Bild:
M

Belize idag

Antal invånare: 374 680 (2017)
Huvudstad: Belmopan

Befolkning

Fram till Belizes självständighet 1981 utgjorde kreolerna (ättlingar till afrikaner) landets största folkgrupp. Därefter har invandring från grannländerna gjort att mestiserna (personer som härstammar från både vita och ursprungsfolk) numera är största folkgrupp.

Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Politiskt system

Belize blev självständigt först 1981 och den brittiska drottningen är fortfarande statsöverhuvud. Frigörelsen fortskrider ännu i sakta mak med framför allt ett närmande till grannländernas gemenskap i Karibien.

Högsta domstolen är inte längre brittisk, utan karibisk. Politiken domineras av två ideologiskt relativt lika partier.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Belize har historiskt identifierat sig med länderna i Västindien, men sedan 1990-talet har landet även närmat sig Centralamerika. Belize är medlem av det centralamerikanska ekonomiska integrationssamarbetet Sica.

Ekonomi

Belizes största inkomstkälla är turismen, som står för en fjärdedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter en femtedel av den arbetsföra delen av befolkningen. Näst viktigast för ekonomin är exporten av citrusfrukter, socker, bananer och skaldjur. På senare år har även mindre oljefyndigheter givit ett tillskott.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Belizes geografi.

Utrikeshandel

När olja började säljas 2006 blev det genast den största exportvaran men produktionen har fallit och jordbruksvaror dominerar återigen försäljningen till utlandet.

Sociala förhållanden

Drygt en tredjedel av belizierna lever i fattigdom. I det sociala försäkringssystemet ingår sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, arbetslöshetskassa, mammaledighet, pension och viss socialhjälp.

 

Besök Landguiden och läs mer om Belize.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 374 680 (2017)
Huvudstad: Belmopan

Befolkning

Fram till Belizes självständighet 1981 utgjorde kreolerna (ättlingar till afrikaner) landets största folkgrupp. Därefter har invandring från grannländerna gjort att mestiserna (personer som härstammar från både vita och ursprungsfolk) numera är största folkgrupp.

Religion

Religionsfrihet råder i Belize och respekteras även i praktiken. Den stora majoriteten av befolkningen är kristna, varav drygt hälften katoliker.

Politiskt system

Belize blev självständigt först 1981 och den brittiska drottningen är fortfarande statsöverhuvud. Frigörelsen fortskrider ännu i sakta mak med framför allt ett närmande till grannländernas gemenskap i Karibien.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Fakta om Belize

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Belize. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Belize ur olika perspektiv. Belize, tidigare Brittiska Honduras, är ett land i Centralamerika som gränsar till Guatemala, Mexiko och Karibiska havet. Området var avhängigt Storbritannien fram till 1981...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Belize. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Geografi med fokus på Belize. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Belizes geografi ur olika perspektiv.