Tagg om Karl XI
Karl XI, 1689

Karl XI

Karl XI (1655-1697) blev svensk kung redan vid fyra års ålder. Under hans regeringstid infördes det kungliga enväldet i Sverige. Karl kunde därmed genomföra reformer, främst den s.k. reduktionen, som minskade adelns besittningar (ägande) samtidigt som staten (inkl. armén och flottan) stärktes.

Karl XI är också känd för sitt framgångsrika krig mot Danmark, skånska kriget 1675-1679. Efter kriget lät Karl förbättra hela det svenska militärväsendet och skapade bland annat det s.k. indelningsverket som gav Sverige en större och bättre armé.

ANNONS

ANNONS

Karl XI:s stora satsningar på landets armé och örlogsflotta skördades senare av hans son Karl XII som ärvde en av världens modernaste och mest effektiva krigsapparater - den karolinska armén.

Historikerna är i stort sett eniga om att den administrativt begåvade och flitige kungen var väl lämpad som envåldshärskare. Under sina 23 år vid makten lät han reformera försvarets organisation och omorganisera och styra upp statsförvaltningen. Reduktionen (indragningen av en stor del av adelns besittningar till staten) gjorde att statens inkomster ökade och att statsbudgeten kom i balans. Därtill främjades både gruvnäringen och den svenska exportindustrin under Karl XI:s regeringsperiod.

Kungen levde sparsamt och arbetade från morgon till kväll. Han belönade dugliga medarbetare med befordran eller adelskap. På så vis skaffade han sig en skara tacksamma och extra lojala anhängare. Odugliga medarbetare avskedades eller bestraffades.

Karl XI dog 1697 i magcancer, endast 41 år gammal. Han efterträddes av sin son Karl XII som däremot inte hade ärvt sin pappas intresse för civil förvaltning.

LÄS MER: Karl XI:s tid - riket organiseras och kontrollen ökar

LÄS MER: Den karolinska tiden 1654-1718

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till Karl XI.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Karl XI

M

Karl XI:s tid - riket organiseras och kontrollen ökar

av: Herman Lindqvist
2019-03-06

Festen är över. Efter drottning Kristinas glans och prakt och Karl X Gustavs chanstagningar med land och folk kommer vardagen. Kungen heter Karl XI, och kallas ibland för "Gråkappan". Han umgicks aldrig med utländska filosofer, han höll inga slösande fester. Han tog inga risker...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Den karolinska tiden 1654-1718

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

S

Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

av: John Chrispinsson
2015-09-26

Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner 1697 sipprade kritiken upp till ytan. Kritiska röster gjorde sig nu hörda och med dem trädde en opposition mot kungamakten fram...

+ Läs mer

Länkar om Karl XI

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS