Underrättelsetjänst

En underrättelsetjänst ägnar sig åt militär eller politisk verksamhet som går ut på att samla in och bearbeta uppgifter om en motståndare eller främmande makt. Här hittar du material som kan...

Ungernrevolten

Ungernrevolten eller Ungernkrisen 1956 var en spontan folkresning och ett demokratiseringsförsök i Ungern som var riktat mot landets kommunistdiktatur. Oroligheterna hängde samman med...

Urbanisering

Urbanisering är en benämning för när folk flyttar in till städer och ökar deras befolkningsmängd, samtidigt som landsbygden avfolkas. I moderna tider har detta också inneburit att arbetskraften har...

Urkyrkan

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesu anhängare fortsatte att tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått...