M

Sri Lanka idag

Antal invånare: 21 444 000 (2017)
Huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad), Colombo (kommersiell huvudstad)

Befolkning

Sri Lanka är tätast befolkat i sydväst, där huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffna-halvön längst i norr.

Befolkningstillväxten är låg jämfört med andra utvecklingsländer. Födelsetalen har hållits nere genom familjeplanering.

Antal invånare: 21 444 000 (2017)
Huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad), Colombo (kommersiell huvudstad)

Befolkning

Sri Lanka är tätast befolkat i sydväst, där huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffna-halvön längst i norr.

Befolkningstillväxten är låg jämfört med andra utvecklingsländer. Födelsetalen har hållits nere genom familjeplanering.

ANNONS

ANNONS

Religion

Författningen slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddhismen.

Nästan alla singaleser bekänner sig till theravadabuddhismen, det vill säga samma typ av buddhism som förekommer i Burma, Thailand, Laos och Kambodja.

Omkring en sjättedel av befolkningen är hinduer, däribland de flesta tamiler.

Landets muslimer bekänner sig till islams huvudriktning sunni.

  Sri Lankas flagga.

  Politiskt system

  Sri Lanka är en republik med stark presidentmakt. Sri Lanka är demokratiskt i den meningen att maktskiften sker genom allmänna val. Samtidigt finns det många exempel på maktmissbruk, korruption, valfusk och politiskt våld.

  Många toppolitiker har genom åren dödats, både i interna partistrider och av extremister bland både tamiler och singaleser.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Sri Lanka var under det kalla kriget ett ledande land inom den så kallade alliansfria rörelsen, även om principen om alliansfrihet har tolkats på olika sätt av olika regeringar.

  UNP-regeringar har oftast haft en mer västvänlig inställning än de mer vänsterorienterade SLFP-regeringarna, som vinnlagt sig om ett vänskapligt förhållande till bland annat Kina.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Sri Lanka räknas som ett medelinkomstland i den lägre klassen, och det är både skuldtyngt och biståndsberoende. Trots det är lankeserna i socialt hänseende mindre utsatta än man skulle kunna vänta sig.

   Medellivslängden är hög, liksom utbildningsnivån, jämfört med andra utvecklingsländer.

   Landets bruttonationalprodukt (BNP) per invånare är dubbelt så hög som i grannlandet Indien. Ändå är många lankeser fattiga.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sir Lankas geografi >

   Utrikeshandel

   Sri Lanka är en av världens största exportörer av te. Fram till 1970-talet stod te, gummi och kokosnötter för i stort hela exporten. Sedan dess har textilindustrin expanderat och numera utgör textilier och kläder den viktigaste exportbranschen.

   Sociala förhållanden

   Sri Lanka får högst betyg av länderna i Sydasien av FN-organet UNDP som bedömer utvecklingen i världens länder efter inkomstnivå, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Sri Lanka.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Sri Lanka

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Buddhismen

   Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Sri Lankas historia

   Få en helhetsbild av Sri Lankas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

   Sri Lankas geografi

   Fördjupa dig i Sri Lankas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...