M
Kategori
Karta

Slovakiens historia

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

ANNONS

ANNONS

Slaviska folkgrupper vandrade in i det område som idag utgör Slovakien under 500- eller 600-talet e Kr. De kom några århundraden senare att ingå i Stormähriska riket, en av de tidigaste slaviska statsbildningarna, med centrum kring Nitra.

Under osmanernas och habsburgarnas välden

När ungrarna år 907 besegrade de stormähriska trupperna kom slovakerna under ungersk överhöghet. Denna skulle i olika former vara ända fram till 1918. I samband med osmanernas (turkarnas) erövring av stora delar av sydöstra Europa splittrades det ungerska riket på 1520-talet. Den norra och västra delen av Ungern, dit Slovakien hörde, hamnade under de österrikiska habsburgarnas välde.

Sedan osmanerna 1529 hade intagit Budapest kom den ungerska delen av det habsburgska imperiet att ha sitt centrum i slovakiska områden. 1526–1786 fungerade Bratislava som ungersk huvudstad under namnen Pozsony eller Pressburg. De slovakiska städerna dominerades av en tysk- eller ungersktalande borgerlighet, medan den slovakiska kulturen levde kvar på landsbygden.

En nationell slovakisk rörelse uppstod först under 1800-talet. I takt med att ett slovakiskt skriftspråk utvecklades började slovakerna kräva politiskt inflytande.

När dubbelmonarkin Österrike-Ungern bildades 1867 fick Ungern kontroll över de slovakiska områdena. De ungerska härskarna drev en kampanj för att göra Slovakien mer ungerskt. Skolor med undervisning på slovakiska stängdes och slovakiska politiker förföljdes. Många intellektuella slovaker utvandrade.

Nationalism och krav på självständighet

Under första världskriget anslöt sig många slovaker till tjeckernas kamp för en självständig stat. Efter det habsburgska imperiets samman­brott bildades Tjeckoslovakien i oktober 1918. Slovakien anslöt sig formellt och 1919 införlivades också Karpato-Rutenien (idag beläget i västra Ukraina). Till landets förste president utsågs tjecken Tomáš Masaryk.

Under mellankrigstiden blev Tjeckoslovakien en av Europas ledande industrinationer, men de sociala klyftorna inom landet var stora. Slovakernas inkomst per invånare var mindre än hälften av tjeckernas. Tjeckerna dominerade industri och förvaltning. Med tiden radikaliserades slovakerna. Slovakiska nationella folkpartiet, som krävde självstyre, blev det ledande slovakiska partiet med ett program som närmast kan beskrivas som en blandning av nationalism, katolicism och fascism.

ANNONS

ANNONS

Andra världskriget

År 1938 krävde den tyske ledaren Adolf Hitler att vissa områden i västra Tjeckoslovakien där det bodde många etniska tyskar skulle införlivas med Tyskland. Under stark press från Tyskland skrev Frankrike och Storbritannien i september 1938 under den så kallade München­överens­kommelsen, där de gick med på att Tjeckoslovakien styckades upp och tvingades avstå områden längs gränsen. I mars 1939 besatte Hitler även Böhmen och Mähren, d v s större delen av dagens Tjeckien. Ungern och Polen annekterade snart delar av Slovakien. Slovakiska nationella folkpartiets ledare, den katolske prästen Jozef Tiso, inledde då förhandlingar med Tyskland. Hitler gick med på att en separat slovakisk stat skulle grundas, ledd av Tiso. Slovakien blev därmed för första gången formellt självständigt 1939, men i praktiken var landet en fascistisk lydstat till Tyskland.

Slovakien gick in i andra världskriget på Tysklands sida. Tiotusentals slovakiska judar och romer deporterades till tyska koncentrationsläger. Efterhand växte dock motståndet mot Tisos regim. I augusti 1944 utbröt ett uppror som efter två månader slogs ned av tyska trupper. I oktober 1944 trängde sovjetiska trupper in i Slovakien och drev ut tyskarna.

Efter krigets slut återupprättades Tjeckoslovakien och landet fick tillbaka de områden som ockuperats av Ungern. Däremot tvingades Tjeckoslovakien avstå Karpato-Rutenien till Sovjetunionen.

Läs i Landguiden om Slovakiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 11 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Slovakiens historia

M

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24

Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...

+ Läs mer

S

Tjeckiens historia från medeltiden till 1989

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20

Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning. Emellertid fanns alltid en stark tjeckisk nationalkänsla...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Drang nach Osten - Lebensraum

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04

I den här artikeln utforskas idéerna bakom och utförandet av "Drang nach Osten" och begreppet "Lebensraum" - tanken att Tyskland behövde mer utrymme för sin befolkning, områden som skulle erövras i öst. Idéerna sträckte sig från 1800-talets Tyskland till nazisternas politik, och hade en djupgående påverkan på folken i Östeuropa. Texten belyser även nazisternas syn på "undermänniskor" och deras behandling av folktyskarna, tyskar som levde utanför Tyskland. Det blir tydligt hur dessa teorier och begrepp fick fruktansvärda konsekvenser för miljontals människor...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Adolf Hitler såg Tysklands framtid genom erövringen av Östeuropa och använde begreppet "Drang nach Osten" för att beskriva detta. Med stöd av det tyska folket och sin politik om "Lebensraum", arbetade han strategiskt för att först ta Österrike och Tjeckoslovakien innan han riktade sin uppmärksamhet mot Polen och Sovjetunionen. Trots internationella varningar och försök att förhandla från andra länder, fortsatte Hitler sin aggressiva expansion, vilket till slut ledde till andra världskrigets utbrott...

+ Läs mer

Länkar om Slovakiens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltiden

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Hi

Nya tiden

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen...

Hi

Nya tidens huvudlinjer

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om...

Hi

Det långa 1800-talet

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades...

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Tjeckiens historia

Historia om Tjeckien. Här hittar du material som behandlar Tjeckiens historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Slovakien

Aktuell samhällsfakta om Slovakien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Ge
Karta

Slovakiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Slovakiens geografi ur olika perspektiv.

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.