M

Sudan idag

Antal invånare: 40 533 330 (2017)
Huvudstad: Khartoum

Befolkning

I Sudan lever hundratals folkgrupper och ett trettiotal olika språk talas. Uppemot sju av tio invånare räknar sig som araber, men många av dem har sitt ursprung i icke-arabiska folk. Bland minoriteterna finns beja, fur och guhayna.

Arabiska är officiellt språk. Bland de lokala språken är kushitiska och nilo-sahariska grupper viktiga. Etniska och religiösa skillnader, i synnerhet mellan muslimska araber i norr och kristna svarta i söder, var en del av den konflikt mellan norra och södra Sudan som 2011 ledde till att landet delades.

Antal invånare: 40 533 330 (2017)
Huvudstad: Khartoum

Befolkning

I Sudan lever hundratals folkgrupper och ett trettiotal olika språk talas. Uppemot sju av tio invånare räknar sig som araber, men många av dem har sitt ursprung i icke-arabiska folk. Bland minoriteterna finns beja, fur och guhayna.

Arabiska är officiellt språk. Bland de lokala språken är kushitiska och nilo-sahariska grupper viktiga. Etniska och religiösa skillnader, i synnerhet mellan muslimska araber i norr och kristna svarta i söder, var en del av den konflikt mellan norra och södra Sudan som 2011 ledde till att landet delades.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion, men i princip ska religionsfrihet råda. Merparten av befolkningen är muslimer, oftast sunniter.

  Sudans flagga.

  Politiskt system

  Författningen föreskriver att Sudan är en republik, där mediefrihet och mänskliga rättigheter ska respekteras. I realiteten har landet sedan 1989 styrts av presidenten, fältmarskalk Omar Hassan Ahmad al-Bashir, och hans parti Nationella kongresspartiet (NCP).

  Periodvis har hårdföra islamister haft stort inflytande över politik och samhälle. Rapporterna om kränkningar av de mänskliga rättigheterna är omfattande, särskilt i konfliktområden som Darfur, Blå Nilen och Södra Kurdufan.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Sudans val av allierade i omvärlden har skiftat under det dryga halvsekel som landet har varit självständigt.

  Från början var Sudan nära knutet till västvärlden och drogs senare mot Sovjetblocket för att därefter mest samarbeta med andra arabstater. Under 2000- och 2010-talet har Kina utgjort Sudans viktigaste politiska stöd och största handelspartner.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Delningen av Sudan i juli 2011 innebar ett enormt slag mot det nya, mindre Sudans ekonomi, då tre av fyra oljekällor hamnade i den nya staten Sydsudan. Ännu flera år senare kämpar Sudan med effekterna av förlusten av oljeinkomsterna och landet genomgår hårda besparingsprogram som fått invånare att gå ut i massprotester. Beroendet är stort av lån och bistånd från Kina och flera arabländer.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sudans geografi >

   Utrikeshandel

   Med undantag för ett årtionde med höga oljeinkomster och överskott i handelsbalansen med utlandet, har Sudan dragits med ständiga underskott i utrikeshandeln.

   Viktiga exportvaror är guld, olja, oljeprodukter och ett antal jordbruksprodukter. Kina och en rad arabländer är landets viktigaste handelspartner.

   Sociala förhållanden

   Inbördeskrigen i Sudan har drivit miljontals människor på flykt såväl inom landet som utomlands. Krigen har, tillsammans med perioder av torka, då och då orsakat svältkatastrofer eller utbredd hungersnöd. Samtidigt har många sudaneser i lugnare delar av landet upplevt förbättringar av sin levnadsstandard, särskilt under 2000-talets första årtionde då oljeutvinning gav staten stora inkomster.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Sudan.
   Konflikter : Sudan

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Sudan

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Internationella relationer

   Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

   Sudans historia

   Fördjupa dig i Sudans historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

   Sudans geografi

   Fördjupa dig i Sudans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...