Bild:
M

Brasilien idag

Antal invånare: 209 288 280 (2017)
Huvudstad: Brasília

Befolkning

Hälften av Sydamerikas befolkning bor i Brasilien, och bland världens länder är det bara Kina, Indien, USA och Indonesien som har fler invånare.

Befolkningen är relativt ung men andelen äldre växer stadigt eftersom barnafödandet minskar, livslängden ökar och den tidigare så snabba befolkningstillväxten har bromsats.

Religion

I Brasilien finns fler romerska katoliker än i något annat land i världen. Katolska kyrkan förlorar dock mark till snabbt växande väckelsekristna samfund.

Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen och respekteras av statsmakten.

Politiskt system

Brasilien är en federal republik där president, kongress och rättsväsende ska vara skilda maktpoler. Grundlagen är från 1988 och markerar den slutliga övergången från militärdiktatur till demokrati. Många av presidentens befogenheter fördes då över till kongressen. Censur- och säkerhetslagar avskaffades, och garantier för medborgerliga fri- och rättigheter infördes. Den brasilianska demokratin brottas dock fortfarande med flera problem, inte minst den utbredda korruptionen.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Brasilien har under 2000-talet gått mot en tydligare och mer självständig profil i utrikespolitiska sammanhang än tidigare. Landet har idag stabila relationer till sina grannländer och är drivande i internationella sammanhang. Ett viktigt utrikespolitiskt mål är att säkra en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

Ekonomi

Brasilien med sin stora befolkning, sina rika naturresurser och sin breda industrisektor skulle kunna vara en av världens starkaste ekonomier. Men ekonomisk vanskötsel, utbredd korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Till det har de senaste åren kommit minskad efterfrågan och lägre priser på brasilianska jordbruksprodukter och mineraler, vilket ledde till att Brasilien hamnade i den värsta lågkonjunkturen på ett sekel. Först 2017 vände kurvan försiktigt uppåt igen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Brasiliens geografi >

Utrikeshandel

Handeln i regionen har ökat kraftigt, sedan den sydamerikanska frihandelsorganisationen Mercosur (Mercosul på portugisiska) bildades 1991. Brasiliens viktigaste regionala handelspartner är Argentina. Det enskilt största export- och importlandet var länge USA, men 2009 gick Kina om och blev den största handelspartnern för Brasilien.

Sociala förhållanden

Brasilien är ett land med enorma interna skillnader, inte minst socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyfets ur fattigdom på ett årtionde – men med den ekonomiska kris som sedan följt riskerar flera miljoner att åter hamna under fattigdomsstrecket.

 

Besök Landguiden och läs mer om Brasilien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 209 288 280 (2017)
Huvudstad: Brasília

Befolkning

Hälften av Sydamerikas befolkning bor i Brasilien, och bland världens länder är det bara Kina, Indien, USA och Indonesien som har fler invånare.

Befolkningen är relativt ung men andelen äldre växer stadigt eftersom barnafödandet minskar, livslängden ökar och den tidigare så snabba befolkningstillväxten har bromsats.

Religion

I Brasilien finns fler romerska katoliker än i något annat land i världen. Katolska kyrkan förlorar dock mark till snabbt växande väckelsekristna samfund.

Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen och respekteras av statsmakten.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Brasilien

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Brasilien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Brasilien ur olika perspektiv. Brasilien, formellt Förbundsrepubliken Brasilien, är den både till ytan och befolkningen största staten i Sydamerika och den till ytan femte största staten i världen...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Brasilien. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Brasilien ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Brasilien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Brasiliens geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i Brasiliens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.