Bild:
M

Kiribati idag

Antal invånare: 116 400 (2017)
Huvudstad: Tarawa

Befolkning

Nästan alla Kiribatis invånare är mikronesier. De kallar sig själva och sitt austronesiska språk i-kiribati. Engelska, som är landets officiella språk, är utbrett; omkring en tredjedel av befolkningen är tvåspråkig.

Nio av tio kiribatier bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna), som omfattar en tredjedel av landytan.

Religion

Den traditionella religionen på öarna har nästan helt trängts tillbaka av kristen mission. Drygt hälften av kiribatierna är numera katoliker medan nästan alla andra tillhör något protestantiskt samfund.

Politiskt system

Författningen från självständigheten 1979 slår fast att Kiribati är en republik. Presidenten är stats- och regeringschef och utser alla landets domare. Presidenten utser också regeringen, som utöver presidenten själv består av vicepresidenten, justitiekanslern och högst tolv parlamentsledamöter som ministrar.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Den viktigaste internationella frågan för kiribatierna är klimatförändringarna som orsakar höjda havsnivåer. Kiribatis atoller ligger bara ett par meter över havet och landet riskerar att bli obeboeligt inom ett halvsekel. Tillsammans med andra önationer agerar Kiribati för att väcka opinion i klimatfrågan i FN och i regionala samarbetsorgan som Stillahavsöarnas forum (Pacific Islands Forum).

Ekonomi

Kiribati räknas av FN som ett av världens minst utvecklade länder. De väldiga avstånden mellan Kiribatis öar gör det svårt att utveckla en modern ekonomi. En stor del av befolkningen lever i huvudsak av vad naturen ger.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kiribatis geografi >

Utrikeshandel

Kiribati har ett stort underskott i handelsbalansen, vilket innebär att importen vida överskrider exporten. En stor del av exporten utgörs av produkter från kokospalmen, främst kokosolja och kopra (torkat kokoskött).

Sociala förhållanden

I fråga om sjukvård, utbildning och livslängd är situationen i Kiribati sämre än på flertalet andra håll i Stillahavsområdet. Fattigdomen är utbredd och barnadödligheten är hög.

 

Besök Landguiden och läs mer om Kiribati.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 116 400 (2017)
Huvudstad: Tarawa

Befolkning

Nästan alla Kiribatis invånare är mikronesier. De kallar sig själva och sitt austronesiska språk i-kiribati. Engelska, som är landets officiella språk, är utbrett; omkring en tredjedel av befolkningen är tvåspråkig.

Nio av tio kiribatier bor i ögruppen Tungaru (Gilbertöarna), som omfattar en tredjedel av landytan.

Religion

Den traditionella religionen på öarna har nästan helt trängts tillbaka av kristen mission. Drygt hälften av kiribatierna är numera katoliker medan nästan alla andra tillhör något protestantiskt samfund.

Uppdaterad: 13 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Kiribati

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kiribati. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Kiribati ur olika perspektiv. Kiribati, officiellt Republiken Kiribati, är en östat beläget i det centrala tropiska Stilla havet...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Kiribati. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Kiribati. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kiribatis geografi ur olika perspektiv.