M

Malawi idag

Antal invånare: 18 622 100 (2017)
Huvudstad: Lilongwe

Befolkning

Malawi är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika, i synnerhet den södra delen av landet.

Fattigdom, undernäring och hiv/aids-epidemin har under de senaste decennierna gjort att dödstalen ökat. Men höga födelsetal gör att den naturliga befolkningstillväxten ändå är snabb.

Antal invånare: 18 622 100 (2017)
Huvudstad: Lilongwe

Befolkning

Malawi är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika, i synnerhet den södra delen av landet.

Fattigdom, undernäring och hiv/aids-epidemin har under de senaste decennierna gjort att dödstalen ökat. Men höga födelsetal gör att den naturliga befolkningstillväxten ändå är snabb.

ANNONS

ANNONS

Religion

Animism (andetro och förfädersdyrkan) är utbredd bland malawierna. Även de som är uttalat kristna eller muslimer har ofta kvar inslag av animism i sin tro.

Drygt fyra femtedelar av malawierna bekänner sig till kristendomen, de flesta är protestanter.

  Malawis flagga.

  Politiskt system

  Malawis president är både stats- och regeringschef och har stora maktbefogenheter. Partipolitiken präglas av hårda motsättningar mellan främst Malawis kongressparti och Förenade demokratiska fronten. Rättsväsendet agerar ofta självständigt, trots försök till politisk styrning. Respekten för de mänskliga rättigheterna är svag.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Malawi har vänskapliga relationer med de flesta grannländer och har i allmänhet haft ett gott förhållande också till västvärlden. Samarbetet i södra Afrika sker inom ramen för den regionala organisationen Södra Afrikas utvecklingsorganisation (SADC).

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Utvecklingsmöjligheterna i det fattiga Malawi begränsas av en låg generell utbildningsnivå, dålig tillgång på naturresurser, aidsepidemin och ett stort beroende av råvaruexport.

   Utbredd korruption och brist på politisk vilja står också i vägen för ekonomisk utveckling.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malawis geografi >

   Utrikeshandel

   Malawi har sedan lång tid tillbaka ett stort underskott i handelsbalansen med utlandet. Nästan all export utgörs av jordbruksprodukter. Tobak står för cirka hälften av exportintäkterna, men andelen minskar.

   Sociala förhållanden

   I Malawi lever hälften av befolkningen i extrem fattigdom (dvs, på högst en dollar om dagen). Fattigdomen är värst på landsbygden i norr, medan inkomstskillnaderna är störst i städerna.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Malawi.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Lärarmaterial om Fakta om Malawi

   Det nya Afrika

   av: Swedfund
   Gymnasiet

   Den afrikanska kontinenten rymmer idag världens snabbast växande ekonomier och vi ser nu möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Bilden som framträder är ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar. Syftet med läromedlet Det Nya Afrika är att utmana den traditionella bilden som många i skolan har om Afrika.

   + Läs mer

   Utmana fattigdomen - om vägen ur fattigdom

   av: We Effect
   Högstadiet, Gymnasiet

   Undervisningsmaterial med filmer, infografik och quiz anpassat för kurser som samhällskunskap och internationella relationer.

   + Läs mer

   Länkar om Fakta om Malawi

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Malawis historia

   Fördjupa dig i Malawis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

   Malawis geografi

   Geografi med fokus på Malawi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Malawis geografi ur olika perspektiv...