M

Bangladesh idag

Antal invånare: 164 669 750 (2017)
Huvudstad: Dhaka

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer; invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Antal invånare: 164 669 750 (2017)
Huvudstad: Dhaka

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer; invånarantalet kommer inom ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Bangladesh flagga.

Politiskt system

Bangladesh är en parlamentarisk republik. Två partier – Awamiförbundet och Bangladeshs nationalistparti (BNP) – har bytt av varandra vid makten sedan början av 1990-talet. Politiken präglas av bittra motsättningar. Oppositionen agerar genom ofta våldsamma demonstrationer, strejker och bojkotter av parlamentet.

Korruption och politisk påverkan är stor inom statsförvaltningen och rättssystemet. Författningen som garanterar mänskliga fri- och rättigheter är från 1972, även om ändringar har gjorts flera gånger sedan dess. Den slog från början fast att landet vilar på fyra grundpelare: nationalism, sekularism, demokrati och socialism.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste utrikespolitiska relationen för Bangladesh är den med Indien. Kontakterna med Kina har dock ökat väsentligt, framför allt under det senaste årtiondet.

Bangladesh har en aktiv roll i internationella organisationer som FN och Samväldet (Storbritannien och forna brittiska kolonier).

Bangladesh ligger i stort sett omslutet av och delar i hög grad historia med Indien.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling och i juli 2015 uppgraderade Världsbanken landet från ett av världens ”minst utvecklade länder” till ”medelinkomstland”. Ändå lever många bangladeshier kvar i djup fattigdom.

Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin – främst klädestillverkningen – har varit motorn i tillväxten på senare år.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bangladesh geografi >

Utrikeshandel

Bangladeshs viktigaste exportvara är kläder; landet är en av världens största exportörer på området. Textil- och konfektionsindustrin svarar för över 80 procent av exporten. Industrin använder sig av en av Bangladeshs få konkurrensfördelar, nämligen billig arbetskraft. Råvaran måste i huvudsak importeras.

Sociala förhållanden

Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts.

Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar, och fler människor har tillgång till rent dricksvatten.farande utbredd, men stora framsteg har gjorts.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bangladesh.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bangladesh

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bangladesh geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bangladesh geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Bangladesh historia

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.