Tagg om Jean Calvin och reformert kristendom

Jean Calvin

S
Jean Calvin (1509–1564)

Medan lutherska kyrkor utbredde sig i Norden och norra Tyskland, kom de västeuropeiska ländernas kyrkor att få en annan inriktning. De kom att kallas reformerta kyrkor. Deras grundare och lärofader var fransmannen Jean Calvin (1509-1564). Liksom Martin Luther betonade han läran om rättfärdiggörelse genom tro, ordets centrala roll och betydelsen av ett enkelt gudstjänstfirande. På flera punkter hade han dock avvikande uppfattningar i förhållande till Luther.

Utgångspunkten för Calvins teologi var tanken på Guds ära. Gud uppfattades som en enväldig och allsmäktig härskare. Människans uppgift är, enligt Calvin, att frukta och ära Gud. Guds vilja kommer till uttryck i Bibelns ord, som ska åtlydas. Bibeln är i första hand en lagbok. Calvins lära inkluderade bl.a. verbalinspiration, vilket innebär att Bibelns ord har tillkommit genom direkt gudomlig inspiration och således är bokstavligen sanna.

ANNONS

ANNONS

Ett uttryck för Guds allmakt är enligt Calvin att han har förutbestämt vissa människor till salighet (lycka/frälsning) och andra till förtappelse (fördärv/undergång). Denna lära om den s.k. dubbla predestinationen innebär att frälsningen inte är avsedd för alla människor. Enligt Calvin blir detta en sporre för människan att vara aktiv och strävsam. Ett tecken på att man har strävat framgångsrikt kan vara att man har framgång i sitt jordiska liv.

Kyrkans organisation var mycket viktig för Calvin. I Genève, där han länge verkade, försökte han skapa en "gudsstat" - ett samhälle efter bibliskt mönster.

LÄS MER: Protestantismen (och reformerta kyrkor)

LÄS MER: Reformationen

LÄS MER: Orsaker till reformationen


Text: Åke Magnusson och Börje Andersson, läromedelsförfattare
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till Jean Calvin och reformert kristendom.

Uppdaterad: 12 mars 2021
Publicerad:

ANNONS

ANNONS

Länkar om Jean Calvin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS