M
Kategori
Karta

Östtimors geografi

Antal invånare: 1 343 875 (2021)
Huvudstad: Dili

Geografi och klimat

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Landet är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans. I Östtimor råder ett tropiskt monsunklimat.

Antal invånare: 1 343 875 (2021)
Huvudstad: Dili

Geografi och klimat

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Landet är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans. I Östtimor råder ett tropiskt monsunklimat.

ANNONS

ANNONS

Östtimor
Bild: Utrikespolitiska institutet
Även öarna öster, norr och väster om Timor tillhör Indonesien. Några tiotals mil söder om Östtimor ligger Australiens nordvästra kust. Till Östtimor hör också den lilla exklaven Oekussi Ambeno på Västtimors nordkust samt öarna Ataúro och Jaco utanför Timor.

Topografin domineras av en bergskedja som löper i öst-västlig riktning och vars högsta topp är Foho Tata Mailau som reser sig 2 963 meter över havet. I bergskedjan ingår några slocknade vulkaner som gett bördiga jordar på sina håll, men jordmånen i övrigt är vanligtvis mager.

Från bergen rinner en mängd floder, som under intensiva regnperioder svämmar över när de når ner till låglandet längs kusterna. Savann dominerar naturen, och växt- och djurlivet påminner om det i Australien.

I Östtimor avlöser regn- och torrperioder varandra. Torrperioderna dominerar. Sydkusten har en regnperiod mellan december och juni med ett kort uppehåll i mars. Där faller uppemot 3 000 mm regn per år. I norr regnar det mellan december och februari och i de torraste områdena är nederbörden omkring 300 mm årligen.

Östtimors flagga.

I bergsområdena kan regnen bli intensiva och översvämningar förekommer. Torka utgör dock ett större problem och vart tredje eller fjärde år brukar Östtimor drabbas av svår torka.

Naturtillgångar och energi

Östtimors viktigaste naturtillgångar är de olje- och naturgasreserver som finns ute i Timorsjön, som skiljer landet från Australien. Marken i Östtimor är mineralfattig, men marmor bryts och det finns små förekomster av silver, mangan, guld, koppar och gips.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

I Östtimor är 70–80 procent av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, som bidrar med närmare en sjättedel av bruttonationalprodukten (BNP). Förutsättningarna för näringen är dock inte de bästa och landet måste importera livsmedel. Den bergiga terrängen gör det svårt att odla i de centrala delarna, risken för torka är stor och jorden är med några få undantag näringsfattig.

Industri

Det finns en industrisektor vid sidan av olje- och gasindustrin, men den är liten och relativt outvecklad. Framställning av textilier, möbler och kaffe är viktigast. Brist på välutbildad arbetskraft hämmar en fortsatt utveckling av industrin.

Besök Landguiden och läs mer om Östtimor.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Östtimors geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Östtimors geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Östtimor

Aktuell samhällsfakta om Östtimor. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Östtimors historia

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.