M

Bangladesh idag

Antal invånare: 163 046 161 (2019)
Huvudstad: Dhaka

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

Antal invånare: 163 046 161 (2019)
Huvudstad: Dhaka

Bangladesh är ett av världens folktätaste länder. Den fattiga nationen trängs i ett stort deltalandskap med mäktiga floder som Ganges. Jorden är bördig men låglänt, och landet svämmas ofta över av monsunregn och härjas av cykloner och flodvågor. Demokratin är bräcklig men fungerar hjälpligt. Två kvinnor har länge avlöst varandra vid makten. Jordbruk och textilindustri dominerar ekonomin och beroendet av bistånd är stort.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Bangladesh är en av världens mest folkrika nationer. Invånarantalet kommer inom knappt ett par årtionden att passera 200-miljonerstrecket. Bortser man från en rad småstater är landet också världens mest folktäta. Den tidigare mycket höga befolkningstillväxten har dock bromsats upp under senare år tack vare omfattande familjeplanering.

Bangladesh flagga.

Religion

Nästan nio av tio invånare bekänner sig till islam, de allra flesta till huvudinriktningen sunni. Bland de övriga är flertalet hinduer, men det finns också en del buddister, kristna och utövare av animism (ande- och förfädersdyrkan).

Politiskt system

Bangladesh är en parlamentarisk republik. Regeringschefen har den verkställande makten och är ansvarig inför det lagstiftande parlamentet. Två politiska partier – Awamiförbundet och Bangladeshs nationalistparti (BNP) – har bytt av varandra vid makten sedan början av 1990-talet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

De demokratiska bristerna är stora, trots att regelbundna och allmänna val hålls och att flerpartisystem med fri partibildning råder. Oberoende medier kan inte verka fritt och rättsväsendet är korrumperat.

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste utrikespolitiska relationen för Bangladesh är den med Indien. Kontakterna med Kina har dock ökat väsentligt, framför allt under det senaste årtiondet. Bangladesh har en aktiv roll i internationella organisationer som FN och Samväldet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bangladesh har sedan 1990-talet haft en stark ekonomisk utveckling och landets BNP per invånare har fyrfaldigats sedan millennieskiftet. Traditionellt har jordbruket dominerat ekonomin men tillverkningsindustrin – främst klädestillverkningen – har varit motorn i tillväxten de senaste årtiondena. Ändå lever var femte bangladeshier kvar i fattigdom.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bangladesh geografi >

Sociala förhållanden

Bangladesh sågs länge som rena sinnebilden av ett utvecklingsland där en stor del av befolkningen levde i elände. Fattigdomen är fortfarande utbredd, men stora framsteg har gjorts. Medellivslängden har ökat och barnadödligheten har minskat påtagligt. Fler kvinnor överlever graviditet och förlossning, och fler barn blir vaccinerade mot dödliga sjukdomar.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bangladesh.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bangladesh

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bangladesh geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Bangladesh geografi ur olika perspektiv.

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Bangladesh historia

Historia om Bangladesh. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.