M

Kiribati idag

Antal invånare: 116 400 (2017)
Huvudstad: Tarawa

Befolkning

Nästan alla Kiribatis invånare är mikronesier. De kallar sig själva och sitt austronesiska språk i-kiribati. Engelska, som är landets officiella språk, är utbrett; omkring en tredjedel av befolkningen är tvåspråkig.

Nio av tio kiribatier bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna), som omfattar en tredjedel av landytan.

Antal invånare: 116 400 (2017)
Huvudstad: Tarawa

Befolkning

Nästan alla Kiribatis invånare är mikronesier. De kallar sig själva och sitt austronesiska språk i-kiribati. Engelska, som är landets officiella språk, är utbrett; omkring en tredjedel av befolkningen är tvåspråkig.

Nio av tio kiribatier bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna), som omfattar en tredjedel av landytan.

ANNONS

ANNONS

Religion

Den traditionella religionen på öarna har nästan helt trängts tillbaka av kristen mission. Drygt hälften av kiribatierna är numera katoliker medan nästan alla andra tillhör något protestantiskt samfund.

Kiribatis flagga.

Politiskt system

Författningen från självständigheten 1979 slår fast att Kiribati är en republik. Presidenten är stats- och regeringschef och utser alla landets domare. Presidenten utser också regeringen, som utöver presidenten själv består av vicepresidenten, justitiekanslern och högst tolv parlamentsledamöter som ministrar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste internationella frågan för kiribatierna är klimatförändringarna som orsakar höjda havsnivåer. Kiribatis atoller ligger bara ett par meter över havet och landet riskerar att bli obeboeligt inom ett halvsekel. Tillsammans med andra önationer agerar Kiribati för att väcka opinion i klimatfrågan i FN och i regionala samarbetsorgan som Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum).

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kiribati räknas av FN som ett av världens minst utvecklade länder. De väldiga avstånden mellan Kiribatis öar gör det svårt att utveckla en modern ekonomi. En stor del av befolkningen lever i huvudsak av vad naturen ger.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kiribatis geografi >

Utrikeshandel

Kiribati har ett stort underskott i handelsbalansen, vilket innebär att importen vida överskrider exporten. En stor del av exporten utgörs av produkter från kokospalmen, främst kokosolja och kopra (torkat kokoskött).

Sociala förhållanden

I fråga om sjukvård, utbildning och livslängd är situationen i Kiribati sämre än på flertalet andra håll i Stillahavsområdet. Fattigdomen är utbredd och barnadödligheten är hög.

 

Besök Landguiden och läs mer om Kiribati.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Kiribati

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Kiribati

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kiribatis historia

Historia om Kiribati. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Kiribatis geografi

Geografi med fokus på Kiribati. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kiribatis geografi ur olika...