Taggar

George Washington (1732-1799) föddes 22 februari 1732 på Ferry farm i Virginia, inte speciellt lång från USA:s nuvarande huvudstad Washington. När George var elva år dog hans pappa. Därefter...
Gibraltar är en brittisk kronkoloni som ligger på Medelhavssidan av Gibraltar sund (se karta). På Gibraltarklippan finns Europas enda vilda apor. Traditionen säger att så länge de finns kvar förblir...
Omkring tio procent av jordens yta täcks av glaciärer. Närmare 75 procent av världens dricksvattensreserv finns lagrade i form av glaciärer. Det finns glaciärer i alla världsdelar förutom på...
En gladiator var en slagskämpe i antikens Rom som fick slåss mot andra gladiatorer eller vilda djur, ibland på liv och död. Gladiatorkamper och gladiatorspel var mycket populära nöjesevenemang i...
Relaterade taggar:
Goter är en benämning och ett samlingsnamn på olika germanfolk under slutet av antiken och tidig medeltid. Goterna norr om Svarta havet kom att kallas östgoter (ostrogoter), medan de goter som från...
Här hittar du material som handlar om Visbys och Gotlands historia.
Relaterade taggar:
Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Den är nästan 50 gånger större än Danmark. Men mindre än 15 procent av dess 2,2 miljoner kvadratkilometer landyta...
Relaterade taggar:
En gudssyn eller gudsbild är hur Gud uppfattas i olika religioner - främst inom de monoteistiska (judendomen, kristendomen och islam), men kan också vara individuell och variera mellan människor inom...
Gulag är en förkortning för den myndighet i Sovjetunionen - Glavnoe Upravlenie Lagerej (Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger) - som administrerade fång- och tvångsarbetslägren som började...
Gulfkriget, eller Kuwaitkriget som det också kallas, är benämningen på det krig som utkämpades 1990-1991 mellan Saddam Husseins Irak och en FN-sanktionerad allians, ledd av USA. Kriget startade efter...
Gustav II Adolf (1594-1632) var son till Karl IX och Kristina av Holstein. Han var Sveriges kung i början av stormaktstiden, från 1611 till 1632. När Gustav besteg tronen ärvde han tre olika krig...
Gustav III (1746-1792) var son till Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika av Preussen. Gustav fick en kulturell uppfostran i fransk anda vilket ledde till att han utvecklade ett starkt intresse för bland...
Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var Sveriges regent mellan 1796-1809. Under hans tid som kung genomfördes flera viktiga reformer, bland annat...
Gustav Vasa, född 1496, var Sveriges kung från 1523 fram till sin död 1560. Under sin tid som regent arbetade han oavbrutet med att stärka den svenska kungamakten och centralisera rikets förvaltning...
Under medeltiden och ända fram till och med freden i Roskilde 1658 ägde Danmark landskapen Halland och Bohuslän. Sverige kontrollerade endast en liten landremsa mellan de båda landskapen där Göta älv...
Relaterade taggar: