida rike längre norrut i Västafrika.

Läs i Landguiden om Ghanas moderna historia från 1957 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

De tidigaste fynden från enkla samhällen i det område som idag utgör Ghana beräknas vara mellan 200 000 och 100 000 år gamla. De första mindre statsbildningarna uppstod troligtvis på 1100-talet. Smårikena utvecklades framför allt kring en livlig handel med guld, elfenben och slavar.

På 1700-talet fanns i området ett hundratal små stater, varav de mäktigaste var Ashanti och Fanti. De båda rikena hamnade ofta i väpnad konflikt med varandra om den lukrativa handeln.

Från slutet av 1400-talet lockade handeln också européer. Portugiser och britter fanns bland dem som etablerade handelsstationer längs kusten, och på 1600-talet fanns även svenskar och danskar där. I början av 1800-talet hade britterna konkurrerat ut de andra européerna. Slavhandeln pågick ända fram till 1830-talet då den förbjöds.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Ghanas historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...
M
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-08-06
Under 350 år skeppades miljontals afrikanska barn, kvinnor och män över Atlanten för att bli slavar i Amerika och Västindien. Britterna dominerade slavhandeln men även Sverige var inblandat.

Länkar om Ghanas historia

Sortera efter:
          

Genomgång (25:41 min) där historieläraren Niklas ger en överblick över det politiska läget i världen (utanför Europa) under medeltiden. Här berättas om arabiska expansionen och kalifatet i Mellanöstern, Songdynastin och konducianismen i Kina, Ghanariket i Afrika.

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svenskt slaveri och den svenska kolonin Cabo Corso i Västafrika 1649-1663. Nya Sverige var inte den enda svenska kolonin i mitten av 1600-talet. I Västafrika grundades den svenska kolonin Cabo Corso år 1649. Cabo Corso låg i dagens Ghana...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Ghana. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Avsnitt på webbsidan Historia 2 där Joakim Wendell berättar om Västafrikas två imperier under medeltiden - Ghana och Mali.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Ghana ur olika perspektiv. Ghana, formellt Republiken Ghana, är en republik i Västafrika. Ghana var en av de första afrikanska staterna att uppnå självständighet, år 1957...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Ghana ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Ghanas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Ghana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...