M
Kategori
Karta

Centralafrikanska republikens geografi

Antal invånare: 4 919 987 (2021)
Huvudstad: Bangui

Geografi

Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är till ytan nästan en och en halv gång så stort som Sverige. Tropisk regnskog täcker den södra delen av landet. Längre norrut präglas landskapet av savann.

Antal invånare: 4 919 987 (2021)
Huvudstad: Bangui

Geografi

Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är till ytan nästan en och en halv gång så stort som Sverige. Tropisk regnskog täcker den södra delen av landet. Längre norrut präglas landskapet av savann.

ANNONS

ANNONS

Nästan hela Centralafrikanska republiken består av högland på 600–900 meters höjd över havet. Höglandet tjänar som vattendelare mellan flera vattensystem. Det vatten som samlas på den norra delen rinner ned som floder i grannlandet Tchad och vidare ut i Tchadsjön medan vattnet på den södra sidan av höglandet mynnar ut i gränsfloden Ubangi (Oubangi) som i sin tur ansluter till den stora Kongofloden i Kongo-Kinshasa.

Centralafrikanska republiken
Bild: Utrikespolitiska institutet
Det finns två högre bergsområden, Bongomassivet i nordöst och Karrébergen i väst. De senare är högst och når drygt 1 400 meter över havet.

Klimat

I Centralafrikanska republiken råder tropiskt klimat där året är indelat i en utpräglad torrperiod och en regnperiod.

Under torrperioden från november till mars är nederbörden knapp och det kan bli mycket varmt. Regnperioden mellan mars och november för med sig något svalare luft. I skogsområdena i söder kan regnen bli kraftiga och i sydöst ligger då stora områden under vatten. Svalast är det i juli och augusti.

Centralafrikanska republikens flagga.

Naturtillgångar och energi

Centralafrikanska republiken har stora råvarutillgångar, främst diamanter men även guld och andra metaller.

Jordbruk

Jordbruket är landets viktigaste näringsgren. Produktionshindren är dock många och landet är inte självförsörjande på livsmedel. Marken är bördig men omoderna odlingsmetoder och brist på konstbevattning gör jordbruket sårbart för torka. Dessutom hämmas utvecklingen av politisk oro och höga transportkostnader.

ANNONS

ANNONS

Industri

Industrisektorn är liten och outvecklad. Politisk oro, byråkratiskt krångel, korruption, en begränsad hemmamarknad samt brist på investeringar, transportmöjligheter och el har hindrat en expansion.

Besök Landguiden och läs mer om Centralafrikanska republiken (CAR).

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Centralafrikanska republikens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Centralafrikanska republikens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Centralafrikanska republiken

Aktuell samhällsfakta om Centralafrikanska republiken (CAR). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk...

Hi
Karta

Centralafrikanska republikens historia

Historia om Centralafrikanska republiken. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små...