M

Östtimors geografi

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Geografi

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Även öarna öster, norr och väster om Timor tillhör Indonesien.

Några tiotals mil söder om Östtimor ligger Australiens nordvästra kust.

Antal invånare: 1 296 310 (2017)
Huvudstad: Dili

Geografi

Östtimor upptar den östra halvan av ön Timor i den sydöstasiatiska övärlden, medan den västra delen av Timor är indonesiskt territorium. Även öarna öster, norr och väster om Timor tillhör Indonesien.

Några tiotals mil söder om Östtimor ligger Australiens nordvästra kust.

ANNONS

ANNONS

Till Östtimor hör också den lilla enklaven Oekussi Ambeno på Västtimors nordkust samt öarna Ataúro och Jaco utanför Timor.

Östtimor är till ytan något större än Blekinge och Skåne tillsammans.

Topografin domineras av en bergskedja som löper i öst-västlig riktning och vars högsta topp är Foho Tata Mailau som reser sig 2 963 meter över havet. I bergskedjan ingår några slocknade vulkaner som gett bördiga jordar på sina håll, men jordmånen i övrigt är vanligtvis mager.

Från bergen rinner en mängd floder, som under intensiva regnperioder svämmar över när de når ner till låglandet längs kusterna.

Savann dominerar naturen, och växt- och djurlivet påminner om det i Australien.

Östtimors flagga.

Klimat

Ett tropiskt monsunklimat råder där regn- och torrperioder avlöser varandra. Torrperioderna dominerar med en medeltemperatur på cirka 26 grader. I bergen är temperaturerna lägre.

Sydkusten har en regnperiod mellan december och juni med ett kort uppehåll i mars. Där faller uppemot 3 000 mm regn per år. I norr regnar det mellan december och februari och i de torraste områdena är nederbörden omkring 300 mm årligen. I bergsområdena kan regnen bli intensiva och översvämningar förekommer.

Torka utgör dock ett större problem och vart tredje eller fjärde år brukar Östtimor drabbas av svår torka.

Naturtillgångar och energi

Marken i Östtimor är mineralfattig, men marmor bryts och det finns små förekomster av silver, mangan, guld, koppar och gips.

Ute i Timorsjön, som skiljer Östtimor från Australien, finns betydande mängder olja och naturgas. Östtimor beräknar att dessa tillgångar ska ge landet mångmiljardinkomster under de närmaste två årtiondena.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

I Östtimor är 70–80 procent av befolkningen sysselsatt inom jordbruket, som bidrar med närmare en sjättedel av bruttonationalprodukten (BNP). Förutsättningarna för näringen är dock inte de bästa och landet måste importera livsmedel. Den bergiga terrängen gör det svårt att odla i de centrala delarna, risken för torka är stor och jorden är med några få undantag näringsfattig.

Industri

Det finns en industrisektor vid sidan av olje- och gasindustrin, men den är liten och relativt outvecklad. Framställning av textilier, möbler och kaffe är viktigast. Brist på välutbildad arbetskraft hämmar en fortsatt utveckling av industrin.

Turism

Turistnäringen är ännu ganska liten, men vacker natur och orörda stränder ger goda grundförutsättningar för turism. Brister i transportnäten samt för få hotell och turistanläggningar hämmar dock näringens utveckling.
 

Besök Landguiden och läs mer om Östtimor.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Östtimors geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Östtimor

Aktuell samhällsfakta om Östtimor. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Östtimors historia

Historia om Östtimor. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.