M

Salomonöarna idag

Antal invånare: 611 340 (2017)
Huvudstad: Honiara

Befolkning

Befolkningstillväxten i Salomonöarna är mycket hög. Mer än hälften av invånarna är under 25 år. En stor majoritet av befolkningen är melanesier, som är indelade i en rad olika folkgrupper.

Religion

Över 95 procent av befolkningen i Salomonöarna är medlemmar av kristna samfund. Samtidigt lever traditionella inhemska religioner kvar, framför allt i bergstrakterna, och ofta tillsammans med kristendomen.

Antal invånare: 611 340 (2017)
Huvudstad: Honiara

Befolkning

Befolkningstillväxten i Salomonöarna är mycket hög. Mer än hälften av invånarna är under 25 år. En stor majoritet av befolkningen är melanesier, som är indelade i en rad olika folkgrupper.

Religion

Över 95 procent av befolkningen i Salomonöarna är medlemmar av kristna samfund. Samtidigt lever traditionella inhemska religioner kvar, framför allt i bergstrakterna, och ofta tillsammans med kristendomen.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Salomonöarna är en självständig medlem av Samväldet, som består av Storbritannien och forna brittiska kolonier.

Storbritanniens drottning Elizabeth II är Salomonöarnas formella statschef, men hon företräds på öarna av en generalguvernör. Denne utses på förslag av parlamentet för en femårsperiod.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Salomonöarnas flagga.

Utrikespolitik och försvar

Salomonöarna har nära relationer med Australien, som är landets största biståndsgivare. Salomonöarna saknar eget försvar, men det finns en polisstyrka (RSIPF) som övervakar öarnas ekonomiska zon med patrullbåtar. Därutöver har Australien lovat bistå vid oroligheter.

Ekonomi

Nio av tio invånare i Salomonöarna lever av jordbruk och/eller fiske för husbehov. Utländskt bistånd bidrar till en stor del av samhällsekonomin, som i övrigt främst baseras på export av timmer men också av fisk, palmolja och kakao. De stora tillgångarna på mineraler som guld, silver och koppar har endast delvis kunnat utvinnas. Omställningen från naturahushållning till en modern ekonomi går sakta.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Salomonöarnas geografi >

Utrikeshandel

Timmer och mineraler är Salomonöarnas viktigaste exportvaror. Importen består främst av bränsle, maskiner och livsmedel. Kina är den överlägset största exportmarknaden.

Sociala förhållanden

I de tusentals byarna i Salomonöarna lever i stort sett alla människor av vad jorden och havet kan ge. De utländska skogsbolagens närvaro har dock bidragit till förändrade livsvillkor för befolkningen. Övergången från naturahushållning till penningekonomi har bland annat lett till sämre folkhälsa på grund av dålig mat och ökad alkoholkonsumtion.
 

Besök Landguiden och läs mer om Salomonöarna.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Salomonöarna

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Salomonöarna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Salomonöarnas historia

Historia om Salomonöarna. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Salomonöarnas geografi

Geografi med fokus på Salomonöarna. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Salomonöarnas geografi ur...