Bild:
M

Bangladesh idag

Antal invånare: 164 669 750 (2017)
Huvudstad: Dhaka

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer; invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Politiskt system

Bangladesh är en parlamentarisk republik. Två partier – Awamiförbundet och Bangladeshs nationalistparti (BNP) – har bytt av varandra vid makten sedan början av 1990-talet. Politiken präglas av bittra motsättningar. Oppositionen agerar genom ofta våldsamma demonstrationer, strejker och bojkotter av parlamentet.

Korruption och politisk påverkan är stor inom statsförvaltningen och rättssystemet. Författningen som garanterar mänskliga fri- och rättigheter är från 1972, även om ändringar har gjorts flera gånger sedan dess. Den slog från början fast att landet vilar på fyra grundpelare: nationalism, sekularism, demokrati och socialism.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste utrikespolitiska relationen för Bangladesh är den med Indien. Kontakterna med Kina har dock ökat väsentligt, framför allt under det senaste årtiondet.

Bangladesh har en aktiv roll i internationella organisationer som FN och Samväldet (Storbritannien och forna brittiska kolonier).

Bangladesh ligger i stort sett omslutet av och delar i hög grad historia med Indien.

Ekonomi

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling och i juli 2015 uppgraderade Världsbanken landet från ett av världens ”minst utvecklade länder” till ”medelinkomstland”. Ändå lever många bangladeshier kvar i djup fattigdom.

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin – främst klädestillverkningen – har varit motorn i tillväxten på senare år.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bangladesh geografi >

Utrikeshandel

Bangladeshs viktigaste exportvara är kläder; landet är en av världens största exportörer på området. Textil- och konfektionsindustrin svarar för över 80 procent av exporten. Industrin använder sig av en av Bangladeshs få konkurrensfördelar, nämligen billig arbetskraft. Råvaran måste i huvudsak importeras.

Sociala förhållanden

Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts.

Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar, och fler människor har tillgång till rent dricksvatten.farande utbredd, men stora framsteg har gjorts.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bangladesh.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 164 669 750 (2017)
Huvudstad: Dhaka

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer; invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Bangladesh

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Bangladesh. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Asien som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Bangladesh ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Bangladesh ur olika perspektiv. Bangladesh, formellt Folkrepubliken Bangladesh, är en republik i Sydasien vid Bengaliska viken, mellan Indien och Burma. Bangladesh utgör östra delen av den historiska indiska provinsen Bengalen, och kallades fram till 1971, när landet fortfarande var en provins i Pakistan, för Östpakistan. Bangladesh är ett bengaliskt ord som betyder "Bengalens land"...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Bangladesh. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bangladesh geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.