M
Kategori
Karta

Salomonöarna idag

Antal invånare: 703 995 (2021)
Huvudstad: Honiara

Salomonöarna består av två parallella ögrupper öster om ön Nya Guinea i Stilla havet. Under andra världskriget var det då brittiska protektoratet skådeplats för hårda strider mellan USA och Japan. I slutet av 1990-talet utbröt stridigheter mellan invånare på ön Guadalcanal och invandrare från grannön Malaita. Situationen förbättrades när en Australienledd regional fredsstyrka sattes in 2003. Nio av tio invånare lever av jordbruk och/eller fiske för husbehov.

Antal invånare: 703 995 (2021)
Huvudstad: Honiara

Salomonöarna består av två parallella ögrupper öster om ön Nya Guinea i Stilla havet. Under andra världskriget var det då brittiska protektoratet skådeplats för hårda strider mellan USA och Japan. I slutet av 1990-talet utbröt stridigheter mellan invånare på ön Guadalcanal och invandrare från grannön Malaita. Situationen förbättrades när en Australienledd regional fredsstyrka sattes in 2003. Nio av tio invånare lever av jordbruk och/eller fiske för husbehov.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Salomonöarna har en hög befolkningstillväxt. Fyra av tio invånare är under 15 år. En stor majoritet av befolkningen är melanesier, som är indelade i en rad undergrupper.

Religion

Över 95 procent av befolkningen i Salomonöarna är medlemmar av kristna samfund. Samtidigt lever traditionella inhemska religioner kvar, framför allt i bergstrakterna, och ofta tillsammans med kristendomen.

Politik

Salomonöarna är en självständig medlem av Samväldet. Storbritanniens kung Charles III är landets statschef, men regeringen har den verkställande makten. Inrikespolitiken präglas av täta partibildningar och skiftande maktallianser. Regeringsskiften och ministerbyten är vanliga. Salomonöarna saknar eget försvar. Australien har lovat bistå landet vid oroligheter. Sedan 2019 har Salomonöarna knutits allt tätare till Kina.

Demokrati och rättigheter

Salomonöarna har en fungerande demokrati, även om korruptionen inom det politiska systemet är omfattande och politiska påtryckningar mot medierna förekommer. Situationen för de mänskliga rättigheterna har förbättrats väsentligt sedan inbördeskriget tog slut 2000.

Salomonöarnas flagga.

Ekonomi

Nio av tio invånare i Salomonöarna lever av jordbruk och/eller fiske för husbehov. Utländskt bistånd bidrar till en stor del av samhällsekonomin, som i övrigt främst baseras på export av timmer men också av fisk, palmolja och kakao.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Salomonöarnas geografi >

Utrikeshandel

Timmer och mineraler är Salomonöarnas viktigaste exportvaror. Importen består främst av bränsle, maskiner och livsmedel. Kina är den överlägset största exportmarknaden.

Sociala förhållanden

I de tusentals byarna i Salomonöarna lever i stort sett alla människor av vad jorden och havet kan ge. De utländska skogsbolagens närvaro har dock bidragit till förändrade livsvillkor för befolkningen. Övergången från naturahushållning till penningekonomi har lett till sämre folkhälsa på grund av dålig mat och ökad alkoholkonsumtion.

Besök Landguiden och läs mer om Salomonöarna.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Salomonöarna

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Salomonöarna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Salomonöarnas historia

Historia om Salomonöarna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Salomonöarnas geografi

Geografi med fokus på Salomonöarna. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Salomonöarnas geografi ur...