Bild:
M

Rwandas historia

Det land som i dag är Rwanda växte fram under hundratals år genom folkvandringar över den afrikanska kontinenten. I skenet av folkmordet 1994 har gammal historieskrivning blivit ifrågasatt och beskrivningarna av olika folkgrupper delvis reviderats. Klart förefaller det ändå vara att de motsättningar som utmynnade i folkmordet främst byggdes upp under kolonialtiden.

De första invånarna i området antas ha varit pygméer, twa, som livnärde sig som jägare och samlare.

Vid slutet av första årtusendet e Kr fanns en relativt högt utvecklad jordbrukskultur, uppbyggd av invandrade bantufolk. Från ungefär 1000-talet tycks boskapsskötsel ha börjat spela en viktig roll. Troligen skedde senare en långsam invandring av boskapsskötande folk från nordost, vilka skulle vara tutsiernas förfäder. Från 1400-talet växte ett tutsikungadöme fram som på 1800-talet hade fått kontroll över merparten av nuvarande Rwanda.

Vid Berlinkonferensen 1884-1885, då de europeiska stormakterna delade upp Afrika mellan sig, gavs Tyskland rätt att kolonisera Rwanda och Burundi. Tutsieliten kunde genom tyskarnas beskydd stärka och utvidga sin makt och blev alltmer auktoritär. Den utvecklingen fortsatte sedan Belgien övertagit makten under första världskriget. Belgarna befäste samhällsklyftan genom att införa ID-kort med etnisk tillhörighet angiven.

På 1950-talet skedde en omsvängning i belgarnas inställning till rwandierna. Tutsierna ville ha en snabb självständighet medan de själva fortfarande hade makten, men i stället vann hutuernas krav på inflytande gehör hos en ny generation kolonisatörer. De rasistiskt underbyggda motsättningarna slog ut i full blom.

Vid kung Mutara IIIs död 1959 försökte tutsieliten passa på att undanröja de oppositionella hutuerna. Detta ledde till ett uppror bland hutuerna som underblåstes av belgarna. 20 000 tutsier dödades och 100 000 flydde utomlands. Tutsiväldet bröts och i en folkomröstning två år senare avskaffades kungadömet.

Samtidigt med folkomröstningen hölls parlamentsval som en förberedelse inför självständigheten. Valet förde Hutufolkets frigörelseparti (PARMEHUTU) till makten. Dess ledare Grégoire Kayibanda blev Rwandas förste president vid självständigheten den 1 juli 1962.

Läs i Landguiden om Rwandas moderna historia från 1962 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Det land som i dag är Rwanda växte fram under hundratals år genom folkvandringar över den afrikanska kontinenten. I skenet av folkmordet 1994 har gammal historieskrivning blivit ifrågasatt och beskrivningarna av olika folkgrupper delvis reviderats. Klart förefaller det ändå vara att de motsättningar som utmynnade i folkmordet främst byggdes upp under kolonialtiden.

De första invånarna i området antas ha varit pygméer, twa, som livnärde sig som jägare och samlare.

Vid slutet av första årtusendet e Kr fanns en relativt högt utvecklad jordbrukskultur, uppbyggd av invandrade bantufolk. Från ungefär 1000-talet tycks boskapsskötsel ha börjat spela en viktig roll. Troligen skedde senare en långsam invandring av boskapsskötande folk från nordost, vilka skulle vara tutsiernas förfäder. Från 1400-talet växte ett tutsikungadöme fram som på 1800-talet hade fått kontroll över merparten av nuvarande Rwanda.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Rwandas historia

av:
Forum för levande historia
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Den 6 april 1994 omkom Rwandas president i ett flygplansattentat. Det blev startskottet för ett folkmord som varade i hundra dagar. Hur kan motsättningar leda till ett folkmord? Materialet ger en inblick i vad som hände och förstå lite mer av det som egentligen inte kan förstås.

Länkar om Rwandas historia

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:53 min) där SO-läraren Fredrik Bylund berättar om några folkmord eller andra grova brott som ägt rum under 1800-talet och 1900-talet. Här berörs folkmordet i Kambodja 1975-1979, brott mot mänskligheten mot hazarer, massakern i Srebrenica 1995, armeniska folkmordet 1915-1917, Sovjetunionens brott mot mänskligheten, folkmordet i Rwanda 1994, brott mot mänskligheten i Darfur, brott mot mänskligheten i Irak mot kurder, brott mot mänskligheten i Nordamerika mot ursprungsbefolkningen.

Spara som favorit
          

På SO-läraren Mikael Bruérs webbplats hittar du ett lektionsupplägg inklusive massor av fakta om Förintelsen och andra folkmord. Du som är elev har såklart också användning av materialet om du håller på och läser om detta i skolan. Här behandlas bl.a.: Förintelsen, folkmordet i Armenien, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, folkmordet i Rwanda och kriget i forna Jugoslavien.

Spara som favorit
          

På Forum för levande historias webbsida finns massor av elevanpassat material som handlar om folkmordet i Rwanda. 1994 ägde ett omfattande folkmord rum i den centralafrikanska staten Rwanda. Cirka en miljon människor mördades och över två miljoner flydde. FN och västvärlden har kritiserats för att vi inte agerade för att stoppa massmorden...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om folkmordet i Rwanda 1994. Hur många dog egentligen? Har forskarna kommit fram till vem eller vilka som var skyldiga?

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Rwanda. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel på Filip Ericssons blogg "Världspolitik i fokus" där du kan läsa om folkmordet i Rwanda 1994 och hur det kunde ske trots att FN och omvärlden visste vad som pågick.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Rwandas historia. Det urfolk som blivit vad vi idag uppfattar som hutuer, kom tidigt till området. Historiker är oense om omfattningen och betydelsen av tutsiers migration.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om folkmordet i Rwanda 1994. Folkmordet i Rwanda kallas det folkmord på cirka 1 miljon tutsier som skedde från och med den 6 april 1994 till mitten av juli samma år. De ansvariga för detta blodbad anses främst vara hutuer, ledda av det kristdemokratiska regeringspartiet MRND, och hutunationalistiska milisgrupper som stöddes av ledande personer inom regeringen och militären...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Rwandas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Rwanda. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar