M

Brasilien idag

Antal invånare: 209 288 280 (2017)
Huvudstad: Brasília

Befolkning

Hälften av Sydamerikas befolkning bor i Brasilien, och bland världens länder är det bara Kina, Indien, USA och Indonesien som har fler invånare.

Befolkningen är relativt ung men andelen äldre växer stadigt eftersom barnafödandet minskar, livslängden ökar och den tidigare så snabba befolkningstillväxten har bromsats.

Antal invånare: 209 288 280 (2017)
Huvudstad: Brasília

Befolkning

Hälften av Sydamerikas befolkning bor i Brasilien, och bland världens länder är det bara Kina, Indien, USA och Indonesien som har fler invånare.

Befolkningen är relativt ung men andelen äldre växer stadigt eftersom barnafödandet minskar, livslängden ökar och den tidigare så snabba befolkningstillväxten har bromsats.

ANNONS

ANNONS

Religion

I Brasilien finns fler romerska katoliker än i något annat land i världen. Katolska kyrkan förlorar dock mark till snabbt växande väckelsekristna samfund.

Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen och respekteras av statsmakten.

Brasiliens flagga.

Politiskt system

Brasilien är en federal republik där president, kongress och rättsväsende ska vara skilda maktpoler. Grundlagen är från 1988 och markerar den slutliga övergången från militärdiktatur till demokrati. Många av presidentens befogenheter fördes då över till kongressen. Censur- och säkerhetslagar avskaffades, och garantier för medborgerliga fri- och rättigheter infördes. Den brasilianska demokratin brottas dock fortfarande med flera problem, inte minst den utbredda korruptionen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Brasilien har under 2000-talet gått mot en tydligare och mer självständig profil i utrikespolitiska sammanhang än tidigare. Landet har idag stabila relationer till sina grannländer och är drivande i internationella sammanhang. Ett viktigt utrikespolitiskt mål är att säkra en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Brasilien med sin stora befolkning, sina rika naturresurser och sin breda industrisektor skulle kunna vara en av världens starkaste ekonomier. Men ekonomisk vanskötsel, utbredd korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Till det har de senaste åren kommit minskad efterfrågan och lägre priser på brasilianska jordbruksprodukter och mineraler, vilket ledde till att Brasilien hamnade i den värsta lågkonjunkturen på ett sekel. Först 2017 vände kurvan försiktigt uppåt igen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Brasiliens geografi >

Utrikeshandel

Handeln i regionen har ökat kraftigt, sedan den sydamerikanska frihandelsorganisationen Mercosur (Mercosul på portugisiska) bildades 1991. Brasiliens viktigaste regionala handelspartner är Argentina. Det enskilt största export- och importlandet var länge USA, men 2009 gick Kina om och blev den största handelspartnern för Brasilien.

Sociala förhållanden

Brasilien är ett land med enorma interna skillnader, inte minst socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyfets ur fattigdom på ett årtionde – men med den ekonomiska kris som sedan följt riskerar flera miljoner att åter hamna under fattigdomsstrecket.

 

Besök Landguiden och läs mer om Brasilien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Brasilien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Brasiliens geografi

Geografi med fokus på Brasilien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Brasiliens geografi ur olika...

Brasiliens historia

Fördjupa dig i Brasiliens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.