M

Nordens naturlandskap har formats av inre och yttre krafter i extremt varierande miljöer under hundratals miljoner år.

Växtlighet och vatten

Fullständig text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt i början av ht 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

 • Klimat- och vegetationszoner.
 • Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Vattenresurser och utvecklingsfrågor.

 

Ämnet naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Naturgeografin innefattar därför många olika områden inom geografiämnet som exempelvis naturtyper, terrängformer och vatten.

Fullständig text kommer snart. Allt beräknas vara färdigt i början av ht 2019.

Texten kommer bl.a. handla om:

 • Klimat- och vegetationszoner.
 • Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
 • Vattenresurser och utvecklingsfrågor.

 

Ämnet naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Naturgeografin innefattar därför många olika områden inom geografiämnet som exempelvis naturtyper, terrängformer och vatten.

I det här avsnittet hittar du material med anknytning till skog, berg, hav, sjöar och vattendrag.

 

Klimatzoner

Förenklad modell som visar typiska väder och naturtyper inom jordens klimatzoner

VÄDER

OMRÅDE

NATUR

Varmt och fuktigt Tropiska zonen Regnskog och savann
Varmt och torrt Subtropiska zonerna Medelhavsklimat och öken
Årstider, kust- och inlandsklimat Tempererade zonerna Barrskog, lövskog, macchia och stäpp
Kallt och torrt Polarzonerna Glaciärer och tundra

 

ANNONS

ANNONS

Viktiga begrepp

Väder: Vinden, molnigheten, nederbörden och temperaturen på en viss plats under en kortare tid.

Klimat: Den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid. Läs mer >

Klimatzoner: Områden som har liknande klimat räknas till samma klimatzon. Det finns fyra olika klimatzoner i världen, tre av dem förekommer i Europa.

 1. Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Mycket regnskog här. Ett tropiskt klimat präglas av rik nederbörd och höga medeltemperaturer, minst 18 °C varje månad.
 2. Subtropisk zon: Klimatzoner norr och söder om den tropiska zonen. Många öknar finns här. Ett subtropiskt klimat är torrt och varmt med långa varma somrar och korta, milda vintrar.
 3. Tempererad zon: Klimatzonen norr och söder om den subtropiska. Här finns fyra årstider med kalla vintrar och varma somrar.
 4. Polarzon: Klimatzonerna närmast nord- och sydpolen. Polarklimat kallas även arktiskt klimat och innebär att medeltemperaturen aldrig överstiger 10 °C.

Regnskog: En sorts ständigt grön skog som finns i områden där det regnar mycket året om.

Savann: En stor slätt med högt gräs och enstaka träd.

Öken: Ett torrt landområde där ingenting eller nästan ingenting växer. Marken består mest av sand, grus eller stenar.

Tempererat klimat: När klimatet är tempererat har det en lagom och behaglig temperatur. Det är varmt på sommaren och kallt på vintern.

Årstider: I den tempererade zonen finns de fyra årstiderna vår, sommar, höst och vinter. Sverige har årstider.

Kustklimat: Nära större vatten (oftast hav, men också större sjöar) blir klimatet mildare på vintern och något svalare på sommaren. Detta beror på att vattnet påverkar temperaturen i luften. Stora vatten tar lång tid att värma upp eller kyla ner vilket gör att vattnet fungerar som en temperaturutjämnare på de omkringliggande landområdena. T.ex. längs den svenska västkusten råder kustklimat.

Inlandsklimat: Inåt landet blir klimatet kallare på vintern och något varmare på sommaren. Inlandsklimat ger större skillnader i temperatur (och årstider) än kustklimat. Det går snabbare att förändra temperaturen på land än ute till havs eftersom mark inte har samma värmebevarande effekt som stora vatten. Stora delar av Sverige har inlandsklimat.

Medelhavsklimat: Klimat som består av varma, torra somrar och svala, fuktiga vintrar. Det har framför allt områden kring Medelhavet.

Barrskog: Skog som till största delen består av barrträd, till exempel gran och tall. Vanligt i t.ex. norra Europa.

Lövskog: Skog som till största delen består av lövträd, till exempel ek, alm, lind, bok och lönn.

Macchia: En typ av natur som består av nakna berg, taggiga buskar och enstaka träd. Stora områden kring medelhavet har macchia.

Stäpp:  En stor slätt där det växer gräs eller buskar men inga träd. Stäpp finns i torra områden i den tempererade zonen.

Glaciär: Ett stort täcke av snö och is på land. Glaciärer smälter inte bort under sommaren.

Tundra: Frusen mark i polarzonen. Bara det översta lagret tinar upp under sommaren. På tundran växer mest lavar och mossor.

Bergskedja: Ett område med sammanhängande berg. Läs mer >

Lågland: Område som inte når högre än 200 meter över havet.

Högland: Område som kännetecknas av att det ligger minst 200 meter över havet.

Sötvatten: Vatten som har så lite salt att det går att dricka, t.ex. vatten i regn, floder, sjöar och i marken (grundvatten). Motsatsen är saltvatten som finns i haven.

Bräckt vatten: Salt havsvatten uppblandat med sötvatten, som t.ex. Östersjön.

Innanhav: Ett hav som har samma inlopp som utlopp, t.ex. Medelhavet eller Östersjön.

Golfströmmen: Havsström som tar med varmt vatten från Mexikanska golfen upp till Norden och gör så att klimatet där blir varmare.

Delta: Där en flod delar på sig i många mindre floder (som grenar på ett träd), oftast där den rinner ut i havet.

Tidvatten: Vattennivån stiger och sjunker i havet. Detta beror på månens dragningskraft i kombination med jordens centrifugalkraft.

Ebb och flod: När vattennivån är låg resp. hög vid tidvatten. På vissa ställen i världen är det stor skillnad mellan ebb och flod, medan det knappt märks alls på andra platser, som i Sverige.

Översvämning: När ett område som vanligtvis är torrt täcks av vatten, t.ex. på grund av kraftiga regn.

Ekvatorn: Breddgraden som delar Norra halvklotet från det södra.

Norra halvklotet: Den halvan av jorden som är norr om ekvatorn. Södra halvklotet ligger följaktligen söder om ekvatorn.

Skärgård: En samling små och stora öar i havet längs en kust.

Åkermark: Mark som används för odling.

Slätt: Område som är slätt och öppet, utan skog.

Visste du att:

 • I Sverige finns det omkring 100 000 sjöar. De täcker en elftedel av Sveriges yta.
 • Sveriges sjörikaste län är Norrbotten med 30 730 sjöar större än 1 hektar. Den sjörikaste kommunen är Arjeplog med 8 727 sjöar. Gotland är det sjöfattigaste länet med endast 87 sjöar.
 • Smygehuk i Skåne är Sveriges sydligaste punkt. Smygehuk ligger en dryg mil öster om Trelleborg. Smygehuk ligger på samma breddgrad som södra Alaska. Om man åker Sveriges längd söderut från den sydligaste udden Smygehuk hamnar man ungefär i Neapel.
 • Mätapparaturen vid den nordligaste punkten Treriksröset visar Sveriges exakta längd som är 157 mil, 1 kilometer och 930 meter. Det motsvarar exempelvis sträckan Berlin-Moskva. Malmö i södra Sverige har lika långt till nordligaste Lappland som till Rom.
 • För 18 000 år sedan låg tre kilometer is över Höga kusten i Ångermanland. Det innebar att jordskorpan trycktes ned 800 meter. När isen lämnade Höga kusten för 9 600 år sedan, reste sig landet nära 500 meter.
 • Den svenska skogen tar upp en yta på ungefär 23 miljoner hektar. Det motsvarar 55 procent av landets yta.
 • Från 1948 och många år framåt var Kiruna den till ytan största staden i världen. Men nu har den titeln tagits över av en australisk kommun.
Sidan uppdaterad: 22 augusti 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Växtlighet och vatten

Geoskolan

av: Lantmäteriet
Högstadiet, Gymnasiet

En digital lärmiljö som innehåller lektionsförslag och geografisk information för elever i grundskolan och gymnasiet.

+ Läs mer

Artiklar om Växtlighet och vatten

L

Lätta fakta om Nilen

av: Carsten Ryytty
2019-05-19

Nilen är jordens näst längsta flod (efter Amazonfloden). Den är 6670 kilometer lång. Om floden var absolut rak och rann upp vid Treriksröset i Sverige skulle den nå söder om Tchadsjön i Afrika...

+ Läs mer

L

Biologisk mångfald - lika viktigt som klimatfrågan

av: Erik Hansson
2018-04-19

Att vi står inför allvarliga klimatförändringar känner de flesta till. Men lika allvarlig är förlusten av biologisk mångfald. Vi behöver många arter i naturen för att överleva...

+ Läs mer

L

Sveriges största sjöar: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

av: Carsten Ryytty
2018-01-05

Sverige är ett mycket sjörikt land. Sjöar och andra vattendrag upptar nästan 9 procent av landets areal. Det finns ca 100 000 sjöar i Sverige, men bara 10 000 av dem är större än en kvadratkilometer...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om jorden

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2018-01-05

Jorden har allt som behövs för att liv ska kunna finnas. Det är faktiskt bara på vår planet som vi känner till att det finns liv överhuvudtaget. Detta beror på att jorden ligger på lagom avstånd från solen, vår närmaste stjärna. Det är därför inte för varmt eller för kallt som på de andra planeterna i vårt solsystem. Här finns luft och vatten för växter, djur och människor...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Sahara

av: Carsten Ryytty och Robert de Vries
2017-11-16

Sahara (arabiska: stor öken eller ödemark) är världens största öken. Den omfattar en yta av 9,2 miljoner kvadratkilometer, drygt 20 gånger större än Sverige. Bara mellan 10-20 procent av Sahara täcks av sandöken. Resten utgörs av stenöknar och grusöknar...

+ Läs mer

Länkar om Växtlighet och vatten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kartor och kartkunskap

Om olika typer av kartor, jordens koordinatsystem, GPS, skala och kartprojektioner. Bland relaterat material hittar du...

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Jordens inre och yttre krafter

Jordens inre och yttre krafter omformar hela tiden jordens yta. De inre krafterna utgörs främst av vulkaner och...

Miljö och hållbarhetsfrågor

Miljö och hållbarhetsfrågor handlar om samspelet mellan människan och jordens natur och naturtillgångar. Genom en...

Världsdelar och länder - geografi

Geografiska fakta och skildringar om olika världsdelar och världens länder.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Hur val och...

Relaterade taggar

Glaciärer

Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens...

Tsunami

Tsunami (ett japanskt ord) är en lång och snabb havsvåg som ibland uppstår i samband med...

Bergskedjor

En bergskedja är ett område med sammanhängande berg. Rörelserna i jordskorpan förändrar hela tiden...

Globala målen

Tidigare historia: Precis efter millennieskiftet (år 2000) antog Förenta nationerna ett antal mål...