M
Kategori
Karta

Fakta om Taiwan

Huvudstad: Taipei

Taiwan består av en stor och några mindre öar i Stilla havet, öster om det kinesiska fastlandet. I praktiken fungerar Taiwan som en självständig stat även om det bara erkänns av ett fåtal andra länder. Sedan kinesiska nationalister tog makten över öriket 1949, efter att ha förlorat inbördeskriget mot kommunisterna, gör Kina anspråk på Taiwan som en av sina provinser. Fram till 1971 var det Taiwan som hade Kinas plats i FN, inklusive säkerhetsrådet, men sedan dess har öriket varit diplomatiskt isolerat. Taiwan har klarat sig ganska bra ändå. Det har en väl utvecklad ekonomi och är en ledande tillverkare av högteknologiska varor.

Huvudstad: Taipei

Taiwan består av en stor och några mindre öar i Stilla havet, öster om det kinesiska fastlandet. I praktiken fungerar Taiwan som en självständig stat även om det bara erkänns av ett fåtal andra länder. Sedan kinesiska nationalister tog makten över öriket 1949, efter att ha förlorat inbördeskriget mot kommunisterna, gör Kina anspråk på Taiwan som en av sina provinser. Fram till 1971 var det Taiwan som hade Kinas plats i FN, inklusive säkerhetsrådet, men sedan dess har öriket varit diplomatiskt isolerat. Taiwan har klarat sig ganska bra ändå. Det har en väl utvecklad ekonomi och är en ledande tillverkare av högteknologiska varor.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Taiwan är mycket tätbefolkat, men befolkningstillväxten har i princip stannat av. I kombination med ökad medellivslängd har det lett till en ovanligt snabbt åldrande befolkning. Det minskande barnafödandet tros bero på att taiwaneserna gifter sig senare och väntar med att föda barn medan även antalet skilsmässor ökat under senare år.

Religion

Full religionsfrihet råder i Taiwan. Buddismen är den mest spridda läran, tätt följd av taoismen. De flesta utövar emellertid en blandning av de båda, ofta dessutom med inslag av traditionell kinesisk folktro och vishetslära (konfucianism). Det finns en del renodlat buddistiska tempel, men de flesta helgedomar förenar de olika traditionerna. Många gudar kan dyrkas i ett och samma tempel.

Inrikespolitik och författning

Taiwan fungerar som en egen stat, utan att vara internationellt erkänt. Hanteringen av Kina och dess anspråk på Taiwan spelar en viktig roll i politiken. Sedan Tsai Ing-wen valdes till president 2016 har relationerna till Peking kraftigt försämrats.

Demokrati och rättigheter

Taiwan är en relativt ung demokrati. Under nära fyra årtionden styrdes öriket under auktoritära former och det var först vid mitten av 1990-talet, med det första allmänna valet till presidentposten, som en verklig demokratisering kom till stånd. Under 2000-talet har skyddet av de mänskliga rättigheterna stärkts och försök har gjorts att ta itu med den ingrodda korruptionen. Men över den taiwanesiska demokratin vilar ett ständigt hot från kommunistregimen i Kina, vars mål är att införliva Taiwan i sitt repressiva styre.

Utrikespolitik och försvar

Taiwans situation är unik i världen. Republiken Kina, som det officiellt heter, erkänns bara av ett fåtal småstater i Stilla havet, Latinamerika och Afrika. De får därigenom omfattande bistånd från Taiwan, och avstår från att ha relationer med Folkrepubliken Kina. Inget land kan samtidigt erkänna och upprätthålla officiella förbindelser med både Peking och Taipei.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Taiwan räknas som en av de ursprungliga så kallade tigerekonomierna, det vill säga de asiatiska stater som under förra seklet rekordsnabbt gick från att vara eftersatta och fattiga till starka ekonomier. Taiwan är idag en världsledande tillverkare av högteknologiska varor. Ökad regional konkurrens, växande beroende av Kina och svårigheter att öppna upp ekonomin hotar dock i växande grad Taiwans konkurrenskraft.

Sociala förhållanden

Levnadsstandarden i Taiwan är jämförbar med den i västländer. Befolkningen är en av de mest välmående i Asien. Hälsoproblemen är i allt större utsträckning också desamma som i väst, som övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar.

Besök Landguiden och läs mer om Taiwan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

 

Sidan uppdaterad: 18 december 2022
Ursprungligen publicerad: 17 december 2022

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Taiwan

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Taiwan

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Taiwans historia

Historia om Taiwan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Taiwans geografi

Geografi med fokus på Taiwan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Taiwans geografi ur olika perspektiv...