M
Kategori
Karta

Förenade Arabemiraten idag

Antal invånare: 9 991 083 (2021)
Huvudstad: Abu Dhabi

På bara ett halvsekel har de sju små absoluta monarkier vid Persiska viken som utgör Förenade arabemiraten genomgått en osannolik förvandling. Ännu på 1950-talet var dessa små ökenstater fattiga avkrokar som försörjde sig på fiske och smuggling, men så hittade man olja och pengarna började flyta in. Den nuvarande staten bildades 1971–1972 och har idag en materiell levnadsstandard som är få länder förunnade. Demokratin är däremot långt borta. Planeringen för ett liv efter oljan har gjort framför allt emiratet Dubai till ett handels- och nöjescentrum med flera av världens mest spektakulära byggnader.

Antal invånare: 9 991 083 (2021)
Huvudstad: Abu Dhabi

På bara ett halvsekel har de sju små absoluta monarkier vid Persiska viken som utgör Förenade arabemiraten genomgått en osannolik förvandling. Ännu på 1950-talet var dessa små ökenstater fattiga avkrokar som försörjde sig på fiske och smuggling, men så hittade man olja och pengarna började flyta in. Den nuvarande staten bildades 1971–1972 och har idag en materiell levnadsstandard som är få länder förunnade. Demokratin är däremot långt borta. Planeringen för ett liv efter oljan har gjort framför allt emiratet Dubai till ett handels- och nöjescentrum med flera av världens mest spektakulära byggnader.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningstillväxten i Förenade arabemiraten är mycket hög, främst på grund av invandring. Mellan 2005 och 2015 mer än fördubblades antalet invånare, till runt 10 miljoner. Endast en dryg tiondel av befolkningen är medborgare i landet. Resterande invånare är utländska gästarbetare, framför allt från Indien, Pakistan och Bangladesh. I hamnstäderna finns därutöver sedan gammalt flera minoritetsgrupper, främst iranier.

Förenade Arabemiratens flagga.

Religion

Islam är statsreligion och landets lagstiftning utgår från de islamiska sharialagarna, som är baserade på Koranen.

Majoriteten av medborgarna är sunnimuslimer.  På senare år har tolerans varit ett uttalat mål, vilket har lett att en rad stränga regler med anknytning till religionen lättats upp.

Politiskt system

Förenade arabemiraten är en federation av sju absoluta monarkier i form av schejkdömen, eller emirat. Inom varje enskilt emirat ligger all makt hos härskaren, emiren. Federationens statsöverhuvud bär titeln president. Val sker till hälften av platserna i en rådgivande församling, men inga partier är tillåtna och bara utvalda medborgare får rösta. Utbrett välstånd bidrar till att det inte finns samma grogrund för politiskt missnöje som i andra länder i regionen.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Kungahusen i Förenade arabemiraten har monopol på makten och kan inte ifrågasättas. På federal nivå – mellan emiraten – finns ett litet inslag av val, men allmän rösträtt eller regelrätta val har inte införts i de olika emiraten. Mötesfriheten är kringskuren och domstolsväsendet används till att kväsa regimkritik.

Utrikespolitik och försvar

I arabvärlden ställer sig Förenade arabemiraten oftast på de konservativa staternas sida och arabisk enighet brukar vara ett viktigt inslag i  utrikespolitiken. 2020 års fredsavtal med Israel har inneburit en omprövning, betingad av arabvärldens trassliga förbindelser med Iran. I Jemens inbördeskrig har emiraten deltagit på den saudiskt stödda regeringens sida med militära insatser mot de shiamuslimska huthirebellerna.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sedan början av 1970-talet har Förenade arabemiraten utvecklats från ett mycket fattigt område till ett av världens rikaste länder. Förändringen har kunnat ske tack vare oljan, som först hittades i Abu Dhabi 1958. Emiraten äger numera drygt 7 procent av världens kända oljetillgångar och cirka 4 procent av naturgasreserverna. Men satsningar på senare år på bland annat turism äventyras av stora störningar som coronapandemin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Förenade Arabemiratens geografi >

Sociala förhållanden

Sett till bruttonationalprodukt (BNP) per invånare hör Förenade arabemiratens medborgare till de rikaste i arabvärlden, även om inte alla sju emirat är lika rika. Inkomstklyftorna är störst i Abu Dhabi.

Besök Landguiden och läs mer om Förenade Arabemiraten.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Förenade Arabemiraten

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Förenade Arabemiraten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Förenade Arabemiratens geografi

Fördjupa dig i Förenade Arabemiratens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi...

Re

Islam

Islam är en monoteistisk religion som grundades av profeten Muhammed på 600-talet e.Kr. Islam är idag utbredd över hela...

Hi
Karta

Förenade Arabemiratens historia

Historia om Förenade Arabemiraten. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.