Bild:
M

Papua Nya Guinea idag

Antal invånare: 7 619 321 (2015)
Huvudstad: Port Moresby

Befolkning

Befolkningstillväxten i Papua Nya Guinea är en av de snabbaste i Oceanien, och närmare hälften av invånarna är under 20 år. Myndigheterna uttrycker oro över den höga tillväxttakten och dess konsekvenser för miljö och sociala förhållanden.

Religion

Papua Nya Guinea har sedan 1800-talet lockat många kristna missionärer. Nio av tio papuaner tillhör numera något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning.

Politiskt system

Papua Nya Guinea är en självständig medlem av Samväldet, som består av Storbritannien och forna brittiska kolonier. Den brittiska monarken är statschef och företräds i landet av en generalguvernör. Denne utses av det papuanska parlamentet för en mandatperiod på sex år och har främst ceremoniella uppgifter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Papua Nya Guinea har sedan självständigheten 1975 betonat alliansfrihet. Trots det är banden starka till den forna kolonialmakten Australien, som är landets största handelspartner och biståndsgivare och som stödjer de papuanska försvarsstyrkorna.

Ekonomi

Papua Nya Guineas ekonomi är en av de snabbast växande i Stillahavsområdet. Landet har stora tillgångar av mineraler, naturgas, olja, skog och fiskevatten. Ändå är Papua Nya Guinea ett av regionens minst utvecklade länder.

Jordbruket, gruvdriften och skogsbruket är landets viktigaste näringar, men i synnerhet jordbruket är ineffektivt med låg avkastning.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Papua Nya Guineas geografi >

Utrikeshandel

Olja, guld och koppar svarar för större delen av Papua Nya Guineas exportinkomster och ger landet ett överskott i handelsutbytet med utlandet.

Sociala förhållanden

Trots Papua Nya Guineas enorma naturtillgångar lever de flesta invånare i fattigdom. Utsattheten förvärras av att många papuaner är geografiskt isolerade på grund av landets oländiga terräng.

Andra svåra sociala problem är hög våldsbrottslighet, snabb spridning av aidsviruset hiv och utbredd korruption.
 

Besök Landguiden och läs mer om Papua Nya Guinea.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 7 619 321 (2015)
Huvudstad: Port Moresby

Befolkning

Befolkningstillväxten i Papua Nya Guinea är en av de snabbaste i Oceanien, och närmare hälften av invånarna är under 20 år. Myndigheterna uttrycker oro över den höga tillväxttakten och dess konsekvenser för miljö och sociala förhållanden.

Religion

Papua Nya Guinea har sedan 1800-talet lockat många kristna missionärer. Nio av tio papuaner tillhör numera något av de många kristna samfunden i landet. Ändå har traditionella, inhemska religioner behållit en stark ställning.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Papua Nya Guinea

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Papua Nya Guinea. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Papua Nya Guinea ur olika perspektiv. Papua Nya Guinea, formellt Den oberoende staten Papua Nya Guinea, är en stat i västra Stilla havet. Staten utgörs av östra halvan av ön Nya Guinea och ett antal näraliggande öar...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Papua Nya Guinea ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Många av världens länder lider av fattigdom och överbefolkning p.g.a. en ojämn fördelning av jordens resurser. Men vad görs för att skapa en...

Historia om Papua Nya Guinea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Papua Nya Guinea. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Papua Nya Guineas geografi ur olika perspektiv.