Tagg om Gulag
Bild:
Gulags slavarbetare bygger Vitahavskanalen (1932).

Gulag

Gulag (efter den ryska förkortningen för ”Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger) var namnet på det jättelika system av tusentals arbets- och fångläger som byggdes upp i Sovjetunionen.

Lägren placerades ofta i otillgängliga områden som t.ex. i Sibirien. Dit skickades alla som kritiserade kommunistpartiet eller som staten ansåg vara allmänt opålitliga.

Lägren grundades strax efter ryska revolutionen och utnyttjades flitigt av Josef Stalin, särskilt under 1930-talet fram till hans död 1953.

Gulaglägren fortsattes att användas även efter avstaliniseringen, om än i mindre omfattning.

Gulag avskaffades som bestraffningsmetod först en bit in på 1980-talet.
Se karta över Gulaglägren mellan 1923-1967
Se diagram över antalet fångar i Gulaglägren mellan 1930-1953

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till Gulag.

Uppdaterad: 
27 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Gulag

M
Leif Löwegren
2015-09-12
Mellankrigstiden präglades av en kraftig konjunktursvängning mellan det "glada 1920-talet" och den efterföljande "stora depressionen" som utlöstes av börskraschen i USA 1929...

Länkar om Gulag

Sortera efter:
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som fokuserar på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Några av 1900-talets värsta brott mot mänskligheten begicks av de kommunistiska regimerna Sovjet, Kina och Kambodja. Här hittar du information om dessa brott...

Spara som favorit
          

Del 6 av 16 "Från dröm till terror – en film (10:33 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

Raoul Wallenberg har fått status som en av andra världskrigets främsta hjältar tack vare de insatser han gjorde i Budapest 1944–1945 för att rädda judar undan Förintelsen. Samtidigt är hans öde förknippat med fångenskap och undergång i Sovjetunionen. I "Förintelsens röda nejlika" skriver Ulf Zander om den förändrade synen på Wallenberg i Sverige,Ungern och USA under efterkrigstiden. Materialet finns i pdf-format (238 sid) på Forum för levande historias hemsida.

Spara som favorit
          

Genomgång (8:24 min) av SO-läraren Håkan Hildingsson som berättar kortfattat om kommunistregimens folkmord och brott mot mänskligheten i Sovjetunionen under 1920- och 1930-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Gulag. Med det ökända lägersystemet skaffade sig sovjetregimen slavarbetskraft samtidigt som meningsmotståndare kunde elimineras…

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om Gulag, som var benämningen på det sovjetiska systemet av arbets- och interneringsläger som påbörjats av Lenin och byggdes ut av Stalin.

Spara som favorit
          

På Peter Englunds hemsida kan du läsa en essä som diskuterar Sovjetregimens brott mot mänskligheten. Här görs bl.a. en jämförelse mellan naziregimens koncentrationsläger och GULAG, det sovjetiska systemet med arbets- och interneringsläger.

Spara som favorit
          

Faktasida där du kan läsa om kommunismens mörka sidor betraktat ur historisk synvinkel. Här berättas om planekonomi, fånglägersystemet, propaganda, kommunismen i Östeuropa m.m. Webbsidan drivs av UOK – Upplysning om kommunismen, en partipolitiskt oberoende förening som verkar för att sprida grundläggande kunskaper om kommunismens brott mot mänskligheten.

Spara som favorit