M

Serbien idag

Antal invånare: 7 022 270 (2017)
Huvudstad: Belgrad

Befolkning

Serberna är ett slaviskt folk som kom invandrande till Balkan från dagens Ukraina på 600-talet e Kr.

Enligt folkräkningen 2011 utgör de den helt dominerande folkgruppen både i själva Serbien (drygt 83 procent) och i det etniskt blandade Vojvodina (drygt 67 procent).

Antal invånare: 7 022 270 (2017)
Huvudstad: Belgrad

Befolkning

Serberna är ett slaviskt folk som kom invandrande till Balkan från dagens Ukraina på 600-talet e Kr.

Enligt folkräkningen 2011 utgör de den helt dominerande folkgruppen både i själva Serbien (drygt 83 procent) och i det etniskt blandade Vojvodina (drygt 67 procent).

ANNONS

ANNONS

Omkring 3,5 miljoner serber beräknas vara bosatta utanför Serbien, främst i andra delar av före detta Jugoslavien.

Vid sidan av serberna finns en rad minoriteter: ungrare (främst i Vojvodina), montenegriner, romer, bulgarer, tjecker, slovaker, rutener, albaner med flera.

Religion

De flesta serber är ortodoxt kristna och medlemmar i den serbisk-orto­doxa kyrkan som grundades 1219 i Peć (Peja) i Kosovo. Merparten av ungrarna är romerska katoliker.

I Preševo och Sandžak finns många muslimer, de flesta sunni.

Serbiens flagga.

Politiskt system

Serbien blev 2006 den sista av de sex delrepublikerna i det före detta Jugoslavien att utropa sin självständighet och samma år antogs en ny författning. Den slår fast att landet är en parlamentarisk republik.

Det finns ett stort antal politiska partier men sedan 2012 styrs Serbien av nationalistiska partier.

De frågor som dominerat inom politiken har varit landets relationer till EU (med vilket man 2014 fick inleda förhandlingar om medlemskap) och Kosovo (som ensidigt bröt sig ur Serbien 2008).
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Från 1990-talets krig på Balkan och omvärldens sanktioner är Serbien idag sakta på väg mot EU-medlemskap. Sedan en ny regim tillträtt 2000 välkomnades Jugoslavien tillbaka in i det internationella samfundet. Omfattande bistånd utlovades mot att Jugoslavien samarbetade med krigsförbrytartribunalen i Haag.

Serbien går samtidigt en svår balansgång i försöken att upprätthålla goda förbindelser med både EU och Ryssland.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Serbisk ekonomi kunde i mitten av 2010-talet visa på en liten återhämtning efter många år av kris och problem. Det innebär inte att det saknas stora utmaningar att ta itu med: hög arbetslöshet (inte minst bland de unga); ett budgetunder­skott som, trots en snabb minskning, fortfarande är högt och bidrar till växande stats- och utlandsskulder; utbredd korruption och brister i rättssystemet.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Serbiens geografi >

Utrikeshandel

Serbiens import har under större delen av 2000-talet varit dubbelt så stor som exporten, beroende både på höga oljepriser och stigande inhemsk konsumtion, samtidigt som exporten bara fått en begränsad hjälp av den serbiska dinarens låga kurs. I mitten av 2010-talet har det dock skett en snabb vändning.

Serbiens främsta handelspartner är Ryssland och EU, framför allt Tyskland, Italien och Ungern.

Sociala förhållanden

På pappret finns ett omfattande socialförsäkringssystem för statligt anställda och deras familjer. Den offentliga sjukvården bygger på ett system av obligatoriska försäkringar, som finansieras genom avdrag på lönen för de anställda. Privatanställda och egna företagare får själva se till att betala in avgifter till systemet.

Krigen på 1990-talet och Natos bombkrig 1999 bidrog till att rasera välfärdssystemen, särskilt sjukvården, som än idag lider av stora brister. Både läkemedel och medicinsk utrustning saknas.

Besök Landguiden och läs mer om Serbien.
Konflikter : Kosovo
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Serbien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Serbiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Serbiens geografi ur olika perspektiv.

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...