Bild:
M

Tibets geografi

Geografi och befolkning

Den självstyrande regionen Tibet (Xizang på pinyin) ligger i västra Kina på en högplatå på 4 000 meters höjd. Tibet har en yta på över 1,2 miljoner kvadratkilometer. Enligt folkräkningen 2010 bor 2,8 miljoner etniska tibetaner i Tibet.

Tibet består av jordens största högplatå och är omgivet av väldiga bergskedjor: Himalaya, Karakorum och Kunlun.

Klimatet på nordplatån är ytterst hårt med pinande blåst och sträng kyla året om. Bara i de djupaste floddalarna finns skog och odlingsmark. Tibetanerna, som anses härstamma från nomader i Centralasien, har i årtusenden levt på de sydliga högslätterna med sina hjordar av jakar, getter och får.

Det finns även tibetaner i de kinesiska grannprovinserna Gansu, Qinghai, Sichuan och Yunnan. Därutöver finns tibetaner även i grannländerna Bhutan, Nepal och Indien. Av invånarna i Tibet uppges enligt folkräkningen från 2010 cirka 91 procent vara etniska tibetaner. En del bedömare hävdar att han-kineserna och andra icke-tibetaner utgör en större del av befolkningen. Tibetanska och rikskinesiska är officiella språk.

Tibetansk litteratur, som var särskilt rik under 700-talet och följande sekler, består mest av teologiska kommentarer och utvecklar en särform av buddismen: lamaismen. Religionen genomsyrar samhället, och lamaismens högste präst Dalai lama dyrkas som tibetanernas andliga ledare.

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Geografi och befolkning

Den självstyrande regionen Tibet (Xizang på pinyin) ligger i västra Kina på en högplatå på 4 000 meters höjd. Tibet har en yta på över 1,2 miljoner kvadratkilometer. Enligt folkräkningen 2010 bor 2,8 miljoner etniska tibetaner i Tibet.

Tibet består av jordens största högplatå och är omgivet av väldiga bergskedjor: Himalaya, Karakorum och Kunlun.

Klimatet på nordplatån är ytterst hårt med pinande blåst och sträng kyla året om. Bara i de djupaste floddalarna finns skog och odlingsmark. Tibetanerna, som anses härstamma från nomader i Centralasien, har i årtusenden levt på de sydliga högslätterna med sina hjordar av jakar, getter och får.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Tibets geografi

L
Carsten Ryytty
2017-10-21
Mount Everest är med sina 8 848 meter jordens högsta berg. På den höjden finns det endast en tredjedel så mycket syre som nere vid havsnivån. Om man ställde en normaltränad person på den höjden...

Länkar om Tibets geografi

Sortera efter:
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Tibet ur olika perspektiv. Tibet är en region och en historisk stat i Centralasien. Tibet är sedan början av 1950-talet styrt från Peking, och de forna tibetanska områdena är idag indelade i den autonoma regionen Tibet, Qinghai och delar av provinserna Sichuan, Yunnan, Gansu och Xinjiang...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Tibet (självstyrande region i Kina). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om regionen samt en del...

Historia om Tibet. Här hittar du material som behandlar regionens historia i stora och små perspektiv.