M
Kategori
Karta

Brasiliens geografi

Antal invånare: 213 993 441 (2021)
Huvudstad: Brasília

Geografi och klimat

Brasilien täcker nästan halva Sydamerika och sträcker sig över tre tidszoner. Till ytan är det världens femte största land, nästan lika stort som Europa från Atlanten till Uralbergen. Det gränsar till alla sydamerikanska länder utom Chile och Ecuador. Ekvatorn skär genom norra Brasilien. Drygt hälften av landytan är skogbevuxen.

Antal invånare: 213 993 441 (2021)
Huvudstad: Brasília

Geografi och klimat

Brasilien täcker nästan halva Sydamerika och sträcker sig över tre tidszoner. Till ytan är det världens femte största land, nästan lika stort som Europa från Atlanten till Uralbergen. Det gränsar till alla sydamerikanska länder utom Chile och Ecuador. Ekvatorn skär genom norra Brasilien. Drygt hälften av landytan är skogbevuxen.

ANNONS

ANNONS

Världens största regnskogsområde, Amazonas eller Amazonbäckenet, breder ut sig över Brasiliens norra hälft. Det enorma Amazonas omfattar nio länder, men runt 60 procent av regnskogen ligger i Brasilien. Genom Amazonas flyter en tredjedel av allt flodvatten på jorden. Här bildas ett jättelikt vattensystem med över 10 000 vattendrag och floder, med Amazonfloden och dess bifloder Madeira och Negro som de största.

Brasilien
Bild: Utrikespolitiska institutet
I Amazonas tropiska regnskog återfinns var tionde känd art i världen – eller mer än 40 000 växtarter, över 2 000 slags fiskar och 1 300 fågelsorter, samt drygt 400 typer av däggdjur. Men jordlagret i Amazonas är tunt och skogen sårbar. En nedhuggen regnskog växer aldrig upp igen och den kalhuggning som pågår är förödande för Amazonas och påverkar även omvärlden, eftersom en femtedel av världens syre produceras här. Det finns en växande medvetenhet om problemet. Men enligt en rapport 2020 avger en femtedel av Amazonas nu mer koldioxid än det absorberar, främst på grund av avskogning. Rapporten baserades på mätningar som det brasilianska forskningsinstitutet Inpe genomfört under ett årtionde. Forskarna befarar att det kan gå snabbare än man tidigare trott med förvandlingen av stora skogsområden från kolsänkor, som binder koldioxid, till kolkällor som släpper ut koldioxid i atmosfären. Enligt en annan rapport 2020 förstördes åtta procent av Amazonas – ett område större än Spanien – mellan år 2000 och 2018, och skogsskövlingstakten har de senaste åren.
Brasiliens flagga.

Söder om Amazonas övergår den fuktiga regnskogen i ett savannområde på det brasilianska höglandet. Artrikedomen är enorm också på den savann, Cerrado, som upptar en femtedel av Brasiliens yta. Även här utgör skövling ett hot mot känsliga naturtyper.

Mineralrika berg, med bland annat guld- och diamantfyndigheter, skiljer höglandet från Atlantkusten i öster.

I sydväst – till största delen i delstaten Mato Grosso men också in över gränsen till Bolivia och Paraguay – ligger Pantanal, världens största tropiska våtmark, som översvämmas varje år. Liksom i Amazonas finns här ett rikt djur- och växtliv. Översvämningarna gör det svårt att idka jordbruk i området. Bördiga jordar finns dock kring Paranáfloden längst i söder och här breder kaffeplantager och boskapsfarmer ut sig.

ANNONS

ANNONS

I Amazonas råder tropiskt klimat med hetta och hög luftfuktighet. Det regnar ofta och året om. På högplatåerna blir det också hett, men klimatet där är torrare och området utsätts ibland för svår torka. Även den långa kustremsan (cirka 750 mil) har till stor del tropiskt klimat, men också där är det torrare än i Amazonas.

Längre söderut är klimatet subtropiskt eller tempererat och nederbörden jämnt fördelad över året. Huvudstaden Brasília på höglandet ligger i regnskugga av bergen och får nästan ingen nederbörd alls från juni till augusti.

Naturtillgångar och energi

Brasilien har enorma tillgångar av malm och mineraler. Närmare två tredjedelar av jordens järnmalm beräknas ligga i Carajásbergen i östra Amazonas. Olja utvinns i landet, som också är en av världens största producenter av vattenkraft. Både gruvdriften och kraftprojekten orsakar svåra miljöskador i känsliga miljöer. Skogsskövling i Amazonas och savannområden utgör miljöproblem med globala konsekvenser.

Jordbruk

Brasilien är en av världens största jordbruksnationer och producerar mer kaffe, sockerrör och apelsiner än något annat land. Landet är också en ledande exportörer av sojabönor och kött, en utveckling som har bidragit till skövling av regnskog. I det brasilianska jordbruket ingår förutom exportinriktade jätteplantager främst i söder också miljontals självhushållande bönder runt om i landet.

ANNONS

Industri

Brasilien är Sydamerikas mest industrialiserade land. De senaste decennierna har industrin breddats med så kallade tillväxt- och framtidsbranscher som bland annat läkemedel och IT.

Besök Landguiden och läs mer om Brasilien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Brasiliens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Artiklar om Brasiliens geografi

L

Lätta fakta om regnskogar

av: Carsten Ryytty
2017-10-22

Jordens regnskogar har funnits i 60 miljoner år, men nu håller de på att försvinna för gott. Varje år försvinner ca 50 000 km² regnskog, vilket motsvarar en yta större än Danmark. Varje minut försvinner en areal som motsvarar ungefär 35 fotbollsplaner...

+ Läs mer

Länkar om Brasiliens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Brasilien

Aktuell samhällsfakta om Brasilien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Brasiliens historia

Fördjupa dig i Brasiliens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.