Bild:
M

Colombia idag

Antal invånare: 49 065 61 (2017)
Huvudstad: Bogotá

Befolkning

Med närmare 50 miljoner invånare är Colombia det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt, i början av 1900-talet uppgick invånarantalet bara till 4 miljoner. Tre fjärdedelar av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. De flesta är vita eller av blandad härkomst från främst européer och ursprungsfolk (mestizo).

Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet och den respekteras även i praktiken. Den katolska kyrkan skildes formellt från staten i och med författningen som antogs 1991 men de flesta invånarna är katoliker.

Politiskt system

Colombia är en presidentstyrd republik. Författningen garanterar individens grundläggande fri- och rättigheter, men under inbördeskriget har många övergrepp begåtts såväl av regering som av gerillarörelser och paramilitär högermilis.

På senare år har dock våldet minskat.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Colombias utrikespolitik har i hög grad styrts av det breda samarbetet med USA, som länge gett landet både ekonomiskt och militärt stöd.

De nära förbindelserna till Washington har lett till konflikter med grannländerna, men sedan Juan Manuel Santos blev president 2010 har grannrelationerna förbättrats betydligt.

Ekonomi

Colombia har en mångsidig och stark ekonomi. Den har traditionellt baserats på jordbruk, men industrin är väl utvecklad. På senare decennier har också storskalig exploatering av olja och kol skett.

Utvecklingen har dock hämmats av inbördeskrig, och narkotikahandel och smuggling pågår parallellt med den lagliga ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Colombias geografi >

Utrikeshandel

Utrikeshandeln påverkas starkt av skiftande världsmarknadspriser på viktiga exportprodukter som olja, kol, bananer, kaffe och nickel.

Colombia säljer också mycket snittblommor – inte minst rosor – och bomull, socker och tropisk frukt är betydande i exporten.

Importen består främst av maskiner, fordon och livsmedel.

Sociala förhållanden

Välfärden är ojämnt fördelad i Colombia. Klyftorna mellan rika och fattiga är bland de största i världen. I städerna på höglandet är det i allmänhet bättre än på landsbygden. Inom storstäderna är också skillnaderna tydliga. Ett stort antal gatubarn överlever genom tiggeri, småbrott och prostitution.

 

Besök Landguiden och läs mer om Colombia.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 49 065 61 (2017)
Huvudstad: Bogotá

Befolkning

Med närmare 50 miljoner invånare är Colombia det tredje folkrikaste landet i Latinamerika. Befolkningen växte länge snabbt, i början av 1900-talet uppgick invånarantalet bara till 4 miljoner. Tre fjärdedelar av colombianerna bor i städer, främst på höglandet i väster. De flesta är vita eller av blandad härkomst från främst européer och ursprungsfolk (mestizo).

Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet och den respekteras även i praktiken. Den katolska kyrkan skildes formellt från staten i och med författningen som antogs 1991 men de flesta invånarna är katoliker.

Politiskt system

Colombia är en presidentstyrd republik. Författningen garanterar individens grundläggande fri- och rättigheter, men under inbördeskriget har många övergrepp begåtts såväl av regering som av gerillarörelser och paramilitär högermilis.

Uppdaterad: 14 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Colombia

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Colombia. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om konflikten i Colombia. Du hittar också en fdel historia och aktuell samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Latinamerika. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

I gratisversionen av Landguiden hittar du kortfattad och aktuell information om konflikten i Colombia. Webbsidan drivs av Utrikespolitiska Institutet.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Jöran Lindeberg berättar om inbördeskriget i Colombia. Sedan 1960-talet strider colombianska vänster­rörelser mot staten. Kokainpengar, paramilitära grupper och en krigsmakt i moraliskt förfall har underblåst inbördeskriget...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om konflikten i Colombia mellan regeringen och de vänsterorienterade gerillagrupperna, FARC och ELN. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Colombia ur olika perspektiv. Colombia, formellt Republiken Colombia, är en stat i nordvästra Sydamerika vid Karibiska havet och Stilla havet. Colombia gränsar till Brasilien, Ecuador, Panama, Peru och Venezuela. Colombia är ett land rikt på naturresurser och har ett klimat som är perfekt för exempelvis odling av kaffe, snittblommor och allehanda frukter...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Colombia. Här kan du läsa kortfattat om landets historia, ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Colombias geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Colombias historia.