Bild:
M

Slovakiens historia

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

Slaviska folkgrupper vandrade in i det område som idag utgör Slovakien under 500- eller 600-talet e Kr. De kom några århundraden senare att ingå i Stormähriska riket, en av de tidigaste slaviska statsbildningarna, med centrum kring Nitra.

När ungrarna år 907 besegrade de stormähriska trupperna kom slovakerna under ungersk överhöghet. Denna skulle i olika former vara ända fram till 1918. I samband med osmanernas (turkarnas) erövring av stora delar av sydöstra Europa splittrades det ungerska riket på 1520-talet. Den norra och västra delen av Ungern, dit Slovakien hörde, hamnade under de österrikiska habsburgarnas välde.

Sedan osmanerna 1529 hade intagit Budapest kom den ungerska delen av det habsburgska imperiet att ha sitt centrum i slovakiska områden. 1526–1786 fungerade Bratislava som ungersk huvudstad under namnen Pozsony eller Pressburg. De slovakiska städerna dominerades av en tysk- eller ungersktalande borgerlighet, medan den slovakiska kulturen levde kvar på landsbygden.

En nationell slovakisk rörelse uppstod först under 1800-talet. I takt med att ett slovakiskt skriftspråk utvecklades började slovakerna kräva politiskt inflytande.

När dubbelmonarkin Österrike-Ungern bildades 1867 fick Ungern kontroll över de slovakiska områdena. De ungerska härskarna drev en kampanj för att göra Slovakien mer ungerskt. Skolor med undervisning på slovakiska stängdes och slovakiska politiker förföljdes. Många intellektuella slovaker utvandrade.

Under första världskriget anslöt sig många slovaker till tjeckernas kamp för en självständig stat. Efter det habsburgska imperiets samman­brott bildades Tjeckoslovakien i oktober 1918. Slovakien anslöt sig formellt och 1919 införlivades också Karpato-Rutenien (idag beläget i västra Ukraina). Till landets förste president utsågs tjecken Tomáš Masaryk.

Under mellankrigstiden blev Tjeckoslovakien en av Europas ledande industrinationer, men de sociala klyftorna inom landet var stora. Slovakernas inkomst per invånare var mindre än hälften av tjeckernas. Tjeckerna dominerade industri och förvaltning. Med tiden radikaliserades slovakerna. Slovakiska nationella folkpartiet, som krävde självstyre, blev det ledande slovakiska partiet med ett program som närmast kan beskrivas som en blandning av nationalism, katolicism och fascism.

År 1938 krävde den tyske ledaren Adolf Hitler att vissa områden i västra Tjeckoslovakien där det bodde många etniska tyskar skulle införlivas med Tyskland. Under stark press från Tyskland skrev Frankrike och Storbritannien i september 1938 under den så kallade München­överens­kommelsen, där de gick med på att Tjeckoslovakien styckades upp och tvingades avstå områden längs gränsen. I mars 1939 besatte Hitler även Böhmen och Mähren, d v s större delen av dagens Tjeckien. Ungern och Polen annekterade snart delar av Slovakien. Slovakiska nationella folkpartiets ledare, den katolske prästen Jozef Tiso, inledde då förhandlingar med Tyskland. Hitler gick med på att en separat slovakisk stat skulle grundas, ledd av Tiso. Slovakien blev därmed för första gången formellt självständigt 1939, men i praktiken var landet en fascistisk lydstat till Tyskland.

Slovakien gick in i andra världskriget på Tysklands sida. Tiotusentals slovakiska judar och romer deporterades till tyska koncentrationsläger. Efterhand växte dock motståndet mot Tisos regim. I augusti 1944 utbröt ett uppror som efter två månader slogs ned av tyska trupper. I oktober 1944 trängde sovjetiska trupper in i Slovakien och drev ut tyskarna.

Efter krigets slut återupprättades Tjeckoslovakien och landet fick tillbaka de områden som ockuperats av Ungern. Däremot tvingades Tjeckoslovakien avstå Karpato-Rutenien till Sovjetunionen.

Läs i Landguiden om Slovakiens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Under en stor del av landets äldre historia styrdes Slovakien av ungerska makthavare. Sedan det habsburgska riket fallit samman 1918 bildade slovaker och tjecker en gemensam stat: Tjeckoslovakien, som blev en ledande industrination. Sedan Nazityskland annekterat Tjeckien 1939 blev Slovakien formellt en självståndig stat som slogs på tyskarnas sida i andra världskriget. Efter kriget återuppstod Tjeckoslovakien.

Slaviska folkgrupper vandrade in i det område som idag utgör Slovakien under 500- eller 600-talet e Kr. De kom några århundraden senare att ingå i Stormähriska riket, en av de tidigaste slaviska statsbildningarna, med centrum kring Nitra.

När ungrarna år 907 besegrade de stormähriska trupperna kom slovakerna under ungersk överhöghet. Denna skulle i olika former vara ända fram till 1918. I samband med osmanernas (turkarnas) erövring av stora delar av sydöstra Europa splittrades det ungerska riket på 1520-talet. Den norra och västra delen av Ungern, dit Slovakien hörde, hamnade under de österrikiska habsburgarnas välde.

Uppdaterad: 24 februari 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Artiklar om Slovakiens historia

M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2018-02-24
Dubbelmonarkin, kejsardömet Österrike och kungariket Ungern var formellt en personalunion mellan åren 1867-1918 med Frans Josef (1830-1916) som österrikisk kejsare och ungersk kung...
S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20
Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning....
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-04
Nazisterna talade om det traditionella tyska livsrummet (lebensraum) i öster. De såg Tysklands framtid ligga i erövringen av Östeuropa. Folken i Östeuropa skulle antingen - om de uppfyllde...
M
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02
Gång på gång slog Hitler fast att Tysklands framtid låg i erövringen av Östeuropa. Det starka Tyskland måste erövra det svaga Östeuropa. Dra mot öster - Drang nach Ostern - kom denna...

Länkar om Slovakiens historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Slovakien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

I SR Minnens arkiv hittar du en temasida om den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien 1968. Hör radions rapporter kring den brutala invasionen som satte stopp för vad som hade börjat gro under Pragvåren 1968...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Slovakien ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Tjeckoslovakiens historia. Eftersom Tjeckoslovakien existerade som suverän stat från 1918 till 1992 ligger också artikelns fokus på landets 1900-talshistoria.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Slovakiens historia från medeltiden och framåt. På 500-talet koloniserades Slovakien av slaver. Efter år 567 lydde området under avarernas rike. I början av 800-talet växte ett själständigt rike furstendöme fram vid floden Nitra. Från 830-talet till 900-talet införlivades området i Stormähren och i samband med detta kristnades befolkningen…

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Den nya tidens huvudlinjer och viktiga händelser (1500-1776). Läs om den nya tiden ur ett helhetsperspektiv eller om enskilda staters och rikens...

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Andra världskriget ledde...

Historia om Tjeckien. Här hittar du material som behandlar Tjeckiens historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Slovakien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Slovakiens geografi ur olika perspektiv.