Muslim som ropar ut en bön från toppen av en minaret. Målning av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).
M

Medeltidens muslimska värld

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud.

Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

Muslimska erövringar skapade ett världsvälde

Efter Muhammeds död tog hans efterträdare (kaliferna) över ledningen för islam. Kaliferna tillhörde den s.k. umayyadiska dynastin och förde många erövringskrig. Bland annat erövrade araberna stora områden från det östromerska riket.

Bild:

Ett världsvälde började nu ta form med Damaskus i Syrien som huvudstad och islam som den enande faktorn.

På 750-talet, drygt hundra år efter Muhammeds död, sträckte sig det muslimska väldet ända från Spanien och Portugal i väster, bort till floden Indus i öster (se karta).

Genom de muslimska erövringarna blev arabiska ett officiellt språk i de annekterade (införlivade) länderna. Anledningen till det var att den heliga Koranen är skriven på arabiska och inte får översättas till något annat språk.

Det islamska världsväldet har genom århundradena bytt ägare flera gånger och ofta varit splittrat i olika delar under olika härskare. Men erövrarna har alltid övertagit arabernas religion, islam.

Islams storhetstid

På 750-talet övertogs ledningen för islam av abbasiderna och huvudstaden flyttades från Damaskus till Bagdad i nuvarande Irak. Det abbasidiska riket varade i femhundra år.

Den senare delen av perioden präglades av fientliga invasioner och krig. Först mot de fanatiska korsfarararméerna och därefter mot de väldrillade mongoliska styrkorna. Under mongolernas invasion 1258 erövrades och förstördes Bagdad varefter det abbasidiska riket gick under. De femhundra åren under den abbasidiska ledningen brukar ofta ses som islams storhetstid.

"Bön i en moské i Kairo", del av en målning gjord av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Arabiskt vetande har genom tiderna haft stor influens på resten av världen. Under 700- och 800-talen översattes mängder av skrifter från antikens Grekland till arabiska. Många betydelsefulla antika böcker kom på så sätt att bevaras till eftervärlden. Arabiska vetenskapsmän gjorde också stora framsteg inom medicin, astronomi och matematik.

Araberna var ofta toleranta härskare och uppträde skonsamt mot de erövrade områdena och tillät i praktiken religionsfrihet. De som inte var muslimer fick istället betala en extra skatt. Muslimerna kunde därför införliva de nyligen erövrade områdena ganska snabbt i sitt välde.

Araberna var även framstående inom handel

I den muslimska delen av världen blomstrade handel och hantverk. Många nya städer växte fram.

Araberna tillverkade stora mängder silvermynt. Mynten gjorde det lättare för arabiska köpmän att handla  varor och föra dem mellan Europa, Nordafrika och Asien.

Kryddor, siden, ädelstenar, guld, silver, porslin, jordbruksväxter och slavar tillhör några av de handelsvaror som araberna förde med sig både till havs och på land.

Tillsammans med handeln spreds även idéer och ny teknik. Det arabiska siffersystemet med decimaler och siffran noll byggde t.ex. vidare på det indiska. Med de arabiska siffrorna blev det mycket enklare för folk att räkna. Det nya siffersystemet revolutionerade därför matematiken och började därefter användas även i det kristna Europa.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är arabiskan islams heliga språk och varför pratar man idag arabiska i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern?
   
 2. Perioden mellan 750-1258 kallas ofta för islams storhetstid. Ge exempel på arabisk kultur och vetenskap som motiverar detta.
   
 3. Mellanöstern har erövrats och bytt ägare flera gånger under historiens gång sedan Muhammeds dagar. Men de efterföljande härskarna har haft en viktig sak gemensamt, vad tror du?

Ta reda på:

 1. Hur levde beduinstammarna på den Arabiska halvön före Muhammeds tid? Här hittar du fakta >
   
 2. Muhammed var orolig över det arabiska samhällets utveckling. Vad reagerade han mot? Se t.ex. kategoritexten om islam >
   
 3. Vad är skillnaden mellan shia- och sunniislam? Lyssna eller läs.
   
 4. Nämn några viktiga fakta om det arabiska kalifatet i Cordoba.
   
 5. Ge exempel på uppfinningar och andra nymodigheter som araberna utvecklade och spred.

Diskutera:

 1. Hur kunde det arabiska väldet breda ut sig så snabbt?
   
 2. Under några århundraden fram till mitten av 1200-talet överglänste kalifaten i Bagdad och Cordoba det mesta som Europa kunde skryta med under samma tid. De var också mer öppna för religiösa minoriteter än Europa. Ge exempel på detta.

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud.

Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

Uppdaterad: 16 april 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Medeltidens muslimska värld

L
Carsten Ryytty
2015-08-26
År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att...
S
Per G Andreen
2014-10-12
Arabernas bidrag till mänsklighetens kulturhistoria är imponerande, men härstammar så gott som uteslutande från kalifatets tid (632-1258). Skapelserna från denna kulturella storhetstid inom...
S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-04-01
Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser...

Podcast om Medeltidens muslimska värld

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

Länkar om Medeltidens muslimska värld

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om inbördeskriget som delade islam. Några år efter profeten Muhammeds död utbröt en maktkamp mellan olika grenar av hans familj. När profetens svärson Ali utsågs till kalif ställde sig Muhammeds änka Aisha i spetsen för ett uppror mot den nye kalifen.

Spara som favorit
          

Genomgång (25:41 min) där historieläraren Niklas ger en överblick över det politiska läget i världen (utanför Europa) under medeltiden. Här berättas om arabiska expansionen och kalifatet i Mellanöstern, Songdynastin och konducianismen i Kina, Ghanariket i Afrika.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:22 min) där SO-Sture berättar om islams tidigaste historia. Här berättas om Muhammed och om det efterkommande kalifatet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om arabiska expansionen och kalifatets segertåg. Bara några decennier efter profeten Muhammeds död år 632 e.Kr hade hans anhängare skapat ett av de största riken världen skådat. Varken de bysantinska eller persiska imperierna kunde stå emot de trosvissa arabiska krigarna...

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (6:23 min) där religionsläraren Rebecca Zimmermann berättar om Muhammed och islams tidiga historia. Ljudet i filmen är lite svajigt.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (4:46 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om Kalifatets utbredning och Osmanska riket. Hur man behandlade muslimer och icke-muslimer.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (8:20 min) där gymnasieläraren Mattias Axelsson berättar om kalifer, kalifat, sunni och shia. Varför uppstod kalifatet? Vad hände? Och när slutade det?

Spara som favorit
          

Artikel i den kristna tidningen Världen idag där Kjell O. Lejon, professor i religionsvetenskap, berättar om bakgrunden till korstågen. Det som ofta utelämnas när man diskuterar korstågen är att muslimska krigs- och erövringståg, eller jihad mot kristna befolkningsområden, påbörjades redan på 600-talet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om synen på islam under medeltiden.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:52 min) om medeltiden - äldre medeltiden. Här berättas om Muhammed, det arabiska väldets framväxt och den arabiska handeln. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Genomgång (5:50 min) om medeltiden - äldre medeltiden och högmedeltiden. Här berättas om arabernas storhetstid med fokus på vetenskap (främst medicin). Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om den arabiska erövringen under 600-talet.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia berättar Sara Griberg om Spaniens kanske mest kända historiska kungapar - Ferdinand och Isabella. När de blivande regenterna Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig 1469 lade de grunden till en stormakt. Tillsammans styrde de målmedvetet mot ett enat kristet rike. De besegrade de sista morerna och införde inkvisitionen...

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om islams uppkomst och de muslimska erövringarna som följde i den nya religionens fotspår. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Presentation (12:55 min) där religionsläraren Björn Westerström reder ut begreppet "korståg" och berättar om korstågen under medeltiden. Här berättas om korstågens orsaker, första korståget, erövringen av Jerusalem, andra korståget, riddarordnar m.m.

Spara som favorit
          

Presentation (12:01 min) där religionsläraren Björn Westerström fortsätter att berätta om korstågen under medeltiden. Här berättas om olika typer av korsfarare, Saladin, tredje korståget och efterföljande korståg, korstågen ur ett muslimskt perspektiv samt om hur korstågsbegreppet används och utnyttjas idag.

Spara som favorit
          

Genomgång (10:49 min) där du ges en översikt av islam och dess historia. Filmen är gjord av Malin Steger och Annelie Pettersson som tillsammans driver sajten Religionsfröknarna.se.

Spara som favorit
          

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

Spara som favorit
          

Inlägg i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om användningen av slavsoldater, s.k. janitsjarer, inom det Osmanska riket under slutet av medeltiden och början av nya tiden. Här kan du läsa om hur systemet var uppbyggt och  fungerade.

Spara som favorit
          

På Humanistportalen kan du läsa en essä av Mohammad Fazlhashemi som handlar om den islamiska civilisationens storhetstid då vetenskapliga traditioner, idéer inom politik, ekonomi, administration och andra typer av föreställningar korsade över tidigare gränser och befruktade varandra. Det muslimska rikets expansion på 600- och 700-talen e.Kr. ledde till en gynnsam ekonomisk utveckling och framväxten av en väl utvecklad civilisation. Den fungerade också som en viktig grund för utbyte av idéer...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

De medeltida korstågen (1096-1291) innefattar de krig som skulle befria Jerusalem och andra platser i det Heliga landet från muslimerna.

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Mellanösterns historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av hela Mellanösterns historia.

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Få en överblick av Marockos historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Få en helhetsbild av Libanons historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.