M
Kategori
Karta

Serbien idag

Antal invånare: 6 844 078 (2021)
Huvudstad: Belgrad

Serbien var den största delrepubliken i Jugoslavien. I Serbien ingår provinsen Vojvodina i norr, medan Kosovo i sydväst brutit sig ut och ensidigt utropat självständighet. Sedan även unionen med Montenegro lösts upp 2006 är Serbien avskuret från Adriatiska havet. Landet bär på ett tungt arv från krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet men har nu som mål att bli medlem av Europeiska unionen, EU.

Antal invånare: 6 844 078 (2021)
Huvudstad: Belgrad

Serbien var den största delrepubliken i Jugoslavien. I Serbien ingår provinsen Vojvodina i norr, medan Kosovo i sydväst brutit sig ut och ensidigt utropat självständighet. Sedan även unionen med Montenegro lösts upp 2006 är Serbien avskuret från Adriatiska havet. Landet bär på ett tungt arv från krigen i forna Jugoslavien på 1990-talet men har nu som mål att bli medlem av Europeiska unionen, EU.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Serber utgör den dominerande folkgruppen i Serbien men det finns också en lång rad minoritetsgrupper. Invånarantalet sjunkit stadigt sedan början av 1990-talet, på grund av låga födelsetal och stor utvandring.

Serbiens flagga.

Religion

De flesta serber är ortodoxt kristna. Religionsfrihet råder och andra folkgrupper kan utöva sina religioner. Samtidigt fungerar den mäktiga serbisk-ortodoxa kyrkan som något av en statskyrka i praktiken.

Politiskt system

Serbien blev 2006 den sista av de sex delrepublikerna i det före detta Jugoslavien att utropa sin självständighet och samma år antogs en ny författning. Den slår fast att landet är en parlamentarisk republik. Det finns ett stort antal politiska partier men sedan 2012 styrs Serbien av nationalistiska partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

I Serbien har politiska partier med olika ideologisk grund kunnat delta i relativt fria val alltsedan 1990-talet. Länge tycktes landet genomgå en demokratisering. Men de senaste åren har utvecklingen vänt och Serbien pekas nu ut som ett land där politiska och medborgerliga rättigheter håller på att urholkas, och opposition, civilsamhället och medier är alltmer pressade.

Utrikespolitik och försvar

Serbien har kommit en bra bit på vägen från 1990-talets krig och isolering från omvärlden. Landet är formellt ett EU-kandidatland sedan 2012. Men alltsedan Rysslands annektering av Krim 2014 har nationalistregeringen gått en svår balansgång mellan å ena sidan EU-anpassning och samarbete med unionen, och å andra sidan Belgrads nära relation till Moskva.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Serbien räknas som ett övre medelinkomstland med en ekonomi där fordonsindustri, gruv- och energisektorn och jordbruket är viktiga näringar. Krigen under 1990-talet och FN-sanktioner samt handelsembargon orsakade stora ekonomiska skador men därefter har läget stabiliserats.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Serbiens geografi >

Utrikeshandel

Serbiens import har under större delen av 2000-talet varit dubbelt så stor som exporten, beroende både på höga oljepriser och stigande inhemsk konsumtion, samtidigt som exporten bara fått en begränsad hjälp av den serbiska dinarens låga kurs. I mitten av 2010-talet har det dock skett en snabb vändning.

Serbiens främsta handelspartner är Ryssland och EU, framför allt Tyskland, Italien och Ungern.

Sociala förhållanden

På pappret finns ett omfattande socialförsäkringssystem för statligt anställda och deras familjer. Den offentliga sjukvården bygger på ett system av obligatoriska försäkringar, som finansieras genom avdrag på lönen för de anställda. Privatanställda och egna företagare får själva se till att betala in avgifter till systemet.

Besök Landguiden och läs mer om Serbien.
Konflikter : Kosovo
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Serbien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Serbien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Serbiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Serbiens geografi ur olika perspektiv.

Hi
Karta

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...