M

Papua Nya Guinea idag

Antal invånare: 8 251 160 (2017)
Huvudstad: Port Moresby

Befolkning

Papua Nya Guinea präglas av en stor etnisk och kulturell mångfald med närmare ett tusental olika folk- och språkgrupper. Befolkningsökningen är en av de snabbaste i Oceanien och det finns en oro över den höga tillväxttakten och de konsekvenser denna har för miljö och sociala förhållanden.

Antal invånare: 8 251 160 (2017)
Huvudstad: Port Moresby

Befolkning

Papua Nya Guinea präglas av en stor etnisk och kulturell mångfald med närmare ett tusental olika folk- och språkgrupper. Befolkningsökningen är en av de snabbaste i Oceanien och det finns en oro över den höga tillväxttakten och de konsekvenser denna har för miljö och sociala förhållanden.

ANNONS

ANNONS

Religion

Papua Nya Guinea har sedan 1800-talet lockat många kristna missionärer. Nio av tio papuaner tillhör numera något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning. Islam är på uppgång.

Papua Nya Guineas flagga.

Politiskt system

Papua Nya Guinea är en självständig medlem av Samväldet, som består av Storbritannien och forna brittiska kolonier. Den brittiska monarken är statschef och företräds i landet av en generalguvernör. Denne utses av det papuanska parlamentet på sex år och har främst ceremoniella uppgifter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Papua Nya Guinea har sedan självständigheten 1975 betonat alliansfrihet. Trots det är banden starka till den forna kolonialmakten Australien, som är landets största handelspartner och biståndsgivare och som stödjer de papuanska försvarsstyrkorna.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Papua Nya Guinea har stora tillgångar av naturgas, mineraler, olja, skog och fiskevatten. Landets ekonomi var fram till mitten av 2010-talet en av de snabbast växande i Stillahavsområdet men bromsade därefter upp bland annat på grund av sjunkande världsmarknadspriser på landets exportprodukter. Jord- och skogsbruk samt gruvdrift är landets viktigaste näringar. Korruptionen är ett stort problem.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Papua Nya Guineas geografi >

Utrikeshandel

Olja, guld och koppar svarar för större delen av Papua Nya Guineas exportinkomster och ger landet ett överskott i handelsutbytet med utlandet.

Sociala förhållanden

Trots Papua Nya Guineas enorma naturrikedomar lever de flesta invånare i fattigdom, bland annat därför att landets oländiga terräng gör dem geografiskt isolerade. Till detta kommer svåra sociala problem som de många våldsbrotten, utbredd korruption och människohandel.
 

Besök Landguiden och läs mer om Papua Nya Guinea.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Papua Nya Guinea

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Papua Nya Guinea

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Papua Nya Guineas historia

Historia om Papua Nya Guinea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Papua Nya Guineas geografi

Geografi med fokus på Papua Nya Guinea. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Papua Nya Guineas geografi...