Året runt - dag för dag

19 april
av:
Carsten Ryytty
,
SO-lärare och författare

Den 19 april 1882 dog vetenskapsmannen Charles Darwin, den moderna utvecklingslärans upphovsman. År 1859 publicerade Darwin boken ”Om arternas uppkomst genom naturligt urval”. Boken blev en vetenskaplig bomb och den fick en strykande åtgång. I sin bok hävdade Darwin att arterna var föränderliga och hade uppkommit från andra än de nu levande arterna genom naturligt urval. Kyrkan ville naturligtvis inte gå med på att människan skulle ha utvecklats från en art ur vilken även aporna kommit. Det tog lång tid innan människorna ville erkänna att schimpanserna är våra ”kusiner”. Så sent som 1968 skrevs en lag i Tennesse, USA, som riktade sig mot Darwins utvecklingslära. Först 1969 blev det lagligt för lärarna att undervisa om utvecklingsläran i skolorna.