M

Slovakiens historia

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

ANNONS

ANNONS

Slaviska folkgrupper vandrade in i det område som idag utgör Slovakien under 500- eller 600-talet e Kr. De kom några århundraden senare att ingå i Stormähriska riket, en av de tidigaste slaviska statsbildningarna, med centrum kring Nitra.

Under osmanernas och habsburgarnas välden

När ungrarna år 907 besegrade de stormähriska trupperna kom slovakerna under ungersk överhöghet. Denna skulle i olika former vara ända fram till 1918. I samband med osmanernas (turkarnas) erövring av stora delar av sydöstra Europa splittrades det ungerska riket på 1520-talet. Den norra och västra delen av Ungern, dit Slovakien hörde, hamnade under de österrikiska habsburgarnas välde.

Sedan osmanerna 1529 hade intagit Budapest kom den ungerska delen av det habsburgska imperiet att ha sitt centrum i slovakiska områden. 1526–1786 fungerade Bratislava som ungersk huvudstad under namnen Pozsony eller Pressburg. De slovakiska städerna dominerades av en tysk- eller ungersktalande borgerlighet, medan den slovakiska kulturen levde kvar på landsbygden.

En nationell slovakisk rörelse uppstod först under 1800-talet. I takt med att ett slovakiskt skriftspråk utvecklades började slovakerna kräva politiskt inflytande.

När dubbelmonarkin Österrike-Ungern bildades 1867 fick Ungern kontroll över de slovakiska områdena. De ungerska härskarna drev en kampanj för att göra Slovakien mer ungerskt. Skolor med undervisning på slovakiska stängdes och slovakiska politiker förföljdes. Många intellektuella slovaker utvandrade.

Nationalism och krav på självständighet

Under första världskriget anslöt sig många slovaker till tjeckernas kamp för en självständig stat. Efter det habsburgska imperiets samman­brott bildades Tjeckoslovakien i oktober 1918. Slovakien anslöt sig formellt och 1919 införlivades också Karpato-Rutenien (idag beläget i västra Ukraina). Till landets förste president utsågs tjecken Tomáš Masaryk.

Under mellankrigstiden blev Tjeckoslovakien en av Europas ledande industrinationer, men de sociala klyftorna inom landet var stora. Slovakernas inkomst per invånare var mindre än hälften av tjeckernas. Tjeckerna dominerade industri och förvaltning. Med tiden radikaliserades slovakerna. Slovakiska nationella folkpartiet, som krävde självstyre, blev det ledande slovakiska partiet med ett program som närmast kan beskrivas som en blandning av nationalism, katolicism och fascism.

ANNONS

ANNONS

Andra världskriget

År 1938 krävde den tyske ledaren Adolf Hitler att vissa områden i västra Tjeckoslovakien där det bodde många etniska tyskar skulle införlivas med Tyskland. Under stark press från Tyskland skrev Frankrike och Storbritannien i september 1938 under den så kallade München­överens­kommelsen, där de gick med på att Tjeckoslovakien styckades upp och tvingades avstå områden längs gränsen. I mars 1939 besatte Hitler även Böhmen och Mähren, d v s större delen av dagens Tjeckien. Ungern och Polen annekterade snart delar av Slovakien. Slovakiska nationella folkpartiets ledare, den katolske prästen Jozef Tiso, inledde då förhandlingar med Tyskland. Hitler gick med på att en separat slovakisk stat skulle grundas, ledd av Tiso. Slovakien blev därmed för första gången formellt självständigt 1939, men i praktiken var landet en fascistisk lydstat till Tyskland.

Slovakien gick in i andra världskriget på Tysklands sida. Tiotusentals slovakiska judar och romer deporterades till tyska koncentrationsläger. Efterhand växte dock motståndet mot Tisos regim. I augusti 1944 utbröt ett uppror som efter två månader slogs ned av tyska trupper. I oktober 1944 trängde sovjetiska trupper in i Slovakien och drev ut tyskarna.

Efter krigets slut återupprättades Tjeckoslovakien och landet fick tillbaka de områden som ockuperats av Ungern. Däremot tvingades Tjeckoslovakien avstå Karpato-Rutenien till Sovjetunionen.

Läs i Landguiden om Slovakiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Slovakiens historia

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

S

Tjeckiens historia från medeltiden till 1989

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20

Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning. Emellertid fanns alltid en stark tjeckisk nationalkänsla...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

Nazisterna talade om det traditionella tyska livsrummet (lebensraum) i öster. De såg Tysklands framtid ligga i erövringen av Östeuropa. Folken i Östeuropa skulle antingen - om de uppfyllde kraven på rastillhörighet - uppgå i den tyska rasen (germaniseras) eller göras till slavar...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Gång på gång slog Hitler fast att Tysklands framtid låg i erövringen av Östeuropa. Det starka Tyskland måste erövra det svaga Östeuropa. Dra mot öster - Drang nach Ostern - kom denna programförklaring att kallas. På partidagarna i den gamla staden Nürnberg talade Hitler inför 20 000 uniformsklädda medlemmar om "Lebensraum", mer livsrum åt det tyska folket...

+ Läs mer

Länkar om Slovakiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Tjeckiens historia

Historia om Tjeckien. Här hittar du material som behandlar Tjeckiens historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Slovakien

Aktuell samhällsfakta om Slovakien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Slovakiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Slovakiens geografi ur olika perspektiv.

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.