M

Förenade Arabemiraten idag

Antal invånare: 9 400 150 (2017)
Huvudstad: Abu Dhabi

Befolkning

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner.

Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

Religion

Islam är statsreligion och landets lagstiftning utgår från de islamiska sharialagarna, som är baserade på Koranen.

Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer. Många av dem bekänner sig till wahhabismen, som är en starkt ortodox och puritansk riktning med centrum i Saudiarabien. Islams påbud tolkas dock inte lika strikt i emiraten som i grannlandet.

Politiskt system

Landets statsbildning kan beskrivas som en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje enskilt emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Det finns inga politiska partier, fackföreningar eller intresseorganisationer. Allmänna val förekommer inte, även om val i begränsad omfattning infördes 2006. Informella familjeband betyder mer för maktutövandet än officiella titlar och positioner.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Arabisk enighet är ett viktigt inslag i Förenade arabemiratens utrikespolitik. Relationerna till övriga arabvärlden, där landet oftast ställt sig på de konservativa staternas sida, är betydelsefulla.

Långt tillbaka i historien har emiraten haft nära kontakter med Iran – men en territoriell tvist försvårar numera kontakterna. Några år in på 2010-talet deltog landet i militäroperationer för att bekämpa militanta islamister i regionen.

Ekonomi

Sedan början av 1970-talet har Förenade arabemiraten utvecklats från ett mycket fattigt område till ett av världens rikaste länder. Förändringen har kunnat ske tack vare oljan, som först hittades i Abu Dhabi 1958. Emiraten äger numera cirka sex procent av världens kända oljetillgångar och drygt tre procent av naturgasreserverna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Förenade Arabemiratens geografi >

Utrikeshandel

Förenade arabemiratens handel med utlandet ger tack vare oljan ett stadigt överskott. Storleken på detta varierar dock kraftigt med oljepriset. Landet tillhör grundarna av OPEC, de oljeexporterande ländernas organisation, och det är också medlem av OAPEC, de oljeexporterande arabländernas organisation.

Sociala förhållanden

Sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare hör Förenade arabemiratens medborgare till de rikaste i arabvärlden, även om inte alla sju emirat är lika rika. Inkomstklyftorna är störst i Abu Dhabi.
 

Besök Landguiden och läs mer om Förenade Arabemiraten.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 9 400 150 (2017)
Huvudstad: Abu Dhabi

Befolkning

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner.

Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

Religion

Islam är statsreligion och landets lagstiftning utgår från de islamiska sharialagarna, som är baserade på Koranen.

Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer. Många av dem bekänner sig till wahhabismen, som är en starkt ortodox och puritansk riktning med centrum i Saudiarabien. Islams påbud tolkas dock inte lika strikt i emiraten som i grannlandet.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Förenade Arabemiraten

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Förenade arabemiraten. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Vetamix webbsida kan du se ett klipp (2:28 min) om världens högsta byggnad, Burj Khalifa, 828 meter, som invigdes i Dubai 2010. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Förenade Arabemiraten ur olika perspektiv. Förenade Arabemiraten är en förbundsstat på Arabiska halvön (sydligaste änden av Persiska viken) i sydvästra Asien. Förenade Arabemiraten är en förbundsstat (federation) bestående av sju emirat (eller shejkdömen)...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Förenade Arabemiraten. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Mellanöstern som består av artiklar skrivna av Ekots utrikesreportrar. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella i Mellanösterns länder.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Förenade Arabemiratens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela världen och räknas som...

Historia om Förenade Arabemiraten. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.