M

Iran idag

Antal invånare: 82 913 906 (2019)
Huvudstad: Teheran

Iran är en islamisk republik, i praktiken en religiös diktatur. Det finns ett folkvalt parlament och en folkvald president, men de religiöst lärda har den yttersta makten, i synnerhet de mest konservativa kretsarna. Opposition tystas med fängelse, tortyr, spöstraff eller avrättning. En långvarig konflikt med omvärlden bilades sedan landets misstänkta försök att konstruera kärnvapen avbrutits, men motsättningarna med USA har väckts till liv igen sedan president Trump beslutat lämna avtalet och återinföra sanktioner mot Iran.

Antal invånare: 82 913 906 (2019)
Huvudstad: Teheran

Iran är en islamisk republik, i praktiken en religiös diktatur. Det finns ett folkvalt parlament och en folkvald president, men de religiöst lärda har den yttersta makten, i synnerhet de mest konservativa kretsarna. Opposition tystas med fängelse, tortyr, spöstraff eller avrättning. En långvarig konflikt med omvärlden bilades sedan landets misstänkta försök att konstruera kärnvapen avbrutits, men motsättningarna med USA har väckts till liv igen sedan president Trump beslutat lämna avtalet och återinföra sanktioner mot Iran.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Perser utgör drygt hälften av invånarna i Iran. Näst flest är azerierna medan upp till en tiondel är kurder. Återstoden tillhör en rad mindre folkgrupper. Invånarantalet har nästan fyrfaldigats på ett halvsekel men de tidigare höga födelsetalen har minskat drastiskt sedan 1980-talet. De flesta iranier bor i norr och i väster.

Irans flagga.

Religion

Den överväldigande majoriteten av iranierna är muslimer. De allra flesta – särskilt inom de största folkgrupperna perser och azerier – tillhör den shiamuslimska inriktningen inom islam. Iran har världens största shiamuslimska befolkning. Andra religiösa grupper diskrimineras.

Politiskt system

Iran har sedan 1979 en författning som bygger på revolutionsledaren ayatolla Ruhollah Khomeinis idéer om stat baserade på religiösa grunder, en gudsstat (teokrati). Islams lagar, sharia, utgör grunden för den iranska lagstiftningen och de religiösa domstolarna. En religiös makthierarki har det avgörande inflytandet. Det finns också folkvalda politiska organ även om Iran inte har demokratiska val i västerländsk mening.

Politiska grupper

Politiska partier som inte motsätter sig Irans religiösa styre blev tillåtna 1998 efter ett förbud i 13 år. Iran har dock inte partipolitik i västerländsk mening. Partierna måste registrera sig hos myndigheterna och övervakas noga. Det finns över 100 partier, men i val deltar kandidaterna som individer. Viktigare än enskilda partier är de breda koalitioner som uppstår i samband med parlamentsval, ofta under nya namn.

Demokrati och rättigheter

Kränkningar av de mänskliga rättigheterna är vanliga i Iran, och flera hundra människor avrättas varje år. Landet har ett fungerande valsystem, men fängelserna hyser också politiska fångar, ofta efter undermåliga rättegångar. Bloggare och journalister hotas och fängslas. Sociala medier övervakas och det är vanligt att tidningar stängs.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

ANNONS

ANNONS

Utrikespolitik och försvar

Med sin storlek och sitt strategiska läge vid Persiska viken, mellan arabvärlden, Centralasien och södra Asien är Iran en regional stormakt. Många ser landet som en shiamuslimsk motpol mot den sunnimuslim­ska tungviktaren Saudiarabien. Men Iran har sedan revolutionen till stor del varit isolerat, särskilt i förhållande till västvärlden.

Sedan Iran 2015 gått med på att begränsa sitt kärnteknikprogram ökades landets hopp att kunna bryta isoleringen. Utvecklingen bröts när USA lämnade överenskommelsen och återinförde sanktioner 2018.

Ekonomi

Två omständigheter har satt sin prägel på Irans ekonomi i modern tid: Olja är landets viktigaste exportvara, det gör samhället känsligt för svängande oljepris. Och motsättningar med andra länder, främst USA, har lett till sanktioner som satt press på Iran.

Staten är starkt närvarande i både industri och finanssektor, trots privatiseringar och andra marknadsreformer sedan slutet av 1990-talet. Omfattande priskontrol­ler och statliga subventioner bidrar till ineffektivitet. Den informella, "svarta" sektorn är relativt stor och korruptionen utbredd.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Irans geografi >

Utrikeshandel

Oljeprisernas kraftiga svängningar på världsmarknaden och amerikanska sanktioner ökar osäkerheten i Irans ekonomi eftersom råolja svarar för i genomsnitt 80 procent av Irans exportinkomster. För att minska beroendet av olja och naturgas försöker regeringen främja exporten av andra varor, som petrokemiska produkter, andra industrivaror och jordbruksprodukter.

ANNONS

Sociala förhållanden

Iranierna är traditionellt starkt klassmedvetna. Revolutionen förändrade delvis sammansättningen av överklassen: de högsta bland de skriftlärda mullorna fick en särskild status medan många från det tidigare ledande skiktet, liksom från den välutbildade medelklassen, lämnade landet eller avrättades.

Besök Landguiden och läs mer om Iran.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Iran

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Iran

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Irans historia

Historia om Iran. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Irans geografi

Fördjupa dig i Irans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Olika riktningar inom islam

I det här avsnittet kan du läsa om islams tre största riktningar: sunni, shia och ahmadiya.

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...