M
Kategori
Karta

Kambodjas geografi

Antal invånare: 16 946 446 (2021)
Huvudstad: Phnom Penh

Geografi och klimat

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet gränsar mot Thailand, Laos och Vietnam och har kust mot Siamviken. Större delen av Kambodja består av ett centralt beläget lågland kring den stora sjön Tonlé Sap och Mekongfloden som flyter från norr till söder. Kambodja ligger precis norr om ekvatorn och klimatet är tropiskt.

Antal invånare: 16 946 446 (2021)
Huvudstad: Phnom Penh

Geografi och klimat

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet gränsar mot Thailand, Laos och Vietnam och har kust mot Siamviken. Större delen av Kambodja består av ett centralt beläget lågland kring den stora sjön Tonlé Sap och Mekongfloden som flyter från norr till söder. Kambodja ligger precis norr om ekvatorn och klimatet är tropiskt.

ANNONS

ANNONS

Mekongfloden går genom östra delen av låglandet och flyter ihop med Tonlé Sap i huvudstaden Phnom Penh. Mekong, som är en av Asiens största floder, är i snitt två kilometer bred i Kambodja, även om variationen är stor beroende på årstid. Nedströms från Phnom Penh börjar det stora Mekongdeltat som i huvudsak ligger i Vietnam, där floden har sitt utflöde i Sydkinesiska havet.

Tonlé Sap (ungefär "den stora sjön") är Sydöstasiens största sötvattensjö. Den är viktig både för fisket och som vattenreservoar i regnperioder, då sjöns yta mer än fördubblas. Det beror på att vatten från Mekong pressas upp i sjön när floden svämmar över sina bräddar – vattenflödet byter då riktning.

Kambodjas flagga.

Den relativt korta kusten i sydväst är avskuren från låglandet av Kardemummabergen och Elefantbergen. Längs gränsen mot Thailand löper de lägre Dangrekbergen. Bergsområdena är till största delen skogsklädda.

Kambodja har en regnperiod från maj till november och en period med torr nordostmonsun där emellan. Monsunregnen blir ibland så våldsamma att svåra översvämningar uppstår. Mest regnar det i september. Under torrperioden kan torka skapa problem. Temperaturen är ganska jämn året om, men det är extra hett från mars till juni.

Naturtillgångar

Timmer är Kambodjas viktigaste naturtillgång, men skogsnäringen har allvarliga problem. Merparten av elektriciteten alstras i koleldade kraftverk eller i vattenkraftverk. Miljön kring insjön Tonlé Sap har påverkats negativt av klimatförändringar och de många dammbyggena.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk och fiske

Kambodja är traditionellt ett utpräglat jordbruksland med risodling och fiske i centrum. Jordbruket inklusive fiske och skogsbruk sysselsätter fortfarande runt två tredjedelar av kambodjanerna. Näringens andel av ekonomin har dock minskat från runt hälften till drygt en femtedel på lite mer än ett kvartssekel.

Industri

Industrin domineras av klädtillverkning som vuxit explosionsartat sedan mitten av 1990-talet. Antalet anställda har ökat från ett par tusen till över 800 000 på 25 år. Kambodja är numera en av världens största textilexportörer.

Besök Landguiden och läs mer om Kambodja.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Kambodjas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Kambodjas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Kambodja

Aktuell samhällsfakta om Kambodja. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Kambodjas historia

Få en helhetsbild av Kambodjas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...