M

Malawi idag

Antal invånare: 18 622 100 (2017)
Huvudstad: Lilongwe

Befolkning

Malawi är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika, i synnerhet den södra delen av landet.

Fattigdom, undernäring och hiv/aids-epidemin har under de senaste decennierna gjort att dödstalen ökat. Men höga födelsetal gör att den naturliga befolkningstillväxten ändå är snabb.

Antal invånare: 18 622 100 (2017)
Huvudstad: Lilongwe

Befolkning

Malawi är ett av de tätast befolkade länderna i Afrika, i synnerhet den södra delen av landet.

Fattigdom, undernäring och hiv/aids-epidemin har under de senaste decennierna gjort att dödstalen ökat. Men höga födelsetal gör att den naturliga befolkningstillväxten ändå är snabb.

ANNONS

ANNONS

Religion

Animism (andetro och förfädersdyrkan) är utbredd bland malawierna. Även de som är uttalat kristna eller muslimer har ofta kvar inslag av animism i sin tro.

Drygt fyra femtedelar av malawierna bekänner sig till kristendomen, de flesta är protestanter.

Malawis flagga.

Politiskt system

Malawis president är både stats- och regeringschef och har stora maktbefogenheter. Partipolitiken präglas av hårda motsättningar mellan främst Malawis kongressparti och Förenade demokratiska fronten. Rättsväsendet agerar ofta självständigt, trots försök till politisk styrning. Respekten för de mänskliga rättigheterna är svag.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Malawi har vänskapliga relationer med de flesta grannländer och har i allmänhet haft ett gott förhållande också till västvärlden. Samarbetet i södra Afrika sker inom ramen för den regionala organisationen Södra Afrikas utvecklingsorganisation (SADC).

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Utvecklingsmöjligheterna i det fattiga Malawi begränsas av en låg generell utbildningsnivå, dålig tillgång på naturresurser, aidsepidemin och ett stort beroende av råvaruexport.

Utbredd korruption och brist på politisk vilja står också i vägen för ekonomisk utveckling.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Malawis geografi >

Utrikeshandel

Malawi har sedan lång tid tillbaka ett stort underskott i handelsbalansen med utlandet. Nästan all export utgörs av jordbruksprodukter. Tobak står för cirka hälften av exportintäkterna, men andelen minskar.

Sociala förhållanden

I Malawi lever hälften av befolkningen i extrem fattigdom (dvs, på högst en dollar om dagen). Fattigdomen är värst på landsbygden i norr, medan inkomstskillnaderna är störst i städerna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Malawi.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Malawi

Utmana fattigdomen - om vägen ur fattigdom

av: We Effect
Högstadiet, Gymnasiet

Undervisningsmaterial med filmer, infografik och quiz anpassat för kurser som samhällskunskap och internationella relationer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Malawi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Malawis historia

Fördjupa dig i Malawis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Malawis geografi

Geografi med fokus på Malawi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Malawis geografi ur olika perspektiv...