M
Kategori
Karta

Sudan idag

Antal invånare: 44 909 351 (2021)
Huvudstad: Khartoum

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

Antal invånare: 44 909 351 (2021)
Huvudstad: Khartoum

Sudan skapades av den brittiska kolonialmakten utan hänsyn till etniska eller religiösa skillnader mellan norr och söder. Syftet var främst att få kontroll över Nilen för bevattning i Egypten. När landet blev självständigt 1956 följde närmare 50 år av inbördeskrig. Ett fredsavtal mellan norr och söder slöts 2005 och i juli 2011 delades slutligen Sudan. Då blev södra Sudan den självständiga staten Sydsudan. En rad tvister om gränsdragning och resursfördelning kvarstår dock mellan de två grannstaterna.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Sudan lever hundratals folkgrupper och ett trettiotal olika språk talas. Uppemot sju av tio invånare räknar sig som araber, men många av dem har sitt ursprung i icke-arabiska folk. Bland minoriteterna finns beja, fur och guhayna. Arabiska är officiellt språk.

Sudans flagga.

Religion

Islam är statsreligion i Sudan, men i princip ska religionsfrihet råda. Efter landets delning 2011 är dock en mycket stor majoritet av befolkningen muslimer, oftast sunniter.

Politiskt system

I Sudan styr militären på egen hand sedan ett civil-militärt övergångsstyre havererade hösten 2021. Det bräckliga övergångsstyret hade tillträtt i augusti 2019, fyra månader efter det att landets auktoritära president Omar al-Bashir störtats i en militärkupp efter 30 år vid makten. Sudans författning är avskaffad och parlamentet upplöst.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Sudans moderna historia präglas av kupper, militärt styre och korta perioder av bräckliga försök att införa demokrati. Oftast har styret av landet kännetecknats av trakasserier mot oppositionen samt grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sedan en kupp genomfördes den 25 oktober 2021 styrts landet av militären.

Utrikespolitik och försvar

Sudans val av allierade i omvärlden har skiftat sedan självständigheten 1956. Från början var landet nära knutet till västvärlden och drogs senare mot Sovjetblocket för att därefter mest samarbeta med andra arabstater. På 2000- och 2010-talen utgjorde Kina Sudans viktigaste politiska stöd och största handelspartner. Under övergångsstyret från 2019 närmade sig landet åter väst. Stora delar av omvärlden fördömde den militärkupp som i oktober 2021 satte stopp för demokratiprocessen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Delningen av Sudan i juli 2011 innebar ett enormt slag mot det nya, mindre Sudans ekonomi, då tre av fyra oljekällor hamnade i den nya staten Sydsudan. Ännu ett årtionde senare kämpar Sudan med effekterna av förlusten av oljeinkomsterna och landet genomgår hårda besparingsprogram. Beroendet är stort av lån och bistånd från bland annat Kina och flera arabländer.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sudans geografi >

Sociala förhållanden

Inbördeskrigen i Sudan har drivit miljontals människor på flykt såväl inom landet som utomlands. Krigen har, tillsammans med perioder av torka, då och då orsakat svältkatastrofer eller utbredd hungersnöd. Samtidigt har många sudaneser i lugnare delar av landet upplevt förbättringar av sin levnadsstandard, särskilt efter millennieskiftet då oljeutvinning gav staten stora inkomster. Under 2010-talet tvingade dock en ekonomisk kris tillbaka många i fattigdom.

Besök Landguiden och läs mer om Sudan.
Konflikter : Sudan

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Sudan

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Sudan

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Hi
Karta

Sudans historia

Fördjupa dig i Sudans historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Sudans geografi

Fördjupa dig i Sudans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Sh
Darfur

Darfurkonflikten

Darfur är en region i västra Sudan (se karta). Området är nästan lika stor som Sverige och har...