M

Kiribati idag

Antal invånare: 116 400 (2017)
Huvudstad: Tarawa

Befolkning

Nästan alla Kiribatis invånare är mikronesier. De kallar sig själva och sitt austronesiska språk i-kiribati. Engelska, som är landets officiella språk, är utbrett; omkring en tredjedel av befolkningen är tvåspråkig.

Nio av tio kiribatier bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna), som omfattar en tredjedel av landytan.

Antal invånare: 116 400 (2017)
Huvudstad: Tarawa

Befolkning

Nästan alla Kiribatis invånare är mikronesier. De kallar sig själva och sitt austronesiska språk i-kiribati. Engelska, som är landets officiella språk, är utbrett; omkring en tredjedel av befolkningen är tvåspråkig.

Nio av tio kiribatier bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna), som omfattar en tredjedel av landytan.

ANNONS

ANNONS

Religion

Den traditionella religionen på öarna har nästan helt trängts tillbaka av kristen mission. Drygt hälften av kiribatierna är numera katoliker medan nästan alla andra tillhör något protestantiskt samfund.

  Kiribatis flagga.

  Politiskt system

  Författningen från självständigheten 1979 slår fast att Kiribati är en republik. Presidenten är stats- och regeringschef och utser alla landets domare. Presidenten utser också regeringen, som utöver presidenten själv består av vicepresidenten, justitiekanslern och högst tolv parlamentsledamöter som ministrar.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Den viktigaste internationella frågan för kiribatierna är klimatförändringarna som orsakar höjda havsnivåer. Kiribatis atoller ligger bara ett par meter över havet och landet riskerar att bli obeboeligt inom ett halvsekel. Tillsammans med andra önationer agerar Kiribati för att väcka opinion i klimatfrågan i FN och i regionala samarbetsorgan som Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum).

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Kiribati räknas av FN som ett av världens minst utvecklade länder. De väldiga avstånden mellan Kiribatis öar gör det svårt att utveckla en modern ekonomi. En stor del av befolkningen lever i huvudsak av vad naturen ger.

   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kiribatis geografi >

   Utrikeshandel

   Kiribati har ett stort underskott i handelsbalansen, vilket innebär att importen vida överskrider exporten. En stor del av exporten utgörs av produkter från kokospalmen, främst kokosolja och kopra (torkat kokoskött).

   Sociala förhållanden

   I fråga om sjukvård, utbildning och livslängd är situationen i Kiribati sämre än på flertalet andra håll i Stillahavsområdet. Fattigdomen är utbredd och barnadödligheten är hög.

    

   Besök Landguiden och läs mer om Kiribati.


   Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Kiribati

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Kiribatis historia

   Historia om Kiribati. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

   Kiribatis geografi

   Geografi med fokus på Kiribati. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kiribatis geografi ur olika...