M
Kategori

Muslim som ropar ut en bön från toppen av en minaret. Målning av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Medeltidens muslimska värld

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud.

Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud.

Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

ANNONS

ANNONS

Muslimska erövringar skapade ett världsvälde

Efter Muhammeds död tog hans efterträdare (kaliferna) över ledningen för islam. Kaliferna tillhörde den s.k. umayyadiska dynastin och förde många erövringskrig. Bland annat erövrade araberna stora områden från det östromerska riket.

Ett världsvälde började nu ta form med Damaskus i Syrien som huvudstad och islam som den enande faktorn.

På 750-talet, drygt hundra år efter Muhammeds död, sträckte sig det muslimska väldet ända från Spanien och Portugal i väster, bort till floden Indus i öster (se karta).

Genom de muslimska erövringarna blev arabiska ett officiellt språk i de annekterade (införlivade) länderna. Anledningen till det var att den heliga Koranen är skriven på arabiska. Enligt dåtidens islamiska tradition kunde Koranen inte översättas till något annat språk eftersom Guds ord ursprungligen förmedlades till Muhammed på arabiska.

Det islamska världsväldet har genom århundradena bytt ägare flera gånger och ofta varit splittrat i olika delar under olika härskare. Men erövrarna har alltid övertagit arabernas religion, islam.

Islams storhetstid

På 750-talet övertogs ledningen för islam av abbasiderna och huvudstaden flyttades från Damaskus till Bagdad i nuvarande Irak. Det abbasidiska riket varade i femhundra år.

"Bön i en moské i Kairo", del av en målning gjord av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Den senare delen av perioden präglades av fientliga invasioner och krig. Först mot de kristna korsfarararméerna och därefter mot de mongoliska styrkorna. Under mongolernas invasion 1258 erövrades och förstördes Bagdad varefter det abbasidiska riket gick under. De femhundra åren under den abbasidiska ledningen brukar ofta ses som islams storhetstid.

Arabiskt vetande har genom tiderna haft stor influens på resten av världen. Under 700- och 800-talen översattes mängder av skrifter från antikens Grekland till arabiska. Många betydelsefulla antika böcker kom på så sätt att bevaras till eftervärlden. Arabiska vetenskapsmän gjorde också stora framsteg inom medicin, astronomi och matematik.

ANNONS

ANNONS

Araberna var ofta toleranta härskare och uppträde skonsamt mot de erövrade områdena och tillät i praktiken religionsfrihet. De som inte var muslimer fick istället betala en extra skatt. Muslimerna kunde därför införliva de nyligen erövrade områdena ganska snabbt i sitt välde.

Araberna var även framstående inom handel

I den muslimska delen av världen blomstrade handel och hantverk. Många nya städer växte fram.

Araberna tillverkade stora mängder silvermynt. Mynten gjorde det lättare för arabiska köpmän att handla  varor och föra dem mellan Europa, Nordafrika och Asien.

Kryddor, siden, ädelstenar, guld, silver, porslin, jordbruksväxter och slavar tillhör några av de handelsvaror som araberna förde med sig både till havs och på land.Tillsammans med handeln spreds även idéer och ny teknik. Det arabiska siffersystemet med decimaler och siffran noll byggde t.ex. vidare på det indiska. Med de arabiska siffrorna blev det mycket enklare för folk att räkna. Det nya siffersystemet revolutionerade därför matematiken och började därefter användas även i det kristna Europa.
 

Avgränsare
LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

LÄS MER: Islam och den arabiska kulturen

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

LÄS MER: Ibn Battuta - världens störste resenär

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är arabiskan islams heliga språk och varför pratar man idag arabiska i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern?
   
 2. Perioden mellan 750-1258 kallas ofta för islams storhetstid. Ge exempel på arabisk kultur och vetenskap som motiverar detta.
   
 3. Mellanöstern har erövrats och bytt ägare flera gånger under historiens gång sedan Muhammeds dagar. Men de efterföljande härskarna har haft en viktig sak gemensamt, vad tror du?

Ta reda på:

 1. Hur levde beduinstammarna på den Arabiska halvön före Muhammeds tid? Här hittar du fakta >
   
 2. Muhammed var orolig över det arabiska samhällets utveckling. Vad reagerade han mot? Se t.ex. kategoritexten om islam >
   
 3. Vad är skillnaden mellan shia- och sunniislam? Lyssna eller läs.
   
 4. Nämn några viktiga fakta om det arabiska kalifatet i Cordoba.
   
 5. Ge exempel på uppfinningar och andra nymodigheter som araberna utvecklade och spred.

Diskutera:

 1. Hur kunde det arabiska väldet breda ut sig så snabbt?
   
 2. Under några århundraden fram till mitten av 1200-talet överglänste kalifaten i Bagdad och Cordoba det mesta som Europa kunde skryta med under samma tid. De var också mer öppna för religiösa minoriteter än Europa. Ge exempel på detta.
   
Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Medeltidens muslimska värld

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

av: Jan-Olof Fallström
2024-05-28

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets sammanbrott. De stora katedralerna och de komplicerade astronomiska uren hade inte kunnat byggas utan en omfattande teknisk kunnighet som ärvts från antiken. Men en fullständig kartläggning av våra "tekniska rötter" måste också ta med vad som hände i den islamiska världen. Där överlevde en stor del av den antika tekniken, men där gjordes också viktiga nykonstruktioner...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

av: Lars Hammarén
2023-01-05

Nionde och sista delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Det arabiska imperium som växte fram under 600-talet hade redan två hundra år senare i realiteten vittrat bort. Det arabiska väldet började falla sönder redan under maktskiftet mellan det umayyadiska kalifatet och det abbasidiska kalifatet. Abbasiderna drabbades tidigt av ekonomiska och sociala problem. Till detta kom de rent etniska motsättningarna som fanns mellan araber, perser och turkar. Den sammanhållande kraften som ändå gjorde att det abbasidiska kalifatet kunde överleva i femhundra år var islam...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

av: Lars Hammarén
2023-01-03

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det abbasidiska kalifatets långdragna upplösning som påbörjades redan under 800-talet men avslutades definitivt i samband med mongolernas erövring av Bagdad år 1258. Här berättas även om det fatimidiska kalifatet, korstågen och Saladins grundande av det ayyubidiska riket med huvudstad i Kairo...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 7: Kvinnans roll

av: Lars Hammarén
2022-12-21

Sjunde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om kvinnornas roll och ställning i det muslimska samhället under medeltiden. Det muslimska samhället var - och är fortfarande på de flesta håll - starkt patriarkaliskt. Under denna äldre tid var dock praktiskt taget alla samhällen i världen utpräglat patriarkaliska. Man ska också ha i minnet att en del företeelser som uppmärksammats mest av moderna västerlänningar egentligen inte är något som härrör från islam som religion utan bara blivit en del av kultur och sedvanor i muslimska länder...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 6: Det muslimska slaveriet

av: Lars Hammarén
2022-12-21

Sjätte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om slaveriet i den muslimska delen av världen under medeltiden. Här liksom i andra slavsamhällen kunde slavens liv vara mer eller mindre hårt. Dels berodde detta på ägarens sätt behandla slavarna dels på vilken typ av arbete som slaven utförde. Så kallade "husslavar" har generellt sett levt under mycket bättre förhållanden än t.ex. gruv- eller galärslavar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

av: Lars Hammarén
2022-12-21

Femte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Artikelserien behandlar historien om arabernas välde och inte islams. Eftersom arabernas makt nu tydligt börjat avta närmar vi oss egentligen redan slutet på denna historia. Fortfarande fanns dock i kalifatets topp i Bagdad en arabisk härskarätt och den skulle sitta där länge än. Därför fortsätter den här historien ytterligare ett bra tag. I den här artikeln kan du läsa kortfattat om det abbasidiska kalifatets storhetstid från senare delen av 700-talet fram till och med 1200-talet...

+ Läs mer

Podcast om Medeltidens muslimska värld

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Läs mer

Länkar om Medeltidens muslimska värld

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Hi

Korstågen

De medeltida korstågen (1096-1291) innefattar de krig som skulle befria Jerusalem och andra platser i det Heliga landet...

Hi

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Hi
Karta

Spaniens historia

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Hi
Karta

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Mellanösterns historia

Mellanösterns historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av hela Mellanösterns historia...

Hi
Karta

Iraks historia

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Hi
Karta

Marockos historia

Få en överblick av Marockos historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Hi
Karta

Libanons historia

Få en helhetsbild av Libanons historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi
Karta

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Syriens historia

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Konstantinopel

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

Re
muhammed

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Kaba

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Hi
Turkar i Konstantinopel

Osmanska riket

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m....

Hi
Porträtt

Ibn Sina (Avicenna)

Mycket av det som Hippokrates, Aristoteles och Galenos uträttat inom medicinsk vetenskap nådde det...

Hi
Karavan

Sidenvägen

Sidenvägen är en av de äldsta av världens stora handelsvägar, även om den fick sitt namn först på...