M
Kategori

Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling.

Ekologism

Olika gröna ideologier

Ekologismen har sina moderna rötter i freds-, feminist-, solidaritets- och miljörörelserna som växte sig starka under 1970-talet.

Ekologismen består av en mängd varierade gröna ideologier såsom djupekologi, socialekologi, ekofeminism och bioregionalism. I likhet med andra politiska ideologier finns ett brett spektra av åsikter inom ekologismen.

Hållbar utveckling i fokus

Ekologismens mål är ett hållbart samhälle vilket kan beskrivas som är ett tillstånd då jordens resurser inte minskar och samtidigt klarar av att hantera mängden skadliga utsläpp. För att uppnå målet måste orsakerna och ursprungen till världens miljöproblem sökas och tas itu med.

Olika gröna ideologier

Ekologismen har sina moderna rötter i freds-, feminist-, solidaritets- och miljörörelserna som växte sig starka under 1970-talet.

Ekologismen består av en mängd varierade gröna ideologier såsom djupekologi, socialekologi, ekofeminism och bioregionalism. I likhet med andra politiska ideologier finns ett brett spektra av åsikter inom ekologismen.

Hållbar utveckling i fokus

Ekologismens mål är ett hållbart samhälle vilket kan beskrivas som är ett tillstånd då jordens resurser inte minskar och samtidigt klarar av att hantera mängden skadliga utsläpp. För att uppnå målet måste orsakerna och ursprungen till världens miljöproblem sökas och tas itu med.

ANNONS

ANNONS

Generellt kan man säga att relationen mellan människan och naturen står i centrum för den gröna ideologin. Ekonomisk tillväxt ses därför inte enbart som något positivt utan har också sina begränsningar då målet är att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

Människan i samexistens med naturen

Ekologismen utgår från ett ekologiskt helhetstänkande där människan och samhället ses som samordnade i ett intimt beroende av naturen.

Gemensamt för den gröna ideologin är att ekosystemet betraktas som något förgängligt. Enligt ekologismen existerar ett naturligt tillstånd av ekologisk balans i den orörda naturen. Men det moderna industrisamhället och människans inverkan i miljön har allvarligt rubbat den naturliga balansen. Det har nu gått så långt att naturresurserna börjat ta slut samtidigt som de globala miljöproblemen hotar ekosystemens långsiktiga reproduktionsförmåga.

Enligt grön ideologi måste mänskligheten kunna fylla sina behov utan att förstöra naturen eller utrota de andra djur som lever i den. Den ekologiska balansen ska återställas.

Ekologismen värnar för både mänskliga och icke-mänskliga varelser

I ett ekologiskt samhälle präglas näringsliv, livsstil och konsumtion av hänsyn till miljö och hälsa, men också av vördnad till växter och djurens liv. Detta är något som alla andra politiska ideologier har ignorerat.

Som politisk ideologi är ekologismen unik i bemärkelsen att den grundar sig i moralisk hänsyn även till naturens icke-mänskliga varelser.

LÄS MER: Politiska ideologier

LÄS MER: Politiska partier i Sveriges riksdag

LÄS MER: Ekosofi

LÄS MER: Miljö och hållbarhetsfrågor

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Ekologi: Kunskapen om de levande varelsernas samband till sin omvärld. Alltså samspelet mellan allt levande och den miljö de befinner sig i. Vi är beroende av miljön runtomkring oss för att överleva och nästan varenda liten art spelar stor roll.

Ekologism: En samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling.

Ekosystem: Allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

Global uppvärmning: Sedan slutet av 1800-talet ökar hela jordens medeltemperatur på grund av människans aktiviteter.

Hållbar utveckling: Att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Läs mer >

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad är ekologismens främsta mål?
     
  2. Varför är människans samspel med naturen viktigt enligt ekologismen?
     
  3. Hur har industrisamhället påverkat den naturliga balansen i naturen?

Fundera på:

  1. Vad inom ekologismen tilltalar dig mest respektive minst? Motivera.
     

 

Litteratur:
Andrew Dobson, Political Theory and the Ecological Challenge, Cambridge University Press, 2006
Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur, 2005
Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge University Press, 1990


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red)
 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 13 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Ekologism

M

Naturens rättigheter

av: Erik Hansson
2021-01-04

Vi människor har rättigheter. De är till för att skydda oss och för att vi ska kunna leva bra liv. Här i Sverige innebär det bland annat att vi har rätt att gå i skolan och få sjukvård. Om vi utsätts för ett brott så kan vi anmäla det till polisen och vi kan ta kontakt med Diskrimineringsombudsmannen (DO) om vi anser oss orättvist behandlade. Begås ett brott mot oss kan vi ta fallet till en domstol och få hjälp av en person som är utbildad inom juridik. Även företag kan få fall prövade i domstol, men i de flesta länder har naturen inga rättigheter. Den kan inte vända sig till en domstol om en skog där det lever mängder av djur hotas att huggas ned. En relativt ny rörelse vill ändra på detta. De kallar sig Naturens rättigheter, “Rights of nature” på engelska, och de senaste åren har deras synsätt spritt sig i världen...

+ Läs mer

Länkar om Ekologism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Ge

Energikällor

Om olika typer av energikällor och vad som kännetecknar dessa samt vilka skillnaderna är mellan förnybara och icke-...

Re

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Re

Ekosofi

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i...

Ge

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Sh

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Sh

Demokrati

Om demokratins grunder, Sveriges politiska system, politiska partier i Sveriges riksdag, demokratisk påverkan,...

Sh

Sveriges politiska system

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på...

Sh

Politiska partier i Sveriges riksdag

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och...

Ge

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Relaterade taggar

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
Riksdag

Riksdagens historia

Ståndsriksdagen Det hölls flera så kallade herredagar och riksmöten från 1200-talet och framåt,...

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Sh
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Sh
Logga

Globala målen

Tidigare historiaPrecis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål för...