M

Nordkoreas geografi

Antal invånare: 25 490 970 (2017)
Huvudstad: Pyongyang

Geografi

Nordkorea omfattar drygt halva den koreanska halvön. Till ytan motsvarar landet cirka en fjärdedel av Sverige. Gränsen mot Sydkorea i söder utgörs av en bred demilitariserad zon.

I norr bildar floderna Yalu och Tumen tillsammans en naturlig gräns mot Kina. Båda floderna rinner upp i regionen kring Paektu, en slocknad vulkan som är landets högsta berg.

Antal invånare: 25 490 970 (2017)
Huvudstad: Pyongyang

Geografi

Nordkorea omfattar drygt halva den koreanska halvön. Till ytan motsvarar landet cirka en fjärdedel av Sverige. Gränsen mot Sydkorea i söder utgörs av en bred demilitariserad zon.

I norr bildar floderna Yalu och Tumen tillsammans en naturlig gräns mot Kina. Båda floderna rinner upp i regionen kring Paektu, en slocknad vulkan som är landets högsta berg.

ANNONS

ANNONS

Längst i nordöst har Nordkorea en kort gräns mot Ryssland.

Fyra femtedelar av Nordkoreas yta utgörs av bergskedjor och skogsklädda platåer. I väster dominerar låglänta platåer och slätter.

Klimat

Nordkorea har ett tempererat klimat, som är påverkat av monsunvindar. Somrarna är varma och regniga, då monsunen blåser in från sydöst.

Drygt hälften av all nederbörd faller mellan juni och augusti. Vintrarna är kalla. Snö förekommer rikligt i bergen men sparsamt på låglandet.

Nordkoreas flagga.

Naturtillgångar

Nordkorea har bland de största tillgångarna i världen av kol, järnmalm, kalksten, magnesit och tungsten.

Nypåträffade fyndigheter visar att landet också kan ha runt två tredjedelar av de kända reserverna av sällsynta jordartsmetaller.

Jordbruk

Mindre än en femtedel av Nordkoreas yta är odlingsbar och längst i norr är odlingssäsongen kort.

Jorden är näringsfattig och nederbörden är vanligtvis liten. De viktigaste grödorna är ris, majs och potatis.

Industri

Tung industri dominerar i Nordkorea även om lättare industri har vuxit snabbare på senare år.

Maskiner har en framträdande roll men gruvnäringen och energisektorn är också viktiga.

Turism

För att få in hårdvaluta har regimen på senare år satsat på turism, främst från Sydkorea. Många nya hotell har byggts, även om en del lämnats halvfärdiga. Men alla besökare i landet är hårt kontrollerade och turistinflödet är begränsat.

Runt 6 000 turister beräknas besöka landet varje år.
 

Besök Landguiden och läs mer om Nordkorea.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Nordkoreas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Nordkoreas historia

Historia om Nordkorea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Nordkorea

Aktuell samhällsfakta om Nordkorea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...