M

Förenade Arabemiraten idag

Antal invånare: 9 400 150 (2017)
Huvudstad: Abu Dhabi

Befolkning

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner.

Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

Antal invånare: 9 400 150 (2017)
Huvudstad: Abu Dhabi

Befolkning

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner.

Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion och landets lagstiftning utgår från de islamiska sharialagarna, som är baserade på Koranen.

Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer. Många av dem bekänner sig till wahhabismen, som är en starkt ortodox och puritansk riktning med centrum i Saudiarabien. Islams påbud tolkas dock inte lika strikt i emiraten som i grannlandet.

  Förenade Arabemiratens flagga.

  Politiskt system

  Landets statsbildning kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje enskilt emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Det finns inga politiska partier, fackföreningar eller intresseorganisationer. Allmänna val förekommer inte, även om val i begränsad omfattning infördes 2006. Informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

  Utrikespolitik och försvar

  Arabisk enighet är ett viktigt inslag i Förenade arabemiratens utrikespolitik. Relationerna till övriga arabvärlden, där landet oftast ställt sig på de konservativa staternas sida, är betydelsefulla.

  Långt tillbaka i historien har emiraten haft nära kontakter med Iran – men en territoriell tvist försvårar numera kontakterna. Några år in på 2010-talet deltog landet i militäroperationer för att bekämpa militanta islamister i regionen.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Sedan början av 1970-talet har Förenade arabemiraten utvecklats från ett mycket fattigt område till ett av världens rikaste länder. Förändringen har kunnat ske tack vare oljan, som först hittades i Abu Dhabi 1958. Emiraten äger numera cirka sex procent av världens kända oljetillgångar och drygt tre procent av naturgasreserverna.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Förenade Arabemiratens geografi >

   Utrikeshandel

   Förenade arabemiratens handel med utlandet ger tack vare oljan ett stadigt överskott. Storleken på detta varierar dock kraftigt med oljepriset. Landet tillhör grundarna av OPEC, de oljeexporterande ländernas organisation, och det är också medlem av OAPEC, de oljeexporterande arabländernas organisation.

   Sociala förhållanden

   Sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare hör Förenade arabemiratens medborgare till de rikaste i arabvärlden, även om inte alla sju emirat är lika rika. Inkomstklyftorna är störst i Abu Dhabi.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Förenade Arabemiraten.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 26 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Förenade Arabemiraten

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Förenade Arabemiratens geografi

   Fördjupa dig i Förenade Arabemiratens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi...

   Islam

   Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

   Förenade Arabemiratens historia

   Historia om Förenade Arabemiraten. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.