M
Kategori
Karta

Albaniens historia

Albanska folket har en uråldrig historia, men i ett par tusen år var landet mestadels ockuperat och underkuvat av andra stater. Först vid slutet av andra världskriget lyckades Albanien under kommunistisk ledning frigöra sig från främmande överhöghet. Det som i dag är Albanien har tillhört Romarriket, Östrom och det osmanska väldet. 1913 erkändes Albanien som självständigt, men hälften av albanerna hamnade utanför gränserna, främst i Kosovo.  Albanien ockuperades av Italien 1939, ett Storalbanien upprättades, men ockupationen övertogs av tyskarna. De drevs ut 1944, då albanska kommunister ledda av Enver Hoxha tog över.

Albanska folket har en uråldrig historia, men i ett par tusen år var landet mestadels ockuperat och underkuvat av andra stater. Först vid slutet av andra världskriget lyckades Albanien under kommunistisk ledning frigöra sig från främmande överhöghet. Det som i dag är Albanien har tillhört Romarriket, Östrom och det osmanska väldet. 1913 erkändes Albanien som självständigt, men hälften av albanerna hamnade utanför gränserna, främst i Kosovo.  Albanien ockuperades av Italien 1939, ett Storalbanien upprättades, men ockupationen övertogs av tyskarna. De drevs ut 1944, då albanska kommunister ledda av Enver Hoxha tog över.

ANNONS

ANNONS

Albanerna tros härstamma från illyrerna, ett indoeuropeiskt folk som i slutet av bronsåldern (omkring 1000 f Kr) bodde på den västra sidan av Balkanhalvön. Under 200-talet f Kr började romarna invadera området för att slutgiltigt underkuva motspänstiga illyriska klaner år 9 e Kr. När romarriket delades 395 kom Albanien att tillhöra den östra delen, Bysans.

I slutet av 1300-talet inledde osmanerna (turkarna) erövringen av området, men den albanske nationalhjälten Gjergj Kastrioti, vanligtvis kallad Skanderbeg (Skënderbeu), lyckades samla klanerna till enat motstånd. Under ett kvarts sekel höll de osmanerna stången. Tio år efter Skanderbegs död 1468 införlivades Albanien med det Osmanska riket och förblev, trots flera uppror, under turkarnas överhöghet fram till 1912.

Ur kampen för rätten att använda det albanska språket utvecklades under 1800-talets andra hälft en allt starkare albansk nationalism och mer organiserat motstånd. Flera uppror slogs ned.

Hösten 1912 förklarade Balkanförbundets stater – Serbien, Bulgarien, Grekland och Montenegro – krig mot det Osmanska riket. Flera av dem gjorde i samband med kriget anspråk på albanska områden, vilket bidrog till att muslimska och kristna ledare utropade Albanien som en självständig stat i november 1912.

När ett fredsavtal slöts vid en stormaktskonferens i London i maj 1913 erkändes Albanien som självständigt, men ungefär hälften av den albanska befolkningen hamnade i angränsande länder. Serbien fick bland annat provinsen Kosovo, och Grekland fick andra albanska områden.

Stormakterna utsåg en preussare, prins Wilhelm av Wied, att styra Albanien, men folkligt motstånd och första världskrigets utbrott fick honom att lämna landet redan efter ett halvår.

Efter kriget hotades landet av en ny delning, vilket albanerna lyckades avvärja vid en fredskonferens i Paris 1920.

ANNONS

Efter några år av inre strider tog Ahmet Zogu, en klanhövding från norra Albanien, makten 1925 med hjälp från bland annat Serbien. Han styrde landet diktatoriskt och lät 1928 utropa sig till kung under namnet Zog I. Han ingick en militär och politisk allians med det fascistiska Italien, men 1939 ockuperade italienarna Albanien och lät upprätta ett Storalbanien där Kosovo och de albanska delarna av Makedonien ingick. Kungen flydde utomlands med statskassan.

Hösten 1943 kapitulerade Italien för de allierade, och de italienska ockupationstrupperna i Albanien ersattes av tyska. I juli samma år hade en partisanarmé upprättats på initiativ av kommunistpartiet, som bildats två år tidigare. Partisanerna och andra väpnade organisationer med nationalister och rojalister stred inbördes samtidigt som de försökte driva ut ockupationsmakten. Kommunisterna segrade i inbördeskriget och i oktober 1944 bildade de en provisorisk regering under ledning av Enver Hoxha. Kort därefter hade partisanerna fördrivit alla utländska trupper.

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Albaniens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Sh
Karta

Fakta om Albanien

Aktuell samhällsfakta om Albanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Ge
Karta

Albaniens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Albaniens geografi ur olika perspektiv.

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...