M
Kategori
Karta

Egyptens geografi

Antal invånare: 104 258 327 (2021)
Huvudstad: Kairo

Geografi och klimat

Egypten ligger i nordöstra Afrika och omfattar även Sinaihalvön i Asien. Det är ett utpräglat ökenland med Nilen som livgivande pulsåder. Den uppodlade marken ligger samlad i ett smalt bälte längs flodens stränder. Till ytan är Egypten mer än dubbelt så stort som Sverige.

Antal invånare: 104 258 327 (2021)
Huvudstad: Kairo

Geografi och klimat

Egypten ligger i nordöstra Afrika och omfattar även Sinaihalvön i Asien. Det är ett utpräglat ökenland med Nilen som livgivande pulsåder. Den uppodlade marken ligger samlad i ett smalt bälte längs flodens stränder. Till ytan är Egypten mer än dubbelt så stort som Sverige.

ANNONS

ANNONS

Nilen har länge betraktats som världens längsta flod (även om man nu tror att Amazonas kan vara längre). Den rinner från söder till norr, cirka 160 mil genom hela landet, och bildar ett vidsträckt deltaområde vid Medelhavskusten.

Egypten
Bild: Utrikespolitiska institutet
Väster om Nildalen ligger Libyska öknen (eller Västra öknen), som börjar redan i huvudstaden Kairos utkanter. Den består mest av stora sanddyner och bildar i nord-sydlig riktning en kedja av sänkor, belägna under havsnivån. Oaser finns där grundvatten kommer upp till ytan genom så kallade artesiska brunnar (med självtryck). Arabiska öknen (Östra öknen), som sträcker sig från Nilen mot Röda havet, är bergig med toppar på upp till 2 000 meter över havet.

Vid staden Assuan (Aswan) i söder är Nilens stränder bergiga. Här ligger Assuandammen (eller Höga dammen) och söder om den sträcker sig den konstgjorda Nassersjön in i Sudan. Dammen byggdes för att ge Egypten el och kontrollera Nilens flöden. När Etiopien på liknande sätt dämmer upp Blå Nilen, som är en av de största bifloderna, orsakar det spänningar med Egypten och Sudan, som båda är beroende av Nilens vatten.

Egyptens flagga.

Sinaihalvön är skild från resten av landet genom Suezkanalen och domineras av bergsöken. Där finns Egyptens högsta berg, Katrina, på drygt 2 600 meter över havet.

Nästan hela Egypten har torrt och varmt ökenklimat. På sommaren är det hett, temperaturer över 40 grader förekommer. På vintern råder behagliga temperaturer. I öknen är nätterna kalla under vintertid.

Vid Medelhavskusten och i Nildeltat är klimatet fuktigt och längs kusten faller regn på vintern. Under våren blåser hårda och torra sandvindar, khamsin, från öknen i sydväst.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Nilen och dess vatten är det regnfattiga Egyptens främsta naturtillgång. Floden ger bördigt lantbruk och vattenkraft, men det mesta av energiproduktionen sker med fossila bränslen. Landet har betydande tillgångar av olja och naturgas. Kärnkraften är under utbyggnad.

Jordbruk

Nilen har kallats Egyptens moder. Nästan hela befolkningen lever i den smala bördiga remsa som floddalen utgör. Jordbruket som fortfarande utgör en viktig del av ekonomin är helt beroende av Nilen och den konstbevattning som floden möjliggör.

Industri

Egypten har arabvärldens mest utvecklade och mångsidiga industri, även om den till stora delar är föråldrad. Tidigare skedde en stor del av produktionen i statlig regi, och militärt ägande finns bakom företag i en mängd branscher, men den privata sektorns andel har ökat stadigt. Det mesta som produceras säljs på hemmamarknaden.

Besök Landguiden och läs mer om Egypten.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Egyptens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Egyptens geografi

L

Lätta fakta om Nilen

av: Carsten Ryytty
2019-05-19

Nilen är jordens näst längsta flod (efter Amazonfloden). Den är 6670 kilometer lång. Om floden var absolut rak och rann upp vid Treriksröset i Sverige skulle den nå söder om Tchadsjön i Afrika...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största varma öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Suezkanalen

av: Carsten Ryytty
2016-04-03

Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Port Tewfik vid Röda havet, är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred vid ytan...

+ Läs mer

Länkar om Egyptens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Egypten

Aktuell samhällsfakta om Egypten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Suezkanalen

Frankrike hade under 1800-talet stora intressen i Nordafrika. De hade bland annat kolonier i de...