M
Kategori
karta

Nederländerna idag

Antal invånare: 17 533 405 (2021)
Huvudstad: Amsterdam

Nederländerna kallas ofta Holland efter sin historiskt dominerande region vid kusten mot Nordsjön. Mer än en fjärdedel av ytan i ”de låga länderna” ligger under havsnivån. Nederländerna är en ledande handelsnation och Rotterdam har en av världens största hamnar. Koalitionsregeringar leder normalt landet. Den tidigare toleranta nationen har nu ett starkt inflytande av främlingsfientlighet.

Antal invånare: 17 533 405 (2021)
Huvudstad: Amsterdam

Nederländerna kallas ofta Holland efter sin historiskt dominerande region vid kusten mot Nordsjön. Mer än en fjärdedel av ytan i ”de låga länderna” ligger under havsnivån. Nederländerna är en ledande handelsnation och Rotterdam har en av världens största hamnar. Koalitionsregeringar leder normalt landet. Den tidigare toleranta nationen har nu ett starkt inflytande av främlingsfientlighet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Nederländerna är ett av världens tätast befolkade länder. Närmare hälften av befolkningen bor dessutom på en femtedel av landets yta, inom det i stort sett sammanhängande stadsområde i väster som kallas Randstad Holland.

En dryg femtedel av invånarna är antingen födda i utlandet eller har minst en förälder som är det.

Nederländernas flagga.

Religion

Religionen har traditionellt spelat en viktig roll i det nederländska samhället.

Ända in på 1960-talet styrdes många nederländares politiska ställningstaganden av vilken kyrka de tillhörde.

Det finns fler katoliker än protestanter men halva befolkningen identifierar sig idag inte med något religiöst samfund alls.

Politiskt system

Nederländerna är en monarki där monarken främst har en symbolisk funktion som statschef. Den politiska makten ligger hos det folkvalda parlamentet, och regeringen som tillsätts utifrån parlamentets sammansättning. Det finns ingen spärr för småpartier i parlamentet, vilket gör att det ofta tar lång tid att få ihop en regeringskoalition efter ett val.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

De demokratiska institutionerna är starka i Nederländerna som sedan länge är en stabil välfärdsstat. Landet är ett av de högst rankade i världen i fråga om pressfrihet.

Utrikespolitik och försvar

Nederländernas relationer till omvärlden präglas av medlemskapet i EU och militäralliansen Nato. Ett centralt tema i utrikespolitiken är också arbetet med att stödja ekonomisk utveckling och stärka de mänskliga rättigheterna i världen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Trots sin relativa litenhet är Nederländerna en av världens största handelsnationer. Utrikeshandel utgör basen i ekonomin. En stor del av export från och import till EU-marknaden går via Nederländerna: Rotterdam har Europas största hamn, och Amsterdam-Schiphol är en av de viktigaste flygplatserna i världsdelen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nederländernas geografi >

Utrikeshandel

Nederländerna är en av världens stora handelsnationer och landets ekonomi är starkt beroende av utrikeshandeln. Både import och export av varor och tjänster uppgår var för sig till belopp som motsvarar mer än två tredjedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP).

Sociala förhållanden

Nederländerna har ett av de mest heltäckande socialförsäkringssystemen inom EU. Systemet betalas med statliga medel, med arbetsgivaravgifter och med avgifter från den enskilde. Kostnaderna för systemet har dock ökat eftersom en stor andel av befolkningen tar emot någon form av bidrag.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nederländerna.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Nederländerna

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Nederländerna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nederländernas historia

Här hittar du material som behandlar Nederländernas historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller...

Nederländernas geografi

Fördjupa dig i Nederländernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Amsterdam

Amsterdam är Nederländernas huvudstad med omkring en miljon invånare. Haag är dock residensstad där...

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...