M

Tongas historia

Ingen vet säkert när dagens polynesiska befolkning kom till Tongaöarna. Det är också oklart om polynesierna var de första invånarna. Öarna har dock varit bebodda i minst 3 000 år. Med tiden grundades en rad hövdingadömen. Dessa enades troligtvis på 900-talet e Kr under en dynasti, vars härskare betraktades som heliga.

År 1616 besökte holländska sjöfarare som första européer öarna. På 1770-talet företog den brittiske upptäcktsresanden James Cook tre expeditioner till Tonga. Han fann sig så väl mottagen att han döpte öarna till Vänskapsöarna (Friendly Islands).

Brittiskt protektorat

Under 1820-talet anlände protestantiska missionärer från England och årtiondet därefter lyckades de omvända överhövdingen Taufa’ahau Tupou till kristendomen. Tupou kristnade i sin tur sina undersåtar. Efter åratal av strider med andra hövdingar införde Tupou monarki på öarna 1845 och blev ende kung under namnet George Tupou I.

Kungen avskaffade 1862 livegenskapen och 20 år senare genomförde han en jordreform som gav varje tongansk man rätt till en bit mark för eget bruk. 1875 såg kungen till att Tonga fick en författning som gjorde öriket till en ärftlig monarki, där kungen och adeln fick nästan all makt. Denna författning utgör än idag grunden för Tongas grundlag, även om den i hög grad reviderats sedan dess.

När George Tupou II tillträdde som kung 1899 var landet försvagat av ekonomiska problem och inre oroligheter. Året därpå blev Tonga ett brittiskt protektorat. 1918 efterträddes George Tupou II av sin dotter, Salote Tupou III.

Läs i Landguiden om Tongas historia från 1945 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Ingen vet säkert när dagens polynesiska befolkning kom till Tongaöarna. Det är också oklart om polynesierna var de första invånarna. Öarna har dock varit bebodda i minst 3 000 år. Med tiden grundades en rad hövdingadömen. Dessa enades troligtvis på 900-talet e Kr under en dynasti, vars härskare betraktades som heliga.

År 1616 besökte holländska sjöfarare som första européer öarna. På 1770-talet företog den brittiske upptäcktsresanden James Cook tre expeditioner till Tonga. Han fann sig så väl mottagen att han döpte öarna till Vänskapsöarna (Friendly Islands).

Brittiskt protektorat

Under 1820-talet anlände protestantiska missionärer från England och årtiondet därefter lyckades de omvända överhövdingen Taufa’ahau Tupou till kristendomen. Tupou kristnade i sin tur sina undersåtar. Efter åratal av strider med andra hövdingar införde Tupou monarki på öarna 1845 och blev ende kung under namnet George Tupou I.

Uppdaterad: 30 oktober 2018
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Tongas historia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Tonga. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Tonga ur olika perspektiv. Tonga, formellt Konungariket Tonga, är en självständig stat och arkipelag belägen i södra Stilla havet och som består av 176 utspridda öar på ett över 700 000 km² stort område. 52 av öarna är bebodda...

Spara som favorit
          

Regeringskansliets faktasidor om Oceaniens länder. Här redogörs kortfattat för ländernas historia, samhälle och Sveriges förbindelser med dem.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Tonga. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Tongas geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Tonga. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...