Tagg om Adolf Hitler
M
Adolf Hitler i Nürnberg 1933.

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands diktator, Führer, mellan 1933-1945. Han kom till makten genom att spela på det allmänna missnöjet och nöden som rådde i Weimarrepubliken under mellankrigstiden i samband med den ekonomiska depressionen. Hitlers aggressiva utrikes- och inrikespolitik ledde till andra världskriget och Förintelsen då miljontals judar och andra människor mördades.

Adolf Hitler föddes i staden Braunau i Österrike, som son till en tulltjänsteman. Under sina första skolår var Hitler en duktig elev, men det blev sämre när han blev äldre och familjen flyttade till staden Linz. Hitler blev utfryst av sina kamrater och tvingades gå om två klasser innan han vid 16 års ålder slutade skolan utan att ha tagit någon examen.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

1908 begav han sig till Wien. Där hade han svårt att få ett fast arbete. Hitler ville helst bli konstnär eller arkitekt, men kom inte in på konstakademien eller på arkitekthögskolan. Han tvingades istället försörja sig på olika tillfällighetsjobb, bland annat genom att måla vykort.

Under första världskriget tjänstgjorde han som ordonnans (budbärare) för en regementsstab.

Hitler upplevde Tysklands sammanbrott 1918 som en katastrof. Han var övertygad om att Tyskland skulle ha vunnit kriget om inte politikerna och judarna hade förrått fosterlandet. Detta var en vanlig uppfattning bland många tyskar.

1919 anslöt han sig till ett politiskt parti som 1920 antog namnet "Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet" (NSDAP). 1921 blev han dess ledare. Nu hade han en plattform från vilken han kunde sprida sina politiska idéer och världsbild som präglades av rasistiska herrefolksidéer och stortysk nationalism.

1923 ledde Hitler ett misslyckat kuppförsök i München. Han anklagades strax därefter för högförräderi och dömdes till fem års fängelse. I fängelset skrev han boken Mein Kampf (Min kamp) där han avslöjar sina framtidsplaner för Tyskland som skulle komma att dominera världen. I boken utvecklar Hitler också sin rasideologi och menar att det finns genetiska skillnader mellan olika raser. Högst utvecklad är den ariska germanska rasen dit det tyska och de nordiska folken tillhörde. Lägst i nazisternas ras-skala stod den judiska rasen. Hitler passar också på att anklaga judarna för många av de olyckor som drabbat Tyskland vid krigsslutet och åren därefter.

Hitler
Bild: Deutsches Bundesarchiv
Adolf Hitler, oktober 1930.

Under 1930-talets depression framstod Hitler som den man som kunde lösa Tysklands ekonomiska problem. Hitler använde våld, list och bedrägeri för att nå makten. 1933 fick nazisterna 44 procent av rösterna vid riksdagsvalet. Kort där efter förbjöds alla andra politiska partier.

Som diktator försökte Hitler förverkliga sin dröm om det ”tusenåriga riket” (Tredje riket) där tyskarna skulle härska. Förföljelserna mot oliktänkande tog fart liksom krigsförberedelserna. Hitler ville skapa ett Stortyskland med extra lebensraum (livsrum) i öst. I september 1939 utbröt andra världskriget.

När ryska trupper började tränga in i Berlin begick Hitler självmord i sin bunker den 30 april 1945 tillsammans med sin älskarinna Eva Braun, som han hade gift sig med dagen innan.

LÄS MER: Hitlers barn- och ungdom

LÄS MER: Hitler och första världskriget

LÄS MER: Hitlers väg till makten (artikelserie)

LÄS MER: Hitlers sista dagar

Litteratur:
Antony Beevor, Andra världskriget, Historiska Media, 2012
Joachim Fest,  Hitler - en biografi, Fischer & Co, 2008
Bra Böckers lexikon 2000, del 11, Bokförlaget Bra Böcker, 1999

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här hittar du material som kan relateras till Adolf Hitler och hans liv.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Lärarmaterial om Adolf Hitler

Tidslinje över Förintelsen

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Vad hände i Sverige och Europa under tiden för Förintelsen? I tidslinjen kan du följa händelser under åren 1930-1950 i tre olika spår: Sverige, Förintelsen och Sverige & Förintelsen.

+ Läs mer

Fakta om Förintelsen - Film

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

Filmen består av 10 avsnitt som belyser olika delar av Förintelsen. I filmen ställs frågan: Hur kunde det ske? Materialet kan användas från årskurs 7 och har svensk speaker.

+ Läs mer

Om detta må ni berätta

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933-1945. Med hjälp av fakta, citat och vittnesmål ges en bild av hur det ofattbara blev verklighet. Boken finns nu även som e-bok för iPad, men också i pdf-format, med filmklipp och länkar, för läsning på t ex läsplatta eller dator.

+ Läs mer

Artiklar om Adolf Hitler

M

Nazisternas maktövertagande - Hitler blir diktator

av: Magnus Västerbro
2019-05-07

Den 23 mars 1933 var en ödesdiger dag både för Tyskland och för en stor del av världen. Det var nämligen då som nazisterna - genom hot och med piska, men på laglig väg - gavs tillstånd av den tyska riksdagen att reda ut den politiska och ekonomiska kris som uppstått i Weimarrepublikens Tyskland. Riksdagens beslut gav Adolf Hitler och nazisterna fritt spelrum och redan dagen efter hade Tyskland blivit en diktatur...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Europas judar mellan 1920-1945

av: Per G Andreen
2018-02-21

På 1920- och 1930-talen var judarna alltjämt accepterade i det demokratiska och ännu ganska välmående Västeuropa, även i det fascistiska Italien. Någon vilja att ta itu med judefrågan som ett internationellt problem fanns inte. Ännu långt fram på 1930-talet hade de tyska judarna kunnat räddas...

+ Läs mer

Sponsrad
M

Vilket ledarskap väljer vi?

av: Studentlitteratur
2017-06-20

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem utifrån olika perspektiv. I den här artikeln kopplas ledarskap och demokrati samman. Du kommer också bekanta dig med den s.k. ledarskapsmodellen som utgör ett analysverktyg för mer nyanserade diskussioner om demokrati.

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Hitlers Östeuropapolitik

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-02-02

Gång på gång slog Hitler fast att Tysklands framtid låg i erövringen av Östeuropa. Det starka Tyskland måste erövra det svaga Östeuropa. Dra mot öster - Drang nach Ostern - kom denna programförklaring att kallas. På partidagarna i den gamla staden Nürnberg talade Hitler inför 20 000 uniformsklädda medlemmar om "Lebensraum", mer livsrum åt det tyska folket...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Tredje rikets sista dagar

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-07-21

Del 12 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Under 1943-1944 trängdes tyskarna alltmer tillbaka i Ryssland och i början av 1945 invaderade Röda armén Tyskland. Slutstriden kom att stå i Berlin. Adolf Hitler vägrade ge upp och tvingade det tyska folket att kämpa in i det sista...

+ Läs mer

Podcast om Adolf Hitler

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Läs mer

Länkar om Adolf Hitler

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här