M

Colombia idag

Antal invånare: 49 065 61 (2017)
Huvudstad: Bogotá

Befolkning

Med närmare 50 miljoner invånare är Colombia det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt, i början av 1900-talet uppgick invånarantalet bara till 4 miljoner. Tre fjärdedelar av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. De flesta är vita eller av blandad härkomst från främst européer och ursprungsfolk (mestizo).

Antal invånare: 49 065 61 (2017)
Huvudstad: Bogotá

Befolkning

Med närmare 50 miljoner invånare är Colombia det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt, i början av 1900-talet uppgick invånarantalet bara till 4 miljoner. Tre fjärdedelar av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. De flesta är vita eller av blandad härkomst från främst européer och ursprungsfolk (mestizo).

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet och den respekteras även i praktiken. Den katolska kyrkan skildes formellt från staten i och med författningen som antogs 1991 men de flesta invånarna är katoliker.

Colombias flagga.

Politiskt system

Colombia är en presidentstyrd republik. Författningen garanterar individens grundläggande fri- och rättigheter, men under inbördeskriget har många övergrepp begåtts såväl av regering som av gerillarörelser och paramilitär högermilis.

På senare år har dock våldet minskat.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Colombias utrikespolitik har i hög grad styrts av det breda samarbetet med USA, som länge gett landet både ekonomiskt och militärt stöd.

De nära förbindelserna till Washington har lett till konflikter med grannländerna, men sedan Juan Manuel Santos blev president 2010 har grannrelationerna förbättrats betydligt.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Colombia har en mångsidig och stark ekonomi. Den har traditionellt baserats på jordbruk, men industrin är väl utvecklad. På senare decennier har också storskalig exploatering av olja och kol skett.

Utvecklingen har dock hämmats av inbördeskrig, och narkotikahandel och smuggling pågår parallellt med den lagliga ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Colombias geografi >

Utrikeshandel

Utrikeshandeln påverkas starkt av skiftande världsmarknadspriser på viktiga exportprodukter som olja, kol, bananer, kaffe och nickel.

Colombia säljer också mycket snittblommor – inte minst rosor – och bomull, socker och tropisk frukt är betydande i exporten.

Importen består främst av maskiner, fordon och livsmedel.

Sociala förhållanden

Välfärden är ojämnt fördelad i Colombia. Klyftorna mellan rika och fattiga är bland de största i världen. I städerna på höglandet är det i allmänhet bättre än på landsbygden. Inom storstäderna är också skillnaderna tydliga. Ett stort antal gatubarn överlever genom tiggeri, småbrott och prostitution.

 

Besök Landguiden och läs mer om Colombia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Colombia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Colombias geografi

Fördjupa dig i Colombias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Colombias historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Colombias historia.