M

Belize idag

Antal invånare: 374 680 (2017)
Huvudstad: Belmopan

Befolkning

Fram till Belizes självständighet 1981 utgjorde kreolerna (ättlingar till afrikaner) landets största folkgrupp. Därefter har invandring från grannländerna gjort att mestiserna (personer som härstammar från både vita och ursprungsfolk) numera är största folkgrupp.

Antal invånare: 374 680 (2017)
Huvudstad: Belmopan

Befolkning

Fram till Belizes självständighet 1981 utgjorde kreolerna (ättlingar till afrikaner) landets största folkgrupp. Därefter har invandring från grannländerna gjort att mestiserna (personer som härstammar från både vita och ursprungsfolk) numera är största folkgrupp.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Politiskt system

Belize blev självständigt först 1981 och den brittiska drottningen är fortfarande statsöverhuvud. Frigörelsen fortskrider ännu i sakta mak med framför allt ett närmande till grannländernas gemenskap i Karibien.

Högsta domstolen är inte längre brittisk, utan karibisk. Politiken domineras av två ideologiskt relativt lika partier.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Belizes flagga.

Utrikespolitik och försvar

Belize har historiskt identifierat sig med länderna i Västindien, men sedan 1990-talet har landet även närmat sig Centralamerika. Belize är medlem av det centralamerikanska ekonomiska integrationssamarbetet Sica.

Ekonomi

Belizes största inkomstkälla är turismen, som står för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter en femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen. Näst viktigast för ekonomin är exporten av citrusfrukter, socker, bananer och skaldjur. På senare år har även mindre oljefyndigheter givit ett tillskott.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Belizes geografi.

ANNONS

ANNONS

Utrikeshandel

När olja började säljas 2006 blev det genast den största exportvaran men produktionen har fallit och jordbruksvaror dominerar återigen försäljningen till utlandet.

Sociala förhållanden

Drygt en tredjedel av belizierna lever i fattigdom. I det sociala försäkringssystemet ingår sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetskassa, mammaledighet, pension och viss socialhjälp.

 

Besök Landguiden och läs mer om Belize.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Belize

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Belizes historia

Historia om Belize. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Belizes geografi

Geografi med fokus på Belize. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Belizes geografi ur olika perspektiv...