M
Kategori
Karta

Rwandas historia

Det land som i dag är Rwanda växte fram under hundratals år genom folkvandringar över den afrikanska kontinenten. I skenet av folkmordet 1994 har gammal historieskrivning blivit ifrågasatt och beskrivningarna av olika folkgrupper delvis reviderats. Klart förefaller det ändå vara att de motsättningar som utmynnade i folkmordet främst byggdes upp under kolonialtiden.

Det land som i dag är Rwanda växte fram under hundratals år genom folkvandringar över den afrikanska kontinenten. I skenet av folkmordet 1994 har gammal historieskrivning blivit ifrågasatt och beskrivningarna av olika folkgrupper delvis reviderats. Klart förefaller det ändå vara att de motsättningar som utmynnade i folkmordet främst byggdes upp under kolonialtiden.

ANNONS

ANNONS

De första invånarna i området antas ha varit pygméer, twa, som livnärde sig som jägare och samlare.

Vid slutet av första årtusendet e Kr fanns en relativt högt utvecklad jordbrukskultur, uppbyggd av invandrade bantufolk. Från ungefär 1000-talet tycks boskapsskötsel ha börjat spela en viktig roll. Troligen skedde senare en långsam invandring av boskapsskötande folk från nordost, vilka skulle vara tutsiernas förfäder. Från 1400-talet växte ett tutsikungadöme fram som på 1800-talet hade fått kontroll över merparten av nuvarande Rwanda.

Vid Berlinkonferensen 1884-1885, då de europeiska stormakterna delade upp Afrika mellan sig, gavs Tyskland rätt att kolonisera Rwanda och Burundi. Tutsieliten kunde genom tyskarnas beskydd stärka och utvidga sin makt och blev alltmer auktoritär. Den utvecklingen fortsatte sedan Belgien övertagit makten under första världskriget. Belgarna befäste samhällsklyftan genom att införa ID-kort med etnisk tillhörighet angiven.

På 1950-talet skedde en omsvängning i belgarnas inställning till rwandierna. Tutsierna ville ha en snabb självständighet medan de själva fortfarande hade makten, men i stället vann hutuernas krav på inflytande gehör hos en ny generation kolonisatörer. De rasistiskt underbyggda motsättningarna slog ut i full blom.

Vid kung Mutara IIIs död 1959 försökte tutsieliten passa på att undanröja de oppositionella hutuerna. Detta ledde till ett uppror bland hutuerna som underblåstes av belgarna. 20 000 tutsier dödades och 100 000 flydde utomlands. Tutsiväldet bröts och i en folkomröstning två år senare avskaffades kungadömet.

Samtidigt med folkomröstningen hölls parlamentsval som en förberedelse inför självständigheten. Valet förde Hutufolkets frigörelseparti (PARMEHUTU) till makten. Dess ledare Grégoire Kayibanda blev Rwandas förste president vid självständigheten den 1 juli 1962.

Läs i Landguiden om Rwandas moderna historia från 1962 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Rwandas historia

Vad är folkmord?

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial där elever får lära sig om, och jämföra, tre folkmord i tre olika delar av världen.

+ Läs mer

Folkmord Rwanda

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Den 6 april 1994 omkom Rwandas president i ett flygplansattentat. Det blev startskottet för ett folkmord som varade i hundra dagar. Hur kan motsättningar leda till ett folkmord? Materialet ger en inblick i vad som hände och förstå lite mer av det som egentligen inte kan förstås.

+ Läs mer

Artiklar om Rwandas historia

M

Folkmordet i Rwanda - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Vahagn Avedian
2020-02-13

Folkmordet i Rwanda var en storskalig massaker som ägde rum mellan 7 april och 15 juli 1994. Massakrerna skedde under ett pågående inbördeskrig mellan landets två folkgrupper, hutuer och tutsier där de senare var en minoritet. Många moderata hutuer som vägrade delta i massakrerna eller kritiserade behandlingen av tutsier dödades också. Även om flera stormakter förvarnades om det planerade folkmordet så gjorde man inte mycket innan det var försent. Bland andra vägrade USA:s regering att kalla händelserna för ett ”folkmord”, medvetna om att det skulle tvinga dem att ingripa enligt internationella lagar...

+ Läs mer

Länkar om Rwandas historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Rwandas geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Rwandas geografi ur olika perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Rwanda

Aktuell samhällsfakta om Rwanda. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Skallar

Folkmordet i Rwanda

Från april till juli 1994 utspelade sig ett folkmord i Rwanda då nästan en miljon invånare mördades...