M
Kategori

Eswatini idag

Antal invånare: 1 172 369 (2021)
Huvudstad: Mbabane

Det lilla kungadömet Eswatini (landet hette tidigare Swaziland*) har en kort gräns mot Moçambique i öster och är i övrigt omgivet av Sydafrika. Landet var ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1968. En maktkamp mellan den regerande kungafamiljen och oppositionspartier har pågått i årtionden. Kungadömet är i huvudsak ett jordbruksland, men många eswatinier arbetar i Sydafrika och skickar hem pengar.

Antal invånare: 1 172 369 (2021)
Huvudstad: Mbabane

Det lilla kungadömet Eswatini (landet hette tidigare Swaziland*) har en kort gräns mot Moçambique i öster och är i övrigt omgivet av Sydafrika. Landet var ett brittiskt protektorat fram till självständigheten 1968. En maktkamp mellan den regerande kungafamiljen och oppositionspartier har pågått i årtionden. Kungadömet är i huvudsak ett jordbruksland, men många eswatinier arbetar i Sydafrika och skickar hem pengar.

ANNONS

ANNONS

* Efter självständigheten från Storbritannien behöll kungadömet det koloniala namnet Swaziland. År 2018 bytte landet namn till Eswatini (formellt Konungariket Eswatini). Den nya landbeteckningen har efter några år börjat etablera sig internationellt men namnet Swaziland förekommer fortfarande i vissa sammanhang.

Befolkning

Eswatinis första invånare tillhörde samlar- och jägarfolken san (förr kallade bushmän) och khoikhoi. Dessa trängdes gradvis undan av invandrande bantufolk med början på 1400-talet.

Swazilands flagga.

Religion

En stor del av befolkningen i Eswatini är på ett eller annat sätt påverkad av kristendomen. Mer än hälften av invånarna räknas som kristna, medan övriga bekänner sig till traditionella afrikanska religioner.

Politiskt system

Eswatini är Afrikas enda kvarvarande absoluta monarki, där kungen har i det närmaste oinskränkt makt. I praktiken råder partiförbud och såväl parlamentet som rättsväsendet utsätts för starka påtryckningar från kungahuset. En demokratirörelse kämpar för att ändra systemet genom strejker och protestaktioner.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Eswatini är ett auktoritärt och patriarkalt samhälle. Kung Mswati III kan regera genom dekret och premiärministern har begränsat handlingsutrymme. Politiska partier är förbjudna och de som kämpar för en demokratisering av landet förföljs och trakasseras.

Utrikespolitik och försvar

Eswatini är genom sitt läge starkt beroende av de stora grannländerna Sydafrika och Moçambique. Landet prioriterar av handelsmässiga skäl även goda förbindelser med USA, Storbritannien och Taiwan. USA och Storbritannien har dock på olika sätt markerat mot Eswatinis brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Eswatini har en hög bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, mätt med afrikanska mått. Inkomsterna är dock ojämnt fördelade mellan invånarna. Fyra femtedelar av befolkningen bedriver småskaligt jordbruk och boskapsskötsel för husbehov på jord ägd av kungen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Eswatinis geografi >

Sociala förhållanden

I Eswatini är klyftorna djupa mellan rika och fattiga. Drygt två av tre invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Runt 40 procent av befolkningen beräknas leva i extrem fattigdom, vilket innebär att de inte har tillgång till livets nödtorft. Eswatini är dessutom ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av hiv/aidsepidemin.

Besök Landguiden och läs mer om Eswatini.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Eswatini

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Eswatini

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Eswatinis historia

Historia om Eswatini (tidigare Swaziland). Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Eswatinis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Eswatinis geografi ur olika perspektiv.