Namibia idag

Antal invånare: 2 533 790 (2017)
Huvudstad: Windhoek

Befolkning

Namibia är glesbefolkat. Ökenområdena är närmast obebodda. Befolkningen kan delas in i drygt tio större folkgrupper. Den största gruppen är ovambo, som utgör ungefär halva invånarantalet.

Mer än var tredje namibier är under 15 år och nästan 60 procent är under 30 år.

Antal invånare: 2 533 790 (2017)
Huvudstad: Windhoek

Befolkning

Namibia är glesbefolkat. Ökenområdena är närmast obebodda. Befolkningen kan delas in i drygt tio större folkgrupper. Den största gruppen är ovambo, som utgör ungefär halva invånarantalet.

Mer än var tredje namibier är under 15 år och nästan 60 procent är under 30 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfriheten är inskriven i Namibias författning och respekteras också i praktiken. Uppemot 90 procent av invånarna identifierar sig som kristna och av dem tillhör runt hälften den lutherska kyrkan.

Politiskt system

Namibia är en demokrati och en republik med flerpartisystem. Presidenten är stats- och regeringschef och utses i allmänna val vart femte år. Val hålls samtidigt till nationalförsamlingen, som har det huvudsakliga ansvaret för lagstiftningsarbetet. Rättsväsendet fungerar oberoende av den politiska makten. Mänskliga rättigheter garanteras i författningen och respekteras förhållandevis väl.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Namibias flagga.

Utrikespolitik och försvar

Namibia har goda relationer med omvärlden. Banden är särskilt starka till länder i regionen som har likartad erfarenhet av befrielsekrig. Förhållandet är extra hjärtligt även till stater som stödde frihetskampen, som Ryssland, Kina och Kuba. Till Sydafrika har Namibia av historiska skäl starka band.

Ekonomi

Grundpelarna i ekonomin är den rika tillgången på diamanter, andra mineraler och fisk, samt storskalig boskapsskötsel. Det ger goda exportinkomster och ett relativt stort välstånd; Namibia räknas som ett medelinkomstland. Samtidigt är inkomstfördelningen en av de mest ojämlika i världen. Större delen av befolkningen står i huvudsak utanför den formella ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Namibias geografi >

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

Namibias ekonomi är mycket exportberoende. Det är mest råvaror från gruvor, havet och jordbruket som säljs till utlandet. Diamanter, uran och fisk är de viktigaste exportvarorna. Dominerande handelspartner är Sydafrika.

Sociala förhållanden

Namibia är relativt välmående för ett land i Afrika, men få länder har så stora inkomstskillnader som Namibia. Klyftorna är enorma mellan olika delar av landet och mellan olika folkgrupper. De flesta har idag tillgång till grundläggande sjukvård, men många lever fortfarande i stor fattigdom. Hivepidemin har slagit hårt mot landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Namibia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Namibia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Namibias historia

Här hittar du material som behandlar Namibias historia i små och stora drag. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i...

Namibias geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Namibias geografi ur olika perspektiv.

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...