M
Kategori
Karta

Papua Nya Guinea idag

Antal invånare: 9 119 005 (2021)
Huvudstad: Port Moresby

I Papua Nya Guinea finns hundratals olika kulturer och språk. De har vuxit fram isolerade från varandra som en följd av landets oländiga terräng. Bilden av Papua Nya Guinea som en naturskön söderhavsidyll har solkats av utbredd brottslighet och sociala problem. Politiken präglas av etniska och regionala särintressen.

Antal invånare: 9 119 005 (2021)
Huvudstad: Port Moresby

I Papua Nya Guinea finns hundratals olika kulturer och språk. De har vuxit fram isolerade från varandra som en följd av landets oländiga terräng. Bilden av Papua Nya Guinea som en naturskön söderhavsidyll har solkats av utbredd brottslighet och sociala problem. Politiken präglas av etniska och regionala särintressen.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Papua Nya Guinea präglas av en stor etnisk och kulturell mångfald med närmare ett tusental olika folk- och språkgrupper. Befolkningsökningen är mycket snabb. Drygt var tredje invånare är under 15 år medan de som är 65 år och äldre utgör mindre än fyra procent av befolkningen.

Religion

Papua Nya Guinea har sedan 1800-talet lockat många kristna missionärer. Nio av tio papuaner tillhör numera något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning. Islam är på uppgång.

Papua Nya Guineas flagga.

Inrikespolitik och författning

Papua Nya Guinea styrs sedan 2019 av premiärminister James Marape från Pangupartiet (PP) och hans koalitionsregering. I parlamentet är ett stort antal partier representerade, vilket återspeglar de etniska och regionala särintressen som präglar papuansk politik.

Demokrati och rättigheter

I stora drag fungerar den parlamentariska demokratin i Papua Nya Guinea, så till vida att allmänna flerpartival hålls regelbundet och partibildningen är fri. Men bristerna är också uppenbara. Det gäller framför allt utbredd korruption i hela samhället, och straffrihet inom rättssystemet.

Utrikespolitik och försvar

Papua Nya Guinea har sedan självständigheten 1975 betonat alliansfrihet i sin utrikespolitik. De viktigaste relationerna har landet med Australien och Salomonöarna samt med Kina som investerat mycket i papuansk gruvdrift och infrastruktur.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Basen i Papua Nya Guineas ekonomi utgörs av inkomster från landets stora naturtillgångar, främst naturgas, mineraler, olja och skog. Men trots sina naturresurser är Papua Nya Guinea ett av regionens minst utvecklade länder. De största hindren för ekonomisk utveckling är omfattande korruption, dåligt utbyggd infrastruktur, brist på utbildad arbetskraft, social oro och naturkatastrofer.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Papua Nya Guineas geografi >

Utrikeshandel

Olja, guld och koppar svarar för större delen av Papua Nya Guineas exportinkomster och ger landet ett överskott i handelsutbytet med utlandet.

Sociala förhållanden

Papua Nya Guinea har stora problem med utbredd fattigdom och hög brottslighet, inte minst våldsbrott och människosmuggling. De sociala klyftorna är djupa; en liten politisk och ekonomisk elit lever under goda förhållanden, medan den stora folkmajoriteten i byarna i hög grad står utanför det moderna samhället.

Besök Landguiden och läs mer om Papua Nya Guinea.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Papua Nya Guinea

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Papua Nya Guinea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Papua Nya Guineas historia

Historia om Papua Nya Guinea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Papua Nya Guineas geografi

Geografi med fokus på Papua Nya Guinea. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Papua Nya Guineas geografi...