M

Muslim som ropar ut en bön från toppen av en minaret. Målning av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Medeltidens muslimska värld

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud.

Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

Muhammed grundar islam

I början av 600-talet grundade profeten Muhammed en ny tro som baserades på judendomens och kristendomens läror. Den nya religionen fick namnet islam som betyder underkastelse inför Gud.

Muhammed växte upp i Mekka (som ligger i nuvarande Saudiarabien) där han också mottog sina gudomliga uppenbarelser via ärkeängeln Gabriel. Med hjälp av den nya läran lyckades Muhammed snart ena de splittrade stammarna på den Arabiska halvön. I och med det hade ett arabiskt rike uppstått som senare skulle växa åt alla håll till ett av de största imperier som världen hade skådat.

ANNONS

ANNONS

Muslimska erövringar skapade ett världsvälde

Efter Muhammeds död tog hans efterträdare (kaliferna) över ledningen för islam. Kaliferna tillhörde den s.k. umayyadiska dynastin och förde många erövringskrig. Bland annat erövrade araberna stora områden från det östromerska riket.

Ett världsvälde började nu ta form med Damaskus i Syrien som huvudstad och islam som den enande faktorn.

På 750-talet, drygt hundra år efter Muhammeds död, sträckte sig det muslimska väldet ända från Spanien och Portugal i väster, bort till floden Indus i öster (se karta).

Genom de muslimska erövringarna blev arabiska ett officiellt språk i de annekterade (införlivade) länderna. Anledningen till det var att den heliga Koranen är skriven på arabiska. Enligt dåtidens islamiska tradition kunde Koranen inte översättas till något annat språk eftersom Guds ord ursprungligen förmedlades till Muhammed på arabiska.

Det islamska världsväldet har genom århundradena bytt ägare flera gånger och ofta varit splittrat i olika delar under olika härskare. Men erövrarna har alltid övertagit arabernas religion, islam.

Islams storhetstid

På 750-talet övertogs ledningen för islam av abbasiderna och huvudstaden flyttades från Damaskus till Bagdad i nuvarande Irak. Det abbasidiska riket varade i femhundra år.

"Bön i en moské i Kairo", del av en målning gjord av Jean-Léon Gérôme (1824-1904).

Den senare delen av perioden präglades av fientliga invasioner och krig. Först mot de fanatiska korsfarararméerna och därefter mot de väldrillade mongoliska styrkorna. Under mongolernas invasion 1258 erövrades och förstördes Bagdad varefter det abbasidiska riket gick under. De femhundra åren under den abbasidiska ledningen brukar ofta ses som islams storhetstid.

Arabiskt vetande har genom tiderna haft stor influens på resten av världen. Under 700- och 800-talen översattes mängder av skrifter från antikens Grekland till arabiska. Många betydelsefulla antika böcker kom på så sätt att bevaras till eftervärlden. Arabiska vetenskapsmän gjorde också stora framsteg inom medicin, astronomi och matematik.

ANNONS

ANNONS

Araberna var ofta toleranta härskare och uppträde skonsamt mot de erövrade områdena och tillät i praktiken religionsfrihet. De som inte var muslimer fick istället betala en extra skatt. Muslimerna kunde därför införliva de nyligen erövrade områdena ganska snabbt i sitt välde.

Araberna var även framstående inom handel

I den muslimska delen av världen blomstrade handel och hantverk. Många nya städer växte fram.

Araberna tillverkade stora mängder silvermynt. Mynten gjorde det lättare för arabiska köpmän att handla  varor och föra dem mellan Europa, Nordafrika och Asien.

Kryddor, siden, ädelstenar, guld, silver, porslin, jordbruksväxter och slavar tillhör några av de handelsvaror som araberna förde med sig både till havs och på land.Tillsammans med handeln spreds även idéer och ny teknik. Det arabiska siffersystemet med decimaler och siffran noll byggde t.ex. vidare på det indiska. Med de arabiska siffrorna blev det mycket enklare för folk att räkna. Det nya siffersystemet revolutionerade därför matematiken och började därefter användas även i det kristna Europa.

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

LÄS MER: Islam och den arabiska kulturen

LÄS MER: Islams historia

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är arabiskan islams heliga språk och varför pratar man idag arabiska i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern?
   
 2. Perioden mellan 750-1258 kallas ofta för islams storhetstid. Ge exempel på arabisk kultur och vetenskap som motiverar detta.
   
 3. Mellanöstern har erövrats och bytt ägare flera gånger under historiens gång sedan Muhammeds dagar. Men de efterföljande härskarna har haft en viktig sak gemensamt, vad tror du?

Ta reda på:

 1. Hur levde beduinstammarna på den Arabiska halvön före Muhammeds tid? Här hittar du fakta >
   
 2. Muhammed var orolig över det arabiska samhällets utveckling. Vad reagerade han mot? Se t.ex. kategoritexten om islam >
   
 3. Vad är skillnaden mellan shia- och sunniislam? Lyssna eller läs.
   
 4. Nämn några viktiga fakta om det arabiska kalifatet i Cordoba.
   
 5. Ge exempel på uppfinningar och andra nymodigheter som araberna utvecklade och spred.

Diskutera:

 1. Hur kunde det arabiska väldet breda ut sig så snabbt?
   
 2. Under några århundraden fram till mitten av 1200-talet överglänste kalifaten i Bagdad och Cordoba det mesta som Europa kunde skryta med under samma tid. De var också mer öppna för religiösa minoriteter än Europa. Ge exempel på detta.
Sidan uppdaterad: 25 september 2020
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Medeltidens muslimska värld

M

Arabernas seger vid Yarmuk 636 öppnade vägen för den islamiska expansionen

av: Magnus Västerbro
2020-03-14

Under sex dagar i augusti år 636 rasade ett av världshistoriens mest avgörande slag intill floden Yarmuk vid gränsen till det som idag är Syrien, Jordanien och Israel. Här drabbade dåtidens kanske främsta supermakt, det östromerska riket med dess armé, samman med en numerärt underlägsen arabisk muslimsk här som mot alla odds gick segrande ur striden. Därmed låg hela Syrien och Palestina, och snart även Egypten öppet för de nya erövrarna. Det arabiskstyrda välde som på bara några hundra år skulle komma att sträcka sig från Spanien i väster och genom ett bälte över Nordafrika hela vägen bort till gränstrakterna mot Indien var på väg att bli verklighet. Islam var snart en världsreligion...

+ Läs mer

M

Bakgrunden till det första korståget

av: Magnus Västerbro
2019-11-11

Det var under kyrkomötet i Clermont år 1095 som påven Urban II uppmanade de församlade - flera hundra präster, biskopar och världsliga ledare - att genast, tillsammans, låta organisera ett jättelikt väpnat pilgrimståg mot den muslimska världen för att undsätta den östra kyrkan i deras försvar av kristendomen. Sällan har ett enda tal betytt så mycket. Påvens uppmaning spreds över stora delar av Europa och hörsammades av tiotusentals kristna som var mer än villiga att döda i Guds namn. Därmed inleddes en tvåhundraårig era av korståg med massmord och hat i dess kölvatten...

+ Läs mer

L

Muhammed - islams profet

av: Carsten Ryytty
2015-08-26

År 570 föddes en liten pojke i staden Mekka på den Arabiska halvön. Han fick namnet Muhammed. Efter att i vuxen ålder fått uppenbarelser från Gud, lät Muhammed grunda en ny religion som kom att kallas islam. Idag (1600 år senare) är islam världens näst största religion med drygt 1,8 miljarder anhängare (2020), och kanske mer aktuell än någonsin tidigare i modern tid...

+ Läs mer

S

Islam och den arabiska kulturen

av: Per G Andreen
2014-10-12

Arabernas bidrag till mänsklighetens kulturhistoria är imponerande, men härstammar så gott som uteslutande från kalifatets tid (632-1258). Skapelserna från denna kulturella storhetstid inom islam utgör än idag en inspirationskälla för moderna författare och konstnärer...

+ Läs mer

S

Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

av: Per G Andreen
2014-10-10

En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska expansionen samt om det Osmanska riket.

+ Läs mer

Podcast om Medeltidens muslimska värld

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Läs mer

Länkar om Medeltidens muslimska värld

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Medeltidens huvudlinjer

Medeltidens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser (500-1500).

Korstågen

De medeltida korstågen (1096-1291) innefattar de krig som skulle befria Jerusalem och andra platser i det Heliga landet...

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Spaniens historia

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Mellanösterns historia

Mellanösterns historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av hela Mellanösterns historia...

Iraks historia

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Marockos historia

Få en överblick av Marockos historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Libanons historia

Få en helhetsbild av Libanons historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Saudiarabiens historia

Här finns material som behandlar Saudiarabiens historia i små och stora drag.

Syriens historia

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.

Relaterade taggar

Östromerska riket

Östromerska riket, eller det bysantinska riket, uppstod genom romarrikets delning år 395 och varade...

Muhammed

Muhammed (ca 570 - 632) räknas som grundare av världsreligionen islam. Han föddes i staden Mekka på...

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Mekka

Mekka (eller Mecka) är en stad i Saudiarabien som är känd som profeten Muhammeds födelsestad och...

Osmanska riket

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m....

Ibn Sina (Avicenna)

Mycket av det som Hippokrates, Aristoteles och Galenos uträttat inom medicinsk vetenskap nådde det...