M
Kategori
Karta

Italiens historia

De äldsta fynden visar att det område som idag utgör Italien var bebott av människoarten Homo erectus redan för 700 000 år sedan. De många olika indoeuropeiska folk som går under samlingsnamnet italiker tros ha invandrat omkring år 1 500 f Kr. Omkring år 900–800 f Kr kom de första etruskerna till området och vid denna tid började också grekerna att bosätta sig på den italienska halvön, vars sydspets de gav namnet Italia.

De äldsta fynden visar att det område som idag utgör Italien var bebott av människoarten Homo erectus redan för 700 000 år sedan. De många olika indoeuropeiska folk som går under samlingsnamnet italiker tros ha invandrat omkring år 1 500 f Kr. Omkring år 900–800 f Kr kom de första etruskerna till området och vid denna tid började också grekerna att bosätta sig på den italienska halvön, vars sydspets de gav namnet Italia.

ANNONS

ANNONS

Romarriket

Det finns skilda uppfattningar om hur romarriket egentligen uppstod. Enligt legenden grundades Rom år 753 f  Kr av tvillingbröderna Romulus och Remus som var söner till krigsguden Mars. Bland historiker råder viss enighet om att etruskerna på 600-talet före Kristus tros ha enat de små samhällen som då fanns vid floden Tibern i en stadsstat under en gemensam kung. Omkring år 500 före Kristus gjorde invånarna uppror mot det etruskiska kungadömet och bildade en republik som efterhand växte sig allt större. Vid mitten av 200-talet före Kristus bredde romarriket ut sig över hela den italienska halvön söder om Poslätten och fortsatte att expandera.

I det första puniska kriget mot den feniciska stadsstaten Kartago (romarna kallade befolkningen i det nordafrikanska Kartago puner) erövrade Rom Sicilien, Sardinien och Korsika. Freden efter det andra puniska kriget år 201 f Kr innebar att Kartago besegrades, och romarna härskade därmed över hela det västra Medelhavsområdet. Vid mitten av samma århundrade hade Rom även expanderat österut mot dagens Grekland och lagt under sig den historiska regionen Makedonien sedan dess kung Perseus besegrats.

I sin glans dagar på 100-talet e Kr sträckte sig romarriket som längst från England i väster och ner över hela Medelhavsområdet till Kaspiska havet i öster. De militära erövringarna leddes av härförare som kom att dyrkas som hjältar av folket och åtnjöt en stark politisk ställning. Den mest kände av dem alla, Julius Caesar, mördades år 44 f Kr och efterträddes så småningom av sin brorson som kallade sig kejsar Augustus.

Romarrikets nedgång

Redan på 100-talet f Kr, i takt med den yttre expansionen, hade svårigheterna att hålla ihop romarriket blivit allt tydligare. I slutet av 300-talet e Kr karakteriserades riket av korruption, ekonomiska svårigheter, utbrott av epidemier och den romerska militärens oförmåga att behålla kontrollen över det väldiga imperiet.

Problemen ledde år 395 till att romarriket av administrativa skäl delades i en östlig del, Östrom – det Bysantinska riket - och en västlig del, där Rom förblev huvudstad. Den siste västromerske kejsaren avsattes 476 av den germanske ledaren Odovakar. På 560-talet erövrades stora delar av norra Italien av germanfolket langobarderna.

Från 400-talet hade kristendomen fått en allt starkare ställning inte bara som religion utan också som politisk makt under påven i Rom. När langobarderna efter att ha erövrat det så kallade exarkatet, ett område kring staden Ravenna, riktade sina blickar mot Rom sökte påven hjälp hos frankernas kung Pippin. Denne gav tillbaka exarkatet till påven, och områdena kring Rom och Ravenna kom så småningom att utgöra kärnan i den allt mer inflytelserika Kyrkostaten, som styrdes av påven.

Frankerna fortsatte att spela en betydelsefull roll i italiensk politik. Sedan deras kung Karl den store vid slutet av 700-talet hade besegrat langobarderna lät han kröna sig till kejsare med hjälp av påven år 800.

ANNONS

ANNONS

Tysk-romerska riket

År 962 blev Otto den I krönt till kejsare av det imperium som senare kom att kallas det tysk-romerska riket. Det område som idag utgör Italien fortsatte att formellt ingå i detta rike fram till början av 1800-talet. Från 1000-talet ökade dock splittringen och en rad stadssamhällen styrda av inhemska furstar växte fram. De södra delarna av Italien, som länge behärskats av det bysantinska riket, erövrades vid mitten av 1000-talet av normanderna, som inkluderade Sicilien i sitt rike.

Under de kommande århundradena blev stadsstaterna, som politiskt och ekonomiskt dominerades av rika köpmanssläkter, allt mer självständiga och många krig utkämpades mellan dem. Under 1300- och 1400-talen framträdde Genua, Venedig, Milano och Florens som de största och mest inflytelserika stadsstaterna. Dessa samt påvemakten och de två syditalienska kungarikena ("De bägge Sicilierna") slöt inbördes fred inför hotet från de osmanska turkarna som 1453 hade erövrat Konstantinopel (östromerska rikets fall).

Vid slutet av 1400-talet försökte Frankrike invadera de italienska staterna. Spanska och tyska intressen förenades med italienska stadsstater och påvemakten för att driva ut fransmännen. Spanjorerna och den tyska kejsarmakten gick snart samman i huset Habsburg, vilket efter cirka femtio års kamp mot fransmännen lyckades vinna kontrollen över större delen av Italien. Till en början styrdes Italien av de spanska habsburgarna, men efter spanska tronföljdskriget (1700–1714) tog Habsburgs österrikiska gren tog över makten.

Upplysningen, som vid slutet av 1700-talet gjort sitt intåg i Europa, blev en period av återhämtning och utveckling. 1796 invaderade den franske generalen Napoleon Bonaparte Sardinien och därefter i rask följd stora delar av norra Italien. När Napoleon utropat sig själv till kejsare i Frankrike upprättade han 1806 det italienska kungadömet med sig själv som kung. Kyrkostaten delades mellan Frankrike och Italien sedan påven vägrat delta i Napoleons blockad riktad mot Storbritannien. Österrike återfick sin gamla ställning i Italien efter Napoleons fall 1815 och Kyrkostaten och kungariket Sardinien återupprättades.

Dagens Italien växer fram

Il Risorgimento, "pånyttfödelse", var det gemensamma namnet för de frihetsrörelser som utvecklades vid början av 1800-talet. 1860 erövrade Giuseppe Garibaldis frihetstrupper Sicilien och Neapel och lyckades därefter med folkligt stöd ockupera nästan hela landet. Ett fritt Italien utropades 1861. Den ledande statsmannen bakom detta var Camillo di Cavour som blev Italiens förste regeringschef. Kungen av Sardinien, Viktor Emanuel II, utsågs till nationens kung. 1870 inkluderades Venedig och genom erövringen av Rom även de återstående delarna av Kyrkostaten i kungadömet. Påven drog sig tillbaka till ett område kring Vatikanpalatset och Peterskyrkan.

ANNONS

ANNONS

För att bana väg för en industriell utveckling i den jordbruksdominerade nya staten inleddes en uppbyggnad av infrastrukturen och utbildningsväsendet. Till en början hade konservativa partier makten, men efter 1876, då de sociala problemen i landet förvärrades, tog mer framstegsvänliga regeringar över. En expansiv utrikespolitik inleddes och under 1800-talets sista årtionde erövrades Eritrea och Somalia i Östafrika. I det italiensk-turkiska kriget 1911–1912 kom delar av Libyen samt Tolvöarna med Rhodos och Korfu under italienskt styre.

De inrikespolitiska förhållandena försummades under expansionspolitiken. Fattigdomen i framför allt de södra delarna av landet blev utbredd och många valde att lämna landet. Mellan 1876 och 1914 emigrerade nära 14 miljoner italienare, de flesta till USA, Sydamerika och andra länder i Europa.

Vid början av 1900-talet genomfördes en rad sociala reformer som bland annat innebar att barnarbete förbjöds, arbetsdagen för kvinnor blev kortare och att obligatorisk olycksfallsförsäkring infördes inom industrin. 1912 fick nästan alla män rösträtt.

Trots att Italien sedan 1880-talet var förbundet med Tyskland och Österrike-Ungern i den så kallade trippelalliansen gick landet 1915 in i första världskriget på ententens sida, det vill säga med Frankrike, Ryssland och Storbritannien. Vid krigsslutet 1919 erhöll Italien Sydtyrolen, Istrien och Triesteområdet från Österrike.

Fascisterna tar makten

Sociala oroligheter efter första världskrigets slut framkallade högerextremistiska rörelser som efter hand samlades under den tidigare socialisten Benito Mussolini och Fascistpartiet, formellt bildat 1921. Fascisterna, som Mussolini bland annat organiserade i halvmilitära grupper, tog med våld makten över flera städer. Socialisterna var ett av målen för fascisternas "korståg".

Sedan utbrytare 1921 bildat Kommunistpartiet och splittrat Socialistpartiet kunde socialisterna inte längre sätta upp något effektivt motstånd. Inte heller de övriga partierna klarade att stoppa fascisternas väg mot makten. I oktober 1922 tvingades kung Viktor Emanuel III att utnämna Mussolini till premiärminister efter fascisternas styrkedemonstration i den berömda "marschen mot Rom", då cirka 30 000 paramilitära så kallade svartskjortor deltog. Svartskjortorna torterade och tystade Mussolinis kritiker, och 1924 mördades socialistledaren Giacomo Matteotti. Året därpå införde Mussolini diktatur. Den fascistiska staten var ett faktum, och Mussolini regerade enväldigt, även om monarkin behölls.

ANNONS

Mussolini insåg vikten av att försöka göra slut på de gamla tvisterna med katolska kyrkan som pågått sedan 1870. Genom fördrag med Vatikanen år 1929, lateranfördragen, reglerades förhållandet mellan den italienska staten och kyrkan. Genom fördragen erkände påven den italienska staten och gav upp alla krav på besittningar i landet. I gengäld skapades Vatikanstaten i Rom som säte för den katolska kyrkans universella centrum, Den heliga stolen, som samtidigt fick äganderätt till ett antal italienska kyrkor och palats.

ANNONS

Allians med Hitler

På det utrikespolitiska området fortsatte Mussolini expansionspolitiken. Med moraliskt stöd från Hitler-Tyskland och trots sanktioner från Nationernas förbund erövrade han Abessinien (nuvarande Etiopien) 1936. Samma år tillkom förbundet mellan Italien och Tyskland, den så kallade Rom-Berlinaxeln, som gjorde det möjligt för Hitler att med Mussolinis goda minne annektera Österrike 1938.

Våren 1939 ockuperade Mussolini Albanien. När andra världskriget bröt ut intog Italien först en avvaktande hållning men gick in i kriget på Tysklands sida i juni 1940, omedelbart före det franska sammanbrottet. På hösten samma år inledde Italien ett misslyckat försök att på egen hand erövra Grekland.

De allierade staternas (Storbritannien, Ryssland, Frankrike, USA) invasion av Nordafrika på hösten 1942 och axelmakternas misslyckade ökenkrig ledde till att Italien kunde angripas söderifrån av de allierades stridskrafter. Efter de allierades landstigning på Sicilien störtades Mussolini i juli 1943 av fascisternas eget beslutande organ.

Marskalk Pietro Badoglio utnämndes till premiärminister och Italien kapitulerade. Mussolini greps på bergsmassivet Gran Sasso öster om Rom men lyckades fly och upprättade med stöd av tyskarna Salórepubliken i norra Italien. 1945 mördades Mussolini av italienska motståndsmän när han försökte fly landet.

Efter fascismens fall och till slutet av 1946 var de politiska motsättningarna mellan italienarna stora. De kommunistiska partisanerna inledde "den röda terrorn" för att rensa ut äkta eller misstänkta fascister. Minst 20 000 människor dödades, ofta med brutala metoder, och många hamnade i massgravar. Bland offren var företrädare för alla yrken och samhällsgrupper som den yttersta vänstern betraktade med misstro. Inte heller kvinnor eller barn skonades.

Läs i Landguiden om Italiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 11 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Italiens historia

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

av: Peter Fowelin
2024-04-10

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets kärlekshistoria, som finns skildrad i återfunna brev, visar en djup passion och smärta. Deras öden - präglade av kärlek, svartsjuka, längtan efter barn och rädsla för pesten - ger en gripande inblick i aristokratins liv i 1300-talets norditalienska städer...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

av: Lars Hildingson
2024-04-07

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma i Italien och har berättats av många författare - på samma sätt som historien om Tristan och Isolde (se tidigare artikel) har skrivits på nytt av nya författare. Mot slutet av 1500-talet tas Romeo och Julia om hand av en mästerlig författare: William Shakespeare. Hans drama "Romeo and Juliet" spelades troligen för första gången 1596. Dramat var den första Shakespearepjäs som uppfördes i Sverige - premiär i Norrköping 1776...

+ Läs mer

L
Lutande tornet

Lätta fakta om lutande tornet i Pisa

av: Carsten Ryytty
2023-08-09

Världens mest ryktbara torn, det 55 meter höga lutande tornet i Pisa, har lutat i över 800 år utan missöde. Men under slutet av 1900-talet var experterna överens om att medeltidens största fuskbygge skulle falla senast år 2010 om ingenting gjordes. Under åren 1990-2001 utfördes därför ett restaureringsarbete som fick tornets lutning att minska en aning, från 5,5 grader till 5 grader (från centrumlinjen)...

+ Läs mer

M

Medici - renässansens bankir

av: Peter Fowelin
2022-12-11

"Det är han som bestämmer över krig och fred och kontrollerar lagarna. Han är herre i landet snarare än medborgare. Politiska frågor avgörs i hans hem. De män han väljer har de viktiga befattningarna. Han är kung i allt utom till namnet och när det gäller ceremonierna." Det skrev påven Pius II om Cosimo de Medici - en av Europas rikaste och mäktigaste män under 1400-talet. Han styrde i den norditalienska staden Florens, och genom sina rikedomar och en väl utbyggd bankverksamhet hade han inflytande över furstar, kungar och kejsare i stora delar av Europa...

+ Läs mer

S

Matilda av Toscana - härförare i påvens tjänst

av: Stefan Högberg
2022-05-02

Matildas äktenskap blev en katastrof, men när hon lämnat maken var hon den enda arvtagaren till det mäktiga italienska huset Canossa och axlade samtidigt rollen som påve Gregorius VII:s allierade i kampen mot kejsaren under den s.k. investiturstriden. Påven som försökte skapa en stark kyrka utan världslig inblandning hade kommit på kollisionskurs med den tysk-romerske kejsaren Henrik IV. Matilda lyckades i ett tidigt skede förhandla fram en uppgörelse mellan dem när de träffades vid hennes huvudfäste Canossa. Kort därefter när konflikten återigen trappades upp och diplomatin misslyckades, gick Matilda av Toscana i krig mot kejsaren...

+ Läs mer

M

Arkimedes - antikens store matematiker och fysiker

av: Kaj Hildingson
2020-09-11

En naken vetenskapsman som springer hemåt jublande av lycka är en ganska ovanlig syn. Men invånarna i Syrakusa på Sicilien sägs för över 2 000 år sedan ha fått se just detta. Den glade vetenskapsmannen hette Arkimedes och hade just funnit lösningen på ett svårt problem genom att spilla ut vatten i ett badhus. Det kan hända att den här historien inte är sann. Däremot är det sant att Arkimedes räknas som en av historiens största matematiker och uppfinnare. Än idag arbetar forskare med att tyda några av hans skrifter, skrifter som antogs vara förlorade för alltid men som återfanns i en möglig bok som såldes på auktion i slutet av 1990-talet...

+ Läs mer

Länkar om Italiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Ge
Karta

Italiens geografi

Geografi med fokus på Italien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Italiens geografi ur olika...

Re

Romersk religion och mytologi

Romarnas religion under antiken byggde i stora drag på den grekiska mytologin. Många romerska gudar och gudinnor hade...

Sh
Karta

Fakta om Italien

Aktuell samhällsfakta om Italien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

San Marinos historia

Här hittar du material som behandlar San Marinos historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Vatikanstatens historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Vatikanstatens historia.

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Caesar

Julius Caesar

Gajus Julius Caesar (100-44 f.Kr) var en romersk politiker, författare och befälhavare som genom...

Hi
Gladiatorspel

Gladiatorer

En gladiator var en slagskämpe i antikens Rom som fick slåss mot andra gladiatorer eller vilda djur...

Hi
rom

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger...

Hi
Bild saknas

Pompeji

Pompeji var en stad söder om Neapel i Italien som begravdes i aska vid ett vulkanutbrott av...

Hi
Staty

Hannibal

Hannibal (248-183 f.Kr) var kartagernas främste fältherre under det andra puniska kriget mellan...

Hi
gladiator

Spartacus

Spartacus (ca 111-71 f.Kr) var en romersk slav och gladiator från Thrakien som rymde från sin...

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Ätten Habsburgs flagga

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske ledare 1922-1943 (premiärminister 1922 och...

Hi
Porträtt

Leonardo da Vinci

Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519), mest känd som bara Leonardo da Vinci, föddes i Toscana...

Hi
Staty

Augustus

Augustus (63 f.Kr - 14 e.Kr), eller Gajus Octavianus som han egentligen hette från början, var den...

Hi
Porträtt

Nero

Nero blev romersk kejsare när han var 16 år gammal. Han styrde romarriket mellan åren 54-68 e.Kr....

Hi
Galileo Galilei

Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564-1642) kallas ibland den moderna vetenskapens fader. Galilei insåg att teorier...