M

Nederländerna idag

Antal invånare: 17 132 850 (2017)
Huvudstad: Amsterdam

Befolkning

Nederländerna är ett av världens tätast befolkade länder. Närmare hälften av befolkningen bor dessutom på en femtedel av landets yta, inom det i stort sett sammanhängande stadsområde i väster som kallas Randstad Holland.

En dryg femtedel av invånarna är antingen födda i utlandet eller har minst en förälder som är det.

Antal invånare: 17 132 850 (2017)
Huvudstad: Amsterdam

Befolkning

Nederländerna är ett av världens tätast befolkade länder. Närmare hälften av befolkningen bor dessutom på en femtedel av landets yta, inom det i stort sett sammanhängande stadsområde i väster som kallas Randstad Holland.

En dryg femtedel av invånarna är antingen födda i utlandet eller har minst en förälder som är det.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionen har traditionellt spelat en viktig roll i det nederländska samhället.

Ända in på 1960-talet styrdes många nederländares politiska ställningstaganden av vilken kyrka de tillhörde.

Det finns fler katoliker än protestanter men halva befolkningen identifierar sig idag inte med något religiöst samfund alls.

Nederländernas flagga.

Politiskt system

Nederländerna är en konstitutionell monarki, där monarken främst har en symbolisk funktion. Den politiska makten ligger hos regeringen och parlamentet. Det finns ingen spärr för småpartier i parlamentet, vilket gör att de flesta regeringar består av koalitioner mellan flera partier och att det ofta tar lång tid att få ihop en regering efter ett parlamentsval.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Nederländernas relationer till omvärlden präglas av medlemskapet i EU och militäralliansen Nato. Ett centralt tema i utrikespolitiken är också arbetet med att stödja ekonomisk utveckling och stärka de mänskliga rättigheterna i världen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Utrikeshandel utgör basen i Nederländernas ekonomi och gynnas av det geografiska läget som naturligt transportnav i Europa.

Handelsberoendet är både direkt och indirekt: handeln ger inkomster samtidigt som industrin och delar av jordbruket behöver råvaror, inte minst som de egna naturtillgångarna är begränsade.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Nederländernas geografi >

Utrikeshandel

Nederländerna är en av världens stora handelsnationer och landets ekonomi är starkt beroende av utrikeshandeln. Både import och export av varor och tjänster uppgår var för sig till belopp som motsvarar mer än två tredjedelar av landets bruttonationalprodukt (BNP).

Sociala förhållanden

Nederländerna har ett av de mest heltäckande socialförsäkringssystemen inom EU. Systemet betalas med statliga medel, med arbetsgivaravgifter och med avgifter från den enskilde. Kostnaderna för systemet har dock ökat eftersom en stor andel av befolkningen tar emot någon form av bidrag.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nederländerna.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Nederländerna

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nederländernas historia

Här hittar du material som behandlar Nederländernas historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller...

Nederländernas geografi

Fördjupa dig i Nederländernas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Amsterdam

Amsterdam är Nederländernas huvudstad med omkring en miljon invånare. Haag är dock residensstad där...

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...