Bild:
Ekologismen är en samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling.
M

Ekologism

Olika gröna ideologier

Ekologismen har sina moderna rötter i freds-, feminist-, solidaritets- och miljörörelserna som växte sig starka under 1970-talet.

Ekologismen består av en mängd varierade gröna ideologier såsom djupekologi, socialekologi, ekofeminism och bioregionalism. I likhet med andra politiska ideologier finns ett brett spektra av åsikter inom ekologismen.

Hållbar utveckling i fokus

Ekologismens mål är ett hållbart samhälle vilket kan beskrivas som är ett tillstånd då jordens resurser inte minskar och samtidigt klarar av att hantera mängden skadliga utsläpp.

För att uppnå målet måste orsakerna och ursprungen till världens miljöproblem sökas och tas itu med.

Generellt kan man säga att relationen mellan människan och naturen står i centrum för den gröna ideologin. Ekonomisk tillväxt ses därför inte enbart som något positivt utan har också sina begränsningar då målet är att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

Några relevanta begrepp

Ideologi: Idélära, en samling besläktade idéer om hur samhället eller världen är och ska vara och hur förändringar till det bättre ska genomföras. De viktigaste idéerna i ett politiskt system.

Ekologism: En samhällsåskådning som fokuserar på naturens kretslopp och på miljön som omger människan. Målet är ekologisk balans och en hållbar utveckling.

Ekologi: Kunskapen om de levande varelsernas samband till sin omvärld. Alltså samspelet mellan allt levande och den miljö de befinner sig i. Vi är beroende av miljön runtomkring oss för att överleva och nästan varenda liten art spelar stor roll.

Ekosystem: Allt levande och den miljö som finns i ett naturområde. Ekosystem kan vara stora och små, till exempel området kring en stubbe, en trädgård eller hela planeten jorden.

Hållbar utveckling: Att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Läs mer >

Global uppvärmning: Sedan slutet av 1800-talet ökar hela jordens medeltemperatur på grund av människans aktiviteter.

Människan i samexistens med naturen

Ekologismen utgår från ett ekologiskt helhetstänkande där människan och samhället ses som samordnade i ett intimt beroende av naturen.

Gemensamt för den gröna ideologin är att ekosystemet betraktas som något förgängligt. Enligt ekologismen existerar ett naturligt tillstånd av ekologisk balans i den orörda naturen. Men det moderna industrisamhället och människans inverkan i miljön har allvarligt rubbat den naturliga balansen. Det har nu gått så långt att naturresurserna börjat ta slut samtidigt som de globala miljöproblemen hotar ekosystemens långsiktiga reproduktionsförmåga.

Enligt grön ideologi måste mänskligheten kunna fylla sina behov utan att förstöra naturen eller utrota de andra djur som lever i den. Den ekologiska balansen ska återställas.

Ekologismen värnar för både mänskliga och icke-mänskliga varelser

I ett ekologiskt samhälle präglas näringsliv, livsstil och konsumtion av hänsyn till miljö och hälsa, men också av vördnad till växter och djurens liv. Detta är något som alla andra politiska ideologier har ignorerat.

Som politisk ideologi är ekologismen unik i bemärkelsen att den grundar sig i moralisk hänsyn även till naturens icke-mänskliga varelser.
 

Uppgifter och frågor

  1. Vad är ekologismens främsta mål?
     
  2. Varför är människans samspel med naturen viktigt enligt ekologismen?
     
  3. Hur har industrisamhället påverkat den naturliga balansen i naturen?

 

Litteratur:
Andrew Dobson, Political Theory and the Ecological Challenge, Cambridge University Press, 2006
Reidar Larsson, Politiska ideologier i vår tid, Studentlitteratur, 2005
Arne Naess, Ecology, Community and Lifestyle, Cambridge University Press, 1990


Text: Robert de Vries (red)
 

Läs mer om

Olika gröna ideologier

Ekologismen har sina moderna rötter i freds-, feminist-, solidaritets- och miljörörelserna som växte sig starka under 1970-talet.

Ekologismen består av en mängd varierade gröna ideologier såsom djupekologi, socialekologi, ekofeminism och bioregionalism. I likhet med andra politiska ideologier finns ett brett spektra av åsikter inom ekologismen.

Hållbar utveckling i fokus

Ekologismens mål är ett hållbart samhälle vilket kan beskrivas som är ett tillstånd då jordens resurser inte minskar och samtidigt klarar av att hantera mängden skadliga utsläpp.

Uppdaterad: 26 september 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Ekologism

av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Information och tips på material och aktiviteter till dig som är lärare i åk 7-9 och gymnasiet och som undervisar om val, demokrati och politik.
av:
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Detta metodmaterial är ett stöd för lärare som vill bjuda in politiska partier till sina skolor.
av:
Factlab skola
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Eleverna kommer ges tillfälle att reflektera och diskutera kring människornas livsvillkor i Sverige och i omvärlden utifrån en ekologisk, ekonomisk och social dimension.

Länkar om Ekologism

Sortera efter:
          

Genomgång (5:13 min) där SO-läraren Hedvig Francke berättar om ekologismen och dess framväxt.

Spara som favorit
          

Introduktion (8:25 min) till ekologismen och dess grunder. Filmen är gjord av samhällskunskapsläraren Janne Mitterer.

Spara som favorit
          

Artikel på Miljömagasinets hemsida där du kan läsa om Arne Næss - ekosofins grundare - och hans betydelse för den ekologiska rörelsen. Arne Næss utvecklade på 1970-talet ekosofin. Han är även den som lanserat begreppen djupa respektive grunda ekologiska rörelser. Han menar att olika filosofier - exempelvis buddhism och marxism - kan ligga till grund för ett djupt ekologiskt tänkande...

Spara som favorit
          

Faktatext på webbplatsen Filosofer.se där du kan läsa om Norges mest berömde filosof Arne Næss som är känd som grundaren av ekosofi. Med titlar som Ekologi, samhälle och livsstil (Økologi, samfunn og livsstil, 1973) blev han en viktig person för ett miljötänkande av fördjupad natur. Miljöetik var dock inget nytt ämne, även om klimathotet har fått större fokus på andra halvan av 1900-talet och 2000-talet...

Spara som favorit
          

Genomgång där samhällskunskapsläraren Gustav Ericson berättar om olika politiska ideologier och deras uppbyggnad och funktion.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 41 min) ur Filosofiska rummet som ingår i en serie om de politiska ideologierna - här på jakt efter fröet till det gröna. Dess kärna. Här prövas om ekologism kan vara en gångbar term för den på den politiska höger-vänsterskalan glidande och svårfixerade rörelsen.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa om ekologism. Ekologism är en politisk åskådning som fokuserar på den miljö som omger människan, på naturens kretslopp och det som uppfattas som den naturliga balansen...

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Avsnitt på Sören Odensåkers hemsida där du kan läsa om ekologism. Här berättas om ekologismens grundidéer, ekologismens syn på den politiska strukturen och om Arne Naess.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om ekologi och dess historia.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt människans påverkan på klimatet....

Avsnittet kommer snart få en ny text...

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...

Ekosofi är en naturinspirerad filosofi som strävar efter att öka människans ekologiska medvetenhet och engagemang i miljöfrågor. Ekosofin betonar...

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en hållbar utveckling kan vi...

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några av de mest kända politiska...

Om demokrati i allmänhet och hur demokratin fungerar i Sverige. Avsnittet är delvis under uppbyggnad och beräknas vara helt klart ht 2018.

Här kan du lära dig mer om svensk demokrati på rikstäckande nivå. Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på riksdag, regering,...

I avsnittet ska vi titta på den moderna partipolitikens uppkomst samt sambandet mellan de politiska ideologierna och partipolitik.

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och prioriteringar i vardagen...