M
Kategori
Karta

Malawi idag

Antal invånare: 19 647 681 (2021)
Huvudstad: Lilongwe

Det långsmala och tättbefolkade Malawi i sydöstra Afrika är en utpräglad jordbruksnation. Återkommande naturkatastrofer har bidragit till ett stort beroende av utländskt bistånd. President Hastings Kamuzu Banda styrde landet efter självständigheten från Storbritannien 1964, efter hand allt mer diktatoriskt. När fria val tvingades fram 1994 röstades Banda bort från makten och flerpartisystem råder sedan dess.

Antal invånare: 19 647 681 (2021)
Huvudstad: Lilongwe

Det långsmala och tättbefolkade Malawi i sydöstra Afrika är en utpräglad jordbruksnation. Återkommande naturkatastrofer har bidragit till ett stort beroende av utländskt bistånd. President Hastings Kamuzu Banda styrde landet efter självständigheten från Storbritannien 1964, efter hand allt mer diktatoriskt. När fria val tvingades fram 1994 röstades Banda bort från makten och flerpartisystem råder sedan dess.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Malawi är ett av de minst urbaniserade länderna i Afrika. Fler än åtta av tio malawier lever på landsbygden. Samtidigt är landet mycket tätt befolkat, med en koncentration av invånare i söder.

Malawis flagga.

Religion

Animism (andetro och förfädersdyrkan) är utbredd bland malawierna. Även de som är uttalat kristna eller muslimer har ofta kvar inslag av animism i sin tro.

Drygt fyra femtedelar av malawierna bekänner sig till kristendomen, de flesta är protestanter.

Politiskt system

Malawi är en republik som leds av en president med stora maktbefogenheter. Under många år styrdes Malawi av bröderna Mutharika och deras parti DPP. Sedan ett val ogiltigförklarats tog oppositionen över och Lazarus Chakwera blev president 2020. Fattigdom och korruption är landets största problem.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Malawi är ett till stora delar ett fritt land, men korruptionen är omfattande och rättsväsendet präglas av resursbrist och politisk styrning.

Utrikespolitik och försvar

Malawi har vänskapliga relationer med de flesta grannländer och har i allmänhet haft ett gott förhållande också till västvärlden. Sedan den stora korruptionsskandalen uppdagades 2013 har relationerna till landets biståndsgivare i väst dock varit ansträngda och regeringen har öppnat för ett ökat utbyte österut.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Malawis ekonomi baseras på export av jordbruksprodukter vilket gör ekonomin sårbar för dåligt väder och prissvängningar på världsmarknaden. Det extensiva utnyttjandet av marken leder också till att jordarna utarmas. Regeringen hoppas att gruvdrift och turism ska kunna utvecklas till nya inkomstkällor.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malawis geografi >

Sociala förhållanden

Mer än hälften av malawierna lever i fattigdom med en inkomst strax under 2 dollar om dagen, enligt Världsbanken. Fattigdomen är värst på landsbygden i norr, medan inkomstskillnaderna är störst i städerna.

Besök Landguiden och läs mer om Malawi.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Malawi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Malawi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Malawis historia

Fördjupa dig i Malawis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ge
Karta

Malawis geografi

Geografi med fokus på Malawi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Malawis geografi ur olika perspektiv...