M

Belize idag

Antal invånare: 374 680 (2017)
Huvudstad: Belmopan

Befolkning

Fram till Belizes självständighet 1981 utgjorde kreolerna (ättlingar till afrikaner) landets största folkgrupp. Därefter har invandring från grannländerna gjort att mestiserna (personer som härstammar från både vita och ursprungsfolk) numera är största folkgrupp.

Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Antal invånare: 374 680 (2017)
Huvudstad: Belmopan

Befolkning

Fram till Belizes självständighet 1981 utgjorde kreolerna (ättlingar till afrikaner) landets största folkgrupp. Därefter har invandring från grannländerna gjort att mestiserna (personer som härstammar från både vita och ursprungsfolk) numera är största folkgrupp.

Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Politiskt system

Belize blev självständigt först 1981 och den brittiska drottningen är fortfarande statsöverhuvud. Frigörelsen fortskrider ännu i sakta mak med framför allt ett närmande till grannländernas gemenskap i Karibien.

Högsta domstolen är inte längre brittisk, utan karibisk. Politiken domineras av två ideologiskt relativt lika partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Belizes flagga.

  Utrikespolitik och försvar

  Belize har historiskt identifierat sig med länderna i Västindien, men sedan 1990-talet har landet även närmat sig Centralamerika. Belize är medlem av det centralamerikanska ekonomiska integrationssamarbetet Sica.

  Ekonomi

  Belizes största inkomstkälla är turismen, som står för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter en femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen. Näst viktigast för ekonomin är exporten av citrusfrukter, socker, bananer och skaldjur. På senare år har även mindre oljefyndigheter givit ett tillskott.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Belizes geografi.

  Utrikeshandel

  När olja började säljas 2006 blev det genast den största exportvaran men produktionen har fallit och jordbruksvaror dominerar återigen försäljningen till utlandet.

  Sociala förhållanden

  Drygt en tredjedel av belizierna lever i fattigdom. I det sociala försäkringssystemet ingår sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetskassa, mammaledighet, pension och viss socialhjälp.

   

  Besök Landguiden och läs mer om Belize.


  Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
  Sidan uppdaterad: 21 januari 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Länkar om Fakta om Belize

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Belizes historia

  Historia om Belize. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

  Belizes geografi

  Geografi med fokus på Belize. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Belizes geografi ur olika perspektiv...