U 137

S
u137

U 137 var en sovjetisk ubåt som gick på grund i en militärt känslig del av Karlskrona skärgård 1981. Grundstötningen bekräftade misstanken att Sovjetunionen systematiskt spionerade vid de svenska...

Ulrika Eleonora (d.y.)

S
Porträtt

Ulrika Eleonora (d.y.) (1688-1741) var yngre syster till Karl XII och Sveriges regerande drottning 1719-1720. Från 1715 var hon gift med Fredrik (I) av Hessen.Efter Karl XII:s död agerade paret...

Ungernrevolten

S
tanks

Ungernrevolten eller Ungernkrisen 1956 var en spontan folkresning och ett demokratiseringsförsök i Ungern som var riktat mot landets kommunistdiktatur. Oroligheterna hängde samman med...

Universitet

S
Universitetsbibliotek

Universitetens tidiga historia i Sverige präglas av de två lärosätena i Uppsala och Lund vars syfte länge var att utbilda statens ämbetsmän och präster. Därför kom klassiska språk (latin, grekiska...

Upproret i Warszawa getto

S
Judar

Redan på hösten 1939 avspärrades den norra delen av Warszawa. Den delen av staden beboddes till övervägande del av judisk befolkning. De polacker som levde inom det avspärrade området fick befallning...

Uppsala universitet

S
sigill

Uppsala universitet grundades 1477 och är Nordens äldsta universitet. Redan 1438 anslog rådet pengar från Enköpings hospitalstionde för att organisera föreläsningar vid stiftets katedralskola....

Urkyrkan

L
Fisksymbol

Efter att Jesus blivit korsfäst glömdes han bort av de flesta judarna. Men en del av Jesus anhängare fortsatte att tro att han var Guds utsände Messias. De var övertygade om att Jesus hade uppstått...

ANNONS

Nya taggar