M

Kambodjas geografi

Antal invånare: 16 005 370 (2017)
Huvudstad: Phnom Penh

Geografi och klimat

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet gränsar mot Thailand, Laos och Vietnam och har kust mot Siamviken. Större delen av Kambodja består av ett centralt beläget lågland kring den stora sjön Tonlé Sap och Mekongfloden som flyter från norr till söder.

Antal invånare: 16 005 370 (2017)
Huvudstad: Phnom Penh

Geografi och klimat

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet gränsar mot Thailand, Laos och Vietnam och har kust mot Siamviken. Större delen av Kambodja består av ett centralt beläget lågland kring den stora sjön Tonlé Sap och Mekongfloden som flyter från norr till söder.

ANNONS

ANNONS

Mekongfloden går genom östra delen av låglandet och flyter ihop med Tonlé Sap i huvudstaden Phnom Penh. Mekong, som är en av Asiens största floder, är i snitt två kilometer bred i Kambodja, även om variationen är stor beroende på årstid. Nedströms från Phnom Penh börjar det stora Mekongdeltat som i huvudsak ligger i Vietnam, där floden har sitt utflöde i Sydkinesiska havet.

Tonlé Sap (ungefär ”den stora sjön”) är Sydöstasiens största sötvattensjö. Den är viktig både för fisket och som vattenreservoar i regnperioder, då sjöns yta mer än fördubblas. Det beror på att vatten från Mekong pressas upp i sjön när floden svämmar över sina bräddar – vattenflödet byter då riktning.

Kambodjas flagga.

Den relativt korta kusten i sydväst är avskuren från låglandet av Kardemummabergen och Elefantbergen. Längs gränsen mot Thailand löper de lägre Dangrekbergen. Bergsområdena är till största delen skogsklädda.

Kambodja ligger precis norr om ekvatorn och klimatet är tropiskt med en regnperiod från maj till november och en period med torr nordostmonsun där emellan.

Monsunregnen blir ibland så våldsamma att svåra översvämningar uppstår. Mest regnar det i september. Under torrperioden kan torka skapa problem. Temperaturen är ganska jämn året om, runt 27 grader i huvudstaden Phnom Penh, men det är extra hett från mars till juni.

Naturtillgångar

Timmer är Kambodjas viktigaste naturtillgång, men skogsnäringen har allvarliga problem. En stor del av avverkningen sker illegalt och skogarna skövlas oftast utan att nya träd planteras. Vinsterna från skövlingen går ner i fickorna på lokala och militära makthavare.

Merparten av elektriciteten alstras i vattenkraftverk. Elbristen är dock stor och strömavbrott är vanliga.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Kambodja är traditionellt ett utpräglat jordbruksland med risodling och fiske i centrum. Jordbruket inklusive fiske och skogsbruk sysselsätter fortfarande runt två tredjedelar av kambodjanerna. Näringens andel av ekonomin har dock minskat från betydligt över hälften till en tredjedel på ett kvartssekel.

Industri

Industrin domineras av klädtillverkning som vuxit explosionsartat sedan mitten av 1990-talet. Antalet anställda har ökat från ett par tusen till över 600 000 på 20 år. Även om näringens tillväxt bromsade in något runt mitten av 2010-talet är Kambodja en av världens största textilexportörer.

Turism

Turistindustrin har vuxit kraftigt i takt med att Kambodja blivit politiskt stabilare. Vid demokratiseringen 1993 kom strax över 100 000 besökare per år. 2017 var antalet utländska besökare 5,6 miljoner. Turismen ger landet större intäkter än hela exportindustrin.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kambodja.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kambodjas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Kambodja

Aktuell samhällsfakta om Kambodja. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Kambodjas historia

Få en helhetsbild av Kambodjas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...