M
Kategori
Karta

Namibia idag

Antal invånare: 2 587 344 (2021)
Huvudstad: Windhoek

Namibia är ett stort och glesbefolkat land på den södra delen av Afrikas västkust. En tredjedel av landytan utgörs av öken. Landet var länge ockuperat av Sydafrika och blev självständigt först 1990. Namibia styrs av den forna befrielserörelsen Swapo. Det råder politisk stabilitet i landet som är ganska välmående med afrikanska mått mätt. Ekonomin baseras på rik tillgång av mineraler och fisk, samt på storskalig boskapsskötsel.

Antal invånare: 2 587 344 (2021)
Huvudstad: Windhoek

Namibia är ett stort och glesbefolkat land på den södra delen av Afrikas västkust. En tredjedel av landytan utgörs av öken. Landet var länge ockuperat av Sydafrika och blev självständigt först 1990. Namibia styrs av den forna befrielserörelsen Swapo. Det råder politisk stabilitet i landet som är ganska välmående med afrikanska mått mätt. Ekonomin baseras på rik tillgång av mineraler och fisk, samt på storskalig boskapsskötsel.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Namibia är glesbefolkat. Ökenområdena är närmast obebodda. Befolkningen kan delas in i drygt tio större folkgrupper. Den största gruppen är ovambo, som utgör ungefär halva invånarantalet. Mer än var tredje namibier är under 15 år och nästan 60 procent är under 30 år.

Namibias flagga.

Religion

Religionsfriheten är inskriven i Namibias författning och respekteras också i praktiken. Uppemot 90 procent av invånarna identifierar sig som kristna och av dem tillhör runt hälften den lutherska kyrkan.

Politiskt system

Namibia är en demokrati och en republik med flerpartisystem. Regeringspartiet Swapo som ledde befrielsekampen fram till självständigheten 1990 har dominerat politiken sedan dess.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Namibia har ett fungerande demokratiskt system. Medborgarna kan fritt utöva sina politiska rättigheter, medierna arbetar i ett tolerant klimat och graden av korruption är låg jämfört med Afrika i övrigt.

Utrikespolitik och försvar

Namibia har goda relationer med omvärlden. Banden är särskilt starka till länder i regionen som har likartad erfarenhet av befrielsekrig. Förhållandet är extra hjärtligt även till stater som stödde frihetskampen, som Ryssland, Kina och Kuba. Till Sydafrika har Namibia av historiska skäl starka band.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Grundpelarna i ekonomin är den rika förekomsten av diamanter, andra mineraler och fisk, samt storskalig boskapsskötsel. Det ger goda exportinkomster och ett relativt stort välstånd men större delen av befolkningen står i huvudsak utanför den formella ekonomin. Nyupptäckta olje- och gasfyndigheter ger hopp om stora framtida statsinkomster.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Namibias geografi >.

Sociala förhållanden

Namibia är relativt välmående för ett land i Afrika, men få länder i världen har så stora inkomstskillnader som Namibia. Klyftorna är enorma mellan olika delar av landet och mellan olika folkgrupper. De flesta har idag tillgång till grundläggande sjukvård, men många lever fortfarande i stor fattigdom. Hivepidemin har slagit hårt mot landet.

Besök Landguiden och läs mer om Namibia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Namibia

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Namibia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
KArta

Namibias historia

Här hittar du material som behandlar Namibias historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Ge
Karta

Namibias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Namibias geografi ur olika perspektiv.

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...