Bild:
M

Nigerias historia

I norra Nigeria fanns på 1000-talet medeltida stater som antog islam. Yorubafolket i sydväst hade kungadömen som också var tidiga stadsstater. Med början på 1400-talet kom först portugiser och sedan britter. Den slavhandel som tidigare pågått norrut genom Sahara fick nu en ny marknad. Miljontals slavar skeppades till Amerika. Från slutet av 1800-talet hamnade dagens Nigeria under brittisk kontroll. När kolonin började avvecklas efter andra världskriget delades kolonin in i tre regioner som var och en dominerades av en av de tre stora folkgrupperna.

De äldsta spåren av ett större, organiserat samhälle härrör från nokfolket, som bodde på den centrala Josplatån under århundradena kring Kristi födelse.

Invånarna i de tidiga staterna på savannen i norr bedrev karavanhandel genom Sahara till Medelhavskusten. I trakten kring Tchadsjön framträdde en sådan stat, Kanem, redan på 800-talet. Kanems nilo-sahariska härskare antog islam på 1000-talet. Kanem uppslukade en rad småstater väster och söder om Tchadsjön, däribland Bornu. Dit flyttades huvudstaden i det nya riket Kanem-Bornu, sedan Kanem fallit samman under 1400-talet.

De blomstrande hausastäderna väster om Bornu, bland dem Gobir, Katsina, Kano och Zinder, övergick också till islam. Hausa blev regionens främsta handelsfolk och deras språk spreds över hela norra Nigeria.

Herdefolket fulani invandrade till hausastaterna på 1200-talet. Fulani bildade först en elit som tjänade hausakungarna, men i början av 1800-talet kom hausastäderna under fulanis välde, främst till följd av den islamiske prästen Usman dan Fodios heliga krig, jihad.

Liksom hausastaterna i norr var yorubafolkets kungadömen i sydväst från början stadsstater. Ife var en viktig yorubastad redan på 1000-talet. I nära samband med yorubastaterna växte sig på 1400-talet Beninriket starkt genom handel, och på 1500-talet lade yorubastaten Oyo under sig andra stadsstater.

Yoruba, igbo och många andra folk hade sedan århundraden tillbaka hållit sig med slavar och drivit slavhandel över Sahara. Med européernas ankomst vidgades marknaden. Mellan 1650 och 1860 pågick den omfattande handeln över Atlanten.

Slavhandeln kollapsar

Storbritannien förbjöd dock sina medborgare att delta i slavhandeln redan 1807. Förbudet medverkade till att yorubastaten Oyo, som varit en betydande slavexportör, kollapsade i ett inbördeskrig. Kriget spred sig till hela Yorubaland. Britterna blockerade kusten för att stoppa slavhandeln och annekterade Lagos 1861.

När de europeiska stormakterna delade upp Afrika på Berlinkonferensen 1884–1885 gjorde Storbritannien anspråk på området kring floden Niger. 1894 proklamerade Storbritannien södra Nigeria som ett protektorat. I norr hade det brittiska bolaget Royal Niger Company sedan 1866 haft rätt att administrera och bedriva handel, men 1900 förklarade den brittiska regeringen också det området för protektorat. De båda protektoraten slogs samman 1914. Genom så kallat indirekt styre sköttes den lokala administrationen av traditionella härskare.

Det indirekta styret tillämpades olika i norr och i söder. I norr samarbetade britterna med de lokala härskarna, emirerna. Kristen mission stoppades, medan islam och traditionella värderingar främjades. Hausa erkändes som officiellt språk. I södern, däremot, var engelska det officiella språket. Även där sköttes styret av lokala kungar och hövdingar, men deras ställning undergrävdes av kristen mission och annan västerländsk påverkan.

Efter andra världskriget började Storbritannien avveckla sina kolonier. I Nigeria skapades en federation med tre regioner, i ett försök att hålla religiösa och regionala konflikter i schack. Varje region dominerades av ett parti: Norra folkkongressen (NPC) stöddes främst av hausa och fulani i den nordliga regionen, där ungefär halva befolkningen bodde. Aktionsgruppen (AC) stöddes av yoruba i väster, medan igbofolket i öster företräddes av Nationella rådet för Nigeria och Kamerun (NCNC, senare omdöpt till Nationella medborgarrådet).

Motsättningarna var stora om hur den framtida staten skulle styras. I den kompromiss som nåddes blev Nigeria en federation med parlamentariskt styre. 1954 blev federationen självstyrande och 1959 hölls val till det federala parlamentet. NPC, som var regionalistiskt, muslimskt och aristokratiskt, fick egen majoritet. Ändå bildade NPC en koalition med NCNC, som var nationalistiskt, kristet och populistiskt.

Läs i Landguiden om Nigerias historia från 1960 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

I norra Nigeria fanns på 1000-talet medeltida stater som antog islam. Yorubafolket i sydväst hade kungadömen som också var tidiga stadsstater. Med början på 1400-talet kom först portugiser och sedan britter. Den slavhandel som tidigare pågått norrut genom Sahara fick nu en ny marknad. Miljontals slavar skeppades till Amerika. Från slutet av 1800-talet hamnade dagens Nigeria under brittisk kontroll. När kolonin började avvecklas efter andra världskriget delades kolonin in i tre regioner som var och en dominerades av en av de tre stora folkgrupperna.

De äldsta spåren av ett större, organiserat samhälle härrör från nokfolket, som bodde på den centrala Josplatån under århundradena kring Kristi födelse.

Uppdaterad: 16 november 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Nigerias historia

L
Bengt Almgren och Hans Thorbjörnsson
2017-06-16
På de stora grässlätterna i Västafrika bildades under medeltiden flera mäktiga och välorganiserade riken. Det första var Ghana som hade sin storhetstid i början av 1000-talet. Därefter uppstod...

Länkar om Nigerias historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Nigeria. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Nigeria ur olika perspektiv. Här hittar du också en artikel som tar upp de rådande konflikterna i landet. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Nigeria ur olika perspektiv. Nigeria, formellt Förbundsrepubliken Nigeria, är en federal konstitutionell republik som består av trettiosex delstater. Landets största flod Niger faller ut i Biafrabukten via ett omfattande delta. Huvudgrenen rinner genom sex länder, med biflöden från ytterligare några. I Afrika är bara Nilen och Kongofloden större...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Afrika. Här redogörs kortfattat för de afrikanska ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Slavhandeln (1600-1800) över Atlanten mellan Europa, Afrika och Amerika (triangelhandeln) berövade miljontals människor deras frihet i utbyte mot...

Fördjupa dig i Nigerias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Nigeria. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...