Bild:
M

Egyptens historia

Pyramiderna vittnar än idag om en av världens äldsta civilisationer: faraonernas rike som uppstod 3000 f Kr och dominerade i två årtusenden. Småningom hamnade Egypten under främmande styre och vid vår tideräknings början blev det en del av romarriket. Kristendomen slog rot tidigt. På 600-talet kom arabiska erövrare och med dem islam. Från 1500-talet ingick Egypten i det löst sammanhållna Osmanska riket. Från 1800-talet dominerade europeiska makter, och 1882–1922 fungerade landet som en brittisk koloni. Även därefter var britternas inflytande stort.

Nilen är Egyptens moder. Floden gav upphov till en av världens äldsta civilisationer, när nomader och samlarfolk för tusentals år sedan slog sig ner på dess bördiga stränder. Behovet av att samarbeta för att reglera de årliga översvämningarna gav upphov till den centralstyrda staten.

Omkring 3000 f Kr enades Övre och Nedre Egypten (Nildeltat) och kom att styras av en kung, farao, som sågs som en gud och garant för välstånd och fred. Landet var rikt på sten för byggnationer, lera för krukmakeri och guld för utsmyckning.

Det faraoniska Egypten delas in i tre perioder som benämns Gamla riket, Mellersta riket och Nya riket. Kulturlivet blomstrade under den faraoniska tiden och otaliga minnesmärken vittnar om en högtstående kultur. Under denna tid uppfördes bland annat pyramiderna och sfinxen vid Giza.

Vid en mellanperiod av inre splittring erövrades Egypten av hyksos, ett asiatiskt folk, ca 1650 f Kr. Dess välde varade inte länge och med Nya riket (1550–1085 f Kr) inleddes en ny stor blomstringstid. Då erövrades Syrien, Nubien (Sudan) och Palestina, och Egypten utvecklades till historiens första världsmakt.

På Nya rikets slut följde förfall, då Egypten först hamnade under assyriskt och sedan i ett par århundraden under persiskt styre. Tiden som persisk provins tog slut 332 f Kr då den grekiske härskaren Alexander den store intog Egypten och utropade sig till farao. Han grundade Alexandria, som blev centrum för hellenistisk bildning och kultur. Efter Alexanders död tillföll landet makedoniern Ptolemeus, vars ätt styrde Egypten till 30 f Kr, då romarna besegrade Egyptens flotta och armé. Som en följd av nederlaget begick drottningen Kleopatra självmord genom att låta sig bitas av en giftorm.

Egypten inlemmades som provins i det romerska riket och exploaterades som kornbod och skattekälla. Kristendomen slog rot. De kristna utsattes först för Roms förföljelse och sedan makten i kejsardömet på 400-talet förskjutits till Konstantinopel och det östromerska riket (Bysans) kom de kristna i konflikt med den bysantinska kyrkan. Religiös ofrihet och hårt skattetryck från Konstantinopel gjorde att egyptierna inte bjöd mycket motstånd när de arabiska erövrarna nådde landet år 642.

En omfattande arabisk invandring ägde rum och arabiska språket tog överhanden. Under den fatimidiska dynastin grundades år 969 den nya huvudstaden Kairo (al-Qahira, den segerrika). Under kurden Saladins styre på 1100-talet var Egypten centrum i ett större välde. Saladin blev en hjälte då han erövrade Jerusalem från de kristna korsfararna.

Från 1250-talet till början av 1500-talet styrdes Egypten av de så kallade mamlukerna. De var från början turkiska slavar (mamluk = slav) i arabiska arméer som kunnat avancera och bygga sig en egen maktställning. Baybars I, som spelade en viktig roll när mamlukerna år 1260 besegrade en anstormande mongolarmé, räknas som mamlukväldets grundare.

År 1517 intogs Egypten av den turkiske sultanen Selim I och kom därefter formellt att ingå i det Osmanska riket fram till 1914. Men från senare delen av 1700-talet gjorde sig landet till stor del oberoende.

När den franske kejsaren Napoleon inledde sin erövring 1798 var Egypten utfattigt efter upprepad missväxt och svält. Den franska ockupationen varade bara tre år men fransmännen lämnade efter sig ett västligt inflytande i form av nygrundade skolor och vetenskapliga institutioner.

En modernisering av landet inleddes under Mohammad Ali, en makedonisk officer i turkisk tjänst, som tog makten 1805.

Storbritannien stödde de osmanska härskarnas ambition att behålla kontrollen över Egypten och gjorde därigenom handelsvinster på Egyptens bekostnad. Den egyptiska marknaden öppnades för europeiska varor vilket ledde till att landets textilindustri slogs ut.

På 1860-talet genomfördes många projekt för att förbättra infrastrukturen i landet. Med fransk ingenjörskonst och egyptiskt tvångsarbete byggdes Suezkanalen från Medelhavet till Röda havet. Kanalen stod klar 1869. Kanalbolaget dominerades av Frankrike och Storbritannien. Britternas inblandning i Egyptens affärer växte med tiden vilket ledde till en nationalistisk revolt bland jordägare, köpmän och officerare. Revolten slogs ner 1882 genom en brittisk invasion och Storbritannien ockuperade landet.

Britterna satsade på bomullsodling för export till Storbritannien och försummade den inhemska ekonomiska utvecklingen. Britterna lade därmed grunden till Egyptens underutveckling. Den hårda ockupationen gav bränsle åt nationalistiska känslor, och 1907 bildades två egyptiska politiska partier. Egyptier beslöt att forma en egen delegation, al-Wafd, för att kräva självständighet vid fredskonferensen i Versailles efter första världskriget.

al-Wafd utvecklades till ett nationalistparti för både muslimer och kristna under slagordet "Halvmånen och korset". Britterna fängslade och deporterade ledaren Zaghlul Pasha och hans medarbetare, vilket ledde till folkligt uppror 1919 med strejker och våldsamheter som krävde över åttahundra människors liv.

Britterna gav upp och förklarade Egypten självständigt 1922, men behöll ansvaret för landets försvar och skydd av utländska intressen i landet. Fuad I, tidigare sultan, blev kung och den nya författningen föreskrev parlamentsval. Det första valet 1924 gav al-Wafd egen majoritet i parlamentet, men partiet tvingades bort från makten efter hårda krav från britterna till följd av mordet på den brittiske befälhavaren över egyptiska armén. 1928 grundades det religiöst inspirerade Muslimska brödraskapet och 1933 skapades Det unga Egypten, en radikal nationalistisk organisation med fascistiska och nazistiska sympatier.

Genom en överenskommelse 1936 började britterna ta hem sina trupper men fick behålla en styrka i kanalzonen. Evakueringen försenades av andra världskriget (1939–1945) då Egypten blev ett viktigt brittiskt basområde. Några avgörande slag stod där, till exempel slaget vid el-Alamein 1942.

Kriget delade egyptierna. Fuads son, kung Farouq, tillhörde de egyptier som hade sympatier för Tyskland och Italien medan Wafdpartiet stod bakom britterna till priset av sitt folkliga stöd då allt fler egyptier slöt upp kring de militanta högerorganisationerna.

Läs i Landguiden om Egyptens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

"Relaterade ämneskategorier" längst ned på sidan innehåller fler kategorier som behandlar Egyptens historia.

Pyramiderna vittnar än idag om en av världens äldsta civilisationer: faraonernas rike som uppstod 3000 f Kr och dominerade i två årtusenden. Småningom hamnade Egypten under främmande styre och vid vår tideräknings början blev det en del av romarriket. Kristendomen slog rot tidigt. På 600-talet kom arabiska erövrare och med dem islam. Från 1500-talet ingick Egypten i det löst sammanhållna Osmanska riket. Från 1800-talet dominerade europeiska makter, och 1882–1922 fungerade landet som en brittisk koloni. Även därefter var britternas inflytande stort.

Nilen är Egyptens moder. Floden gav upphov till en av världens äldsta civilisationer, när nomader och samlarfolk för tusentals år sedan slog sig ner på dess bördiga stränder. Behovet av att samarbeta för att reglera de årliga översvämningarna gav upphov till den centralstyrda staten.

Omkring 3000 f Kr enades Övre och Nedre Egypten (Nildeltat) och kom att styras av en kung, farao, som sågs som en gud och garant för välstånd och fred. Landet var rikt på sten för byggnationer, lera för krukmakeri och guld för utsmyckning.

Uppdaterad: 13 oktober 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Egyptens historia

L
Carsten Ryytty
2017-11-15
I tusentals år har sand täckt den stora sfinxen vid Gizaplatån utanför Kairo ända upp till halsen. Sanden skyddade sfinxen ända tills arkeologerna grävde fram den på 1920-talet. Nu anser...
L
Carsten Ryytty
2017-08-07
Cheopspyramiden är Egyptens största pyramid och byggdes för att vara en gravkammare för farao Cheops. Den har en basyta om 227,5 x 227,5 meter och är 137 meter hög. Ursprungligen var den 146...
L
Leif Löwegren
2016-04-26
Floden Nilen flyter genom öknen och har i alla tider försett Egypten med bördig jord. Varje år svämmar Nilen över av vattenmassor från bergen i östra Afrika. Detta gör att när floden drar sig...
L
Carsten Ryytty
2016-04-03
Suezkanalen är en av världens viktigaste vattenvägar. Kanalen, som går från Port Said vid Medelhavet till Port Tewfik vid Röda havet, är 171 kilometer lång, 14 meter djup och ca 120 meter bred...
M
Wolfgang Wettengel och Martin von Falck
2012-12-15
1922 hittade arkeologen Howard Carter den egyptiske konungens gravkammare och alla dess fantastiska skatter – en händelse som väckte sensation i hela världen. Tutankhamuns historia fascinerar än...

Länkar om Egyptens historia

Sortera efter:
          

Genomgång (6:31 min) av SO-läraren Håkan som berättar om de båda Mellanösternkonflikterna suezkrisen 1956 och sexdagarskriget 1967.

Spara som favorit
          

Den legendariska egyptiska drottningen Kleopatra var en obeveklig härskare. Hennes skickliga maktspel lyfte landet till sin forna storhet - men hennes död innebar också det fria Egyptens undergång.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om det fria Egyptens sista drottning? Läs Allan Klynnes bok Kleopatra – liv och legend eller Stacy Schiffs Kleopatra - ett liv, två av de böcker som legat till grund för det här avsnittet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om sökandet efter Tutankhamuns grav. I november 1922 hittade arkeologen Howard Carter ingången till Tutankhamuns grav. Dess skatter hade legat orörda i mer än 3 000 år. Fyndet gjorde den okände faraons namn världsberömt...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om kapplöpningen om Afrika. I slutet av 1800-talet inledde Europas stormakter en kapplöpning om Afrikas rikedomar. De afrikanska folken drabbades hårt när deras kontinent erövrades och plundrades på sina naturresurser. Här berättas om triangelhandeln med slavar, palmoljan och andra naturresurser, Suezkanalen, Berlinkonferensen 1884, Cecil Rhodes, Stanley, Leopold II:s privata koloni (Kongo) och mycket annat.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om Napoleons fiasko i Egypten. Sommaren 1798 anlände en stor fransk flotta till Egypten. Den leddes av den unge generalen Napoleon Bonaparte som genom att inta landet ville stoppa britternas inflytande i regionen. Han trodde att egyptierna skulle se honom som en befriare, men det blev inte som han tänkt sig.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där du kan läsa om sexdagarskriget. När Israel för 50 år sedan, på morgonen den 5 juni 1967, anföll Egypten från luften blev framgången total. Trots att Egyptens allierade i arabvärlden försökte slå tillbaka var det Israel som avgick med en förkrossande militär seger.

Spara som favorit
          

Genomgång (16:12 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs Nasser, den egyptiske presidenten, och Egyptens drabbning med den nya staten Israel under 1950-talet och 1960-talet.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:50 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs konflikt och fred mellan Egypten och Israel 1970-1981, bl.a. oktoberkriget 1973.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:13 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om det forna Egypten. Här uppmärksammas skrift, religion, farao och samhället.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison bl.a. berättar om digerdödens härjningar i den folktäta staden Kairo.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (35:57 min) där historieläraren Joakim Wendell ger en översikt över två tidiga afrikanska civilisationer: Egypten och Etiopien.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Egypten. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Egypten. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (2:38 min) där det berättas om Nilens betydelse för människor och samhälle i forntidens Egypten. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (14:19 min) om forntidens Egypten. Här berättas om Ra, hieroglyfer, samhällklasser, mumier, pyramiderna, farao, Cheops, Tutankhamun, Hatschepsuth och mycket annat.

Spara som favorit
          

Pedagogiskt material i pdf-format (9 sid) med enkla fakta om faraoner (bl.a. Tutankhamun), pyramider och gudar i forntidens Egypten. Innehållet riktar sig främst till elever på mellanstadiet och de lägre årskurserna på högstadiet och är framtaget i samband med en tillfällig utställning om ”Tutankhamun – Graven och skatterna” i Malmö (sept 2012 till feb 2013), men kan också användas för allmänt skolbruk.

Spara som favorit
          

Pedagogiskt material i pdf-format (14 sid) med enkla fakta och övningar om Nilen och dess betydelse för den egyptiska kulturen. Innehållet riktar sig främst till elever på mellanstadiet och de lägre årskurserna på högstadiet och är framtaget i samband med en tillfällig utställning om ”Tutankhamun – Graven och skatterna” i Malmö (sept 2012 till feb 2013), men kan också användas för allmänt skolbruk.

Spara som favorit
          

Kleopatra är en av världshistoriens mest kända kvinnor och den antika världens femme fatale. I tvåtusen år har konstnärer och författare facinerats av hennes utseende och öde, men vem var hon egentligen? Vetenskapsradion Historia ger dig några av svaren.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida hittar du massor av fakta om forntidens Egypten. Här berättas om de olika dynastierna, kända faraoner, samhällsklasser, familjeliv, hieroglyfer, egyptisk vetenskap, astronomi, pyramiderna, Sfinxen, Karnak, Luxor, Konungarnas dal, mumier, mumiens hämnd, Tutankhamuns förbannelse, gudar, präster o.s.v.  

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anne-Marie Lind berättar om de berömda byggnadsmonumenten i Egypten och deras kamp mot tidens nötande tand. De gamla egyptierna byggde sina tempel och gravar för evigheten. För dem, som för oss, var inget byggnadsmaterial mer evigt än sten. I flera tusen år tycktes detta vara sant, men nu har verkligheten hunnit ikapp både drömmar och ambitioner. Egyptens skatter håller på att vittra bort...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som betraktades som en gud.

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Egyptens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många olika gudar och trodde på...

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Aktuell samhällsfakta om Egypten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...