Bild:
M

Östtimors geografi

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Geografi

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Även öarna öster, norr och väster om Timor tillhör Indonesien.

Några tiotals mil söder om Östtimor ligger Australiens nordvästra kust.

Till Östtimor hör också den lilla enklaven Oekussi Ambeno på Västtimors nordkust samt öarna Ataúro och Jaco utanför Timor.

Östtimor är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans.

Topografin domineras av en bergskedja som löper i öst-västlig riktning och vars högsta topp är Foho Tata Mailau som reser sig 2 963 meter över havet. I bergskedjan ingår några slocknade vulkaner som gett bördiga jordar på sina håll, men jordmånen i övrigt är vanligtvis mager.

Från bergen rinner en mängd floder, som under intensiva regnperioder svämmar över när de når ner till låglandet längs kusterna.

Savann dominerar naturen, och växt- och djurlivet påminner om det i Australien.

Klimat

Ett tropiskt monsunklimat råder där regn- och torrperioder avlöser varandra. Torrperioderna dominerar med en medeltemperatur på cirka 26 grader. I bergen är temperaturerna lägre.

Sydkusten har en regnperiod mellan december och juni med ett kort uppehåll i mars. Där faller uppemot 3 000 mm regn per år. I norr regnar det mellan december och februari och i de torraste områdena är nederbörden omkring 300 mm årligen. I bergsområdena kan regnen bli intensiva och översvämningar förekommer.

Torka utgör dock ett större problem och vart tredje eller fjärde år brukar Östtimor drabbas av svår torka.

Naturtillgångar och energi

Marken i Östtimor är mineralfattig, men marmor bryts och det finns små förekomster av silver, mangan, guld, koppar och gips.

Ute i Timorsjön, som skiljer Östtimor från Australien, finns betydande mängder olja och naturgas. Östtimor beräknar att dessa tillgångar ska ge landet mångmiljardinkomster under de närmaste två årtiondena.

Jordbruk

I Östtimor är 70–80 procent av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, som bidrar med närmare en sjättedel av bruttonationalprodukten (BNP). Förutsättningarna för näringen är dock inte de bästa och landet måste importera livsmedel. Den bergiga terrängen gör det svårt att odla i de centrala delarna, risken för torka är stor och jorden är med några få undantag näringsfattig.

Industri

Det finns en industrisektor vid sidan av olje- och gasindustrin, men den är liten och relativt outvecklad. Framställning av textilier, möbler och kaffe är viktigast. Brist på välutbildad arbetskraft hämmar en fortsatt utveckling av industrin.

Turism

Turistnäringen är ännu ganska liten, men vacker natur och orörda stränder ger goda grundförutsättningar för turism. Brister i transportnäten samt för få hotell och turistanläggningar hämmar dock näringens utveckling.
 

Besök Landguiden och läs mer om Östtimor.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Geografi

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Även öarna öster, norr och väster om Timor tillhör Indonesien.

Några tiotals mil söder om Östtimor ligger Australiens nordvästra kust.

Till Östtimor hör också den lilla enklaven Oekussi Ambeno på Västtimors nordkust samt öarna Ataúro och Jaco utanför Timor.

Östtimor är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans.

Uppdaterad: 12 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Östtimors geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Östtimor. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Östtimor ur olika perspektiv. Östtimor, formellt Demokratiska republiken Östtimor, är en stat i sydöstra Asien. Landet utgörs av den östliga delen av ön Timor och en exklav på den västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Östtimor. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.