M
Kategori
Karta

Bangladesh idag

Antal invånare: 166 303 494 (2021)
Huvudstad: Dhaka

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

Antal invånare: 166 303 494 (2021)
Huvudstad: Dhaka

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer. Invånarantalet kommer inom knappt ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Bangladesh flagga.

Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Politiskt system

Bangladesh är en parlamentarisk republik, där regeringschefen (premiärministern) har den verkställande makten. Awamiförbundets partiledare Sheikh Hasina har varit premiärminister sedan 2009 och anses ha blivit alltmer auktoritär under sin regeringsperiod. Oppositionen är slagen i spillror.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

De demokratiska bristerna är stora, trots att regelbundna och allmänna val hålls och att flerpartisystem med fri partibildning råder. Oberoende medier kan inte verka fritt och rättsväsendet är korrumperat.

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste utrikespolitiska relationen för Bangladesh är den med Indien. Kontakterna med Kina har dock ökat väsentligt, framför allt under det senaste årtiondet. Bangladesh har en aktiv roll i internationella organisationer som FN och Samväldet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling och landets BNP per invånare har fyrfaldigats sedan millennieskiftet. Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin – främst klädestillverkningen – har varit motorn i tillväxten de senaste årtiondena. Ändå lever var femte bangladeshier kvar i fattigdom.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bangladesh geografi >

Sociala förhållanden

Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts. Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, och fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bangladesh.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Bangladesh

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Bangladesh

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Bangladesh geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bangladesh geografi ur olika perspektiv.

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Bangladesh historia

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.