M
Kategori
Karta

Sri Lanka idag

Antal invånare: 22 156 000 (2021)
Huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad), Colombo (kommersiell huvudstad)

Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, sydöst om Indien. Under perioden 1983–2009 plågades landet av ett inbördeskrig, som krävde uppemot 100 000 människors liv. Bakom kriget låg motsättningar mellan landets största folkgrupp, singaleserna, och den tamilska minoriteten. I krigets slutskede krossades den tamilska gerillan av regeringsstyrkorna. Anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med slutstriderna är många.

Antal invånare: 22 156 000 (2021)
Huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad), Colombo (kommersiell huvudstad)

Sri Lanka är en önation i Indiska oceanen, sydöst om Indien. Under perioden 1983–2009 plågades landet av ett inbördeskrig, som krävde uppemot 100 000 människors liv. Bakom kriget låg motsättningar mellan landets största folkgrupp, singaleserna, och den tamilska minoriteten. I krigets slutskede krossades den tamilska gerillan av regeringsstyrkorna. Anklagelserna om brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med slutstriderna är många.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

I Sri Lanka finns flera folkgrupper. Flest är singaleserna som utgör tre fjärdedelar av befolkningen. Näst största folkgrupp är tamilerna. Landet är tätast befolkat i sydväst, där huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffnahalvön längst i norr.

Sri Lankas flagga.

Religion

Sri Lankas författning slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddismen. Nästan alla singaleser bekänner sig till theravadabuddismen, medan majoriteten av landets tamiler är hinduer.

Politiskt system

Sri Lanka styrs sedan sommaren 2022 av en samlingsregering, ledd av veteranpolitikern Ranil Wickremesinghe och med uppgift att rädda landet ur politiskt och ekonomiskt kaos. Krisregeringen tillsattes när de två bröderna Rajapaksas tandemstyre rämnade till följd av massprotester mot landets havererade ekonomi. Rajapaksafamiljen och deras singalesnationalistiska parti SLPP hade då regerat i tre år.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Sri Lanka är demokratiskt i den meningen att maktskiften sker genom allmänna val. Samtidigt finns det många exempel på maktmissbruk, korruption, valfusk och politiskt våld.

Utrikespolitik och försvar

Under den vänsterinriktade Rajapaksa-regeringen (2005–2015) närmade sig Sri Lanka stegvis Kina och kom så småningom att bli tungt skuldsatt till Peking. Samarbetet fortsatte under president Sirisena, som dock till en början försökte minska beroendet av Kina. Efter inbördeskrigets slut 2009 har Sri Lanka hamnat på kollisionskurs med FN och västvärlden som kräver att landet går till botten med anklagelser om grova krigsbrott.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sri Lanka har bra grundförutsättningar för att skaffa sig en god ekonomi: en bred ekonomisk bas med inkomster från olika näringar, samt en ganska god folkhälsa och en relativt hög utbildningsnivå bland invånarna. Ändå är landet såväl skuldsatt som biståndsberoende, och många lankeser lever i fattigdom. Det långa inbördeskriget (1983–2009) är bara delvis en förklaring till det.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sir Lankas geografi >

Utrikeshandel

Sri Lanka är en av världens största exportörer av te. Fram till 1970-talet stod te, gummi och kokosnötter för i stort hela exporten. Sedan dess har textilindustrin expanderat och numera utgör textilier och kläder den viktigaste exportbranschen.

Sociala förhållanden

Sedan krigsslutet 2009 har andelen fattiga lankeser minskat betydligt. Även i andra sociala hänseenden som inkomstnivå, läskunnighet, barndödlighet och medellivslängd ligger Sri Lanka bra till i en regional jämförelse. I samband med den politiska och ekonomiska krisen under 2020-talet har dock fattigdomen åter ökat markant. Ett annat problem är att tillgångarna är skevt fördelade.

Besök Landguiden och läs mer om Sri Lanka.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Sri Lanka

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Sri Lanka

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Sri Lankas historia

Få en helhetsbild av Sri Lankas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Ge
Karta

Sri Lankas geografi

Fördjupa dig i Sri Lankas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...