Bild:
M

Kambodjas geografi

Antal invånare: 15 577 899 (2015)
Huvudstad: Phnom Penh

Geografi

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet klyvs av Mekongfloden i en västlig del som gränsar mot Thailand och en östlig del med gräns mot Laos och Vietnam. I sydväst har Kambodja kust mot Siamviken.

Bortsett från Dangrekbergen i norr samt Kardemummabergen och Elefantbergen i söder består landet i huvudsak av låglänt skogsmark. I Kambodjas mitt ligger Tonlé Sap (”den stora sjön”), som är Sydöstasiens största sötvattensjö. Tonlé Sap är viktig både för fisket och som vattenreservoar i regnperioder, då sjöns yta mer än fördubblas.

Klimat

Kambodja ligger precis norr om ekvatorn och klimatet är tropiskt med en regnperiod från maj till november och en period med torr nordostmonsun från december till april. Monsunregnen blir ibland så våldsamma att svåra översvämningar uppstår. Under torrperioden kan torka skapa problem.

Naturtillgångar

Timmer är Kambodjas viktigaste naturtillgång, men skogsnäringen har allvarliga problem. En stor del av avverkningen sker illegalt och skogarna skövlas oftast utan att nya träd planteras. Vinsterna från skövlingen går ner i fickorna på lokala och militära makthavare.

Jordbruk

Kambodja är traditionellt ett utpräglat jordbruksland med risodling och fiske i centrum. Jordbruket inklusive fiske och skogsbruk sysselsätter fortfarande runt två tredjedelar av kambodjanerna. Näringens andel av ekonomin har dock minskat från betydligt över hälften till en tredjedel på ett kvartssekel.

Industri

Industrin domineras av klädtillverkning som vuxit explosionsartat sedan mitten av 1990-talet. Antalet anställda har ökat från ett par tusen till uppemot 700 000 på 20 år och det lilla Kambodja är idag en av världens tio största textilexportörer.

Turism

Turistindustrin har vuxit kraftigt i takt med att Kambodja blivit politiskt stabilare. Vid demokratiseringen 1993 kom strax över 100 000 besökare per år. 2013 överskred antalet utländska besökare 4 miljoner. Turismen ger landet större intäkter än hela exportindustrin.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kambodja.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 15 577 899 (2015)
Huvudstad: Phnom Penh

Geografi

Kambodja är knappt hälften så stort som Sverige och täcker sydvästra delen av den indokinesiska halvön. Landet klyvs av Mekongfloden i en västlig del som gränsar mot Thailand och en östlig del med gräns mot Laos och Vietnam. I sydväst har Kambodja kust mot Siamviken.

Bortsett från Dangrekbergen i norr samt Kardemummabergen och Elefantbergen i söder består landet i huvudsak av låglänt skogsmark. I Kambodjas mitt ligger Tonlé Sap (”den stora sjön”), som är Sydöstasiens största sötvattensjö. Tonlé Sap är viktig både för fisket och som vattenreservoar i regnperioder, då sjöns yta mer än fördubblas.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Kambodjas geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kambodja. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Asien och de asiatiska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kambodja. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du kan hitta nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Kambodja. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Få en helhetsbild av Kambodjas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.