M

Azerbajdzjans geografi

Antal invånare: 9 862 430 (2017)
Huvudstad: Baku

Geografi

Mellan Svarta havet i väster och Kaspiska havet i öster löper den mäktiga bergskedjan Kaukasus. Hela det område där bergskedjan ingår kallas Kaukasien. Detta område tillhörde tidigare Sovjetunionen. Idag räknas Nordkaukasien, med huvuddelen av Kaukasus, till Ryssland. Sydkaukasien är uppdelat i de tre självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.

Antal invånare: 9 862 430 (2017)
Huvudstad: Baku

Geografi

Mellan Svarta havet i väster och Kaspiska havet i öster löper den mäktiga bergskedjan Kaukasus. Hela det område där bergskedjan ingår kallas Kaukasien. Detta område tillhörde tidigare Sovjetunionen. Idag räknas Nordkaukasien, med huvuddelen av Kaukasus, till Ryssland. Sydkaukasien är uppdelat i de tre självständiga staterna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan.

ANNONS

ANNONS

Sydkaukasien kallades tidigare Transkaukasien, ”landet bortom Kaukasus” – alltså sett från Moskvas synvinkel.

Någonstans i trakterna kring Kaukasien har man tänkt sig att Europa skiljs från Asien. Här finns dock ingen skarp naturlig gräns – varken geografiskt eller kulturellt – mellan världsdelarna.

Azerbajdzjan ligger i sydöstra Kaukasien, med kust i öster mot världens största insjö, Kaspiska havet. I norr gränsar landet till Georgien och till den ryska republiken Dagestan.

Azerbajdzjan är enligt författningen en enhetlig stat, men två områden har sedan 1920-talet speciell status. Den autonoma republiken Nachitjevan (Naxçıvan) i sydväst är ett 5 500 kvadratkilometer stort område som är avskilt från resten av landet. Nachitjevan ligger inklämt mellan Armenien och Iran, med en mycket kort gräns i nordväst till Turkiet. Inom själva Azerbajdzjan ligger däremot Nagorno-Karabach.

Azerbajdzjans flagga.

Nagorno-Karabach var en autonom oblast (område med lägre grad av självstyre) fram till 1991 då armenierna som bodde där utropade en självständig stat. Formellt är dock Nagorno-Karabach fortfarande en del av Azerbajdzjan. Armeniska trupper håller cirka en femtedel av Azerbajdzjans landyta ockuperad – förutom Nagorno-Karabach även en omgivande buffertzon och en milsbred landkorridor, Latjinkorridoren, till Armenien.

I norr går Kaukasus bergskedja in i Azerbajdzjan. Landets högsta berg finns vid gränsen till Dagestan. Avslutningen på Kaukasus kan sägas vara den betydligt lägre halvön Abşeron (Apsjeron) där huvudstaden Baku (Bakı) ligger. I väster går utlöpare av Armeniens berg, ”lilla Kaukasus”, in i Azerbajdzjan och i Nagorno-Karabach. Även Nachitjevan är till större delen bergigt. Merparten av Azerbajdzjan är dock lågland.

De centrala delarna utgörs av torra men annars bördiga slätter kring floden Kur (eller Kura; i Georgien kallad Mtkvari), som flyter genom hela landet från nordväst till sydöst. På flera håll längs Kur har dammar anlagts för konstbevattning och elkraftsproduktion. En biflod till Kur är Araz, gränsflod till Iran i söder. På bergssidorna växer en del skog, medan den naturliga växtligheten på slätterna ofta är stäppartad.

Kaspiska havet ligger i jordens största sänka, betydligt lägre än världshaven. Efter att tidigare under 1900-talet ha minskat i omfång växer nu Kaspiska havet, och det leder till att en del strandområden drabbas av översvämningar.

Klimat

Klimatet är till större delen tempererat och torrt, men med ganska stora skillnader mellan hög- och lågländer. I lågländerna är vintrarna milda och somrarna ofta heta. Årsnederbörden är som regel 250–500 millimeter, men vid kusten längst ned i söder regnar det betydligt mer.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Azerbajdzjan är rikt på naturtillgångar, främst olja och gas. Utvinningen sker framför allt i Kaspiska havet. På senare år har produktionen av olja minskat medan utvinningen av naturgas ökar.

Jordbruk

Jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har rasat sedan självständigheten men jordbruket sysselsätter fortfarande mer än en tredjedel av den förvärvsarbetande befolkningen.

Industri

Oljebranschen dominerar industrisektorn. En stor del av tillverkningsindustrin har varit oljerelaterad, såsom fabriker som gör utrustning till oljeindustrin liksom petrokemisk industri och verkstadsindustri.

Turism

Azerbajdzjan är naturskönt, men få turister finner vägen dit. Den lilla turistnäringen har föga betydelse för landets ekonomi.
 

Besök Landguiden och läs mer om Azerbajdzjan.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Azerbajdzjans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Azerbajdzjans historia

Här hittar du material som behandlar Azerbajdzjans historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Azerbajdzjan

Aktuell samhällsfakta om Azerbajdzjan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...