Bild:
M

Sri Lanka idag

Antal invånare: 21 444 000 (2017)
Huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad), Colombo (kommersiell huvudstad)

Befolkning

Sri Lanka är tätast befolkat i sydväst, där huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffna-halvön längst i norr.

Befolkningstillväxten är låg jämfört med andra utvecklingsländer. Födelsetalen har hållits nere genom familjeplanering

Religion

Författningen slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddhismen.

Nästan alla singaleser bekänner sig till theravadabuddhismen, det vill säga samma typ av buddhism som förekommer i Burma, Thailand, Laos och Kambodja.

Omkring en sjättedel av befolkningen är hinduer, däribland de flesta tamiler.

Landets muslimer bekänner sig till islams huvudriktning sunni.

Politiskt system

Sri Lanka är en republik med stark presidentmakt. Sri Lanka är demokratiskt i den meningen att maktskiften sker genom allmänna val. Samtidigt finns det många exempel på maktmissbruk, korruption, valfusk och politiskt våld.

Många toppolitiker har genom åren dödats, både i interna partistrider och av extremister bland både tamiler och singaleser.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Sri Lanka var under det kalla kriget ett ledande land inom den så kallade alliansfria rörelsen, även om principen om alliansfrihet har tolkats på olika sätt av olika regeringar.

UNP-regeringar har oftast haft en mer västvänlig inställning än de mer vänsterorienterade SLFP-regeringarna, som vinnlagt sig om ett vänskapligt förhållande till bland annat Kina.

Ekonomi

Sri Lanka räknas som ett medelinkomstland i den lägre klassen, och det är både skuldtyngt och biståndsberoende. Trots det är lankeserna i socialt hänseende mindre utsatta än man skulle kunna vänta sig.

Medellivslängden är hög, liksom utbildningsnivån, jämfört med andra utvecklingsländer.

Landets bruttonationalprodukt (BNP) per invånare är dubbelt så hög som i grannlandet Indien. Ändå är många lankeser fattiga.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Sir Lankas geografi >

Utrikeshandel

Sri Lanka är en av världens största exportörer av te. Fram till 1970-talet stod te, gummi och kokosnötter för i stort hela exporten. Sedan dess har textilindustrin expanderat och numera utgör textilier och kläder den viktigaste exportbranschen.

Sociala förhållanden

Sri Lanka får högst betyg av länderna i Sydasien av FN-organet UNDP som bedömer utvecklingen i världens länder efter inkomstnivå, läskunnighet, medellivslängd, barnadödlighet med mera.
 

Besök Landguiden och läs mer om Sri Lanka.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 21 444 000 (2017)
Huvudstad: Sri Jayawardenapura Kotte (förstad till Colombo, administrativ huvudstad), Colombo (kommersiell huvudstad)

Befolkning

Sri Lanka är tätast befolkat i sydväst, där huvudstaden Colombo ligger. De torra områdena i norr och öster är glest befolkade, med undantag för Jaffna-halvön längst i norr.

Befolkningstillväxten är låg jämfört med andra utvecklingsländer. Födelsetalen har hållits nere genom familjeplanering

Religion

Författningen slår fast att religionsfrihet ska råda, men också att staten ska främja buddhismen.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Sri Lanka

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Sri Lanka. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Asien som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om inbördeskriget i Sri Lanka som avslutades 2009. Konflikt utkämpades mellan Sri Lankas regering och militanta tamilska separatister, framför allt gerillarörelsen LTTE, de tamilska tigrarna. Vanligtvis brukar 1983 räknas som startpunkten för inbördeskriget. Sedan dess har cirka 70 000 människor dött, och många fler tvingats fly på grund av kriget...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Sri Lanka ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Sri Lanka ur olika perspektiv. Sri Lanka (före 1972 Ceylon), formellt Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka, är en östat i Sydasien, belägen sydöst om Indien. Sri Lanka har runt tjugo miljoner invånare och består av en stor tropisk ö samt ett antal småöar...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Få en helhetsbild av Sri Lankas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.

Fördjupa dig i Sri Lankas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.