Taggar

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och andra organismer som för miljontals år sedan lagrats på t.ex. havsbottnar där det täckts över, sjunkit...
Olof Palme (1927-1986) är en av Sveriges mest kända och internationellt ryktbara politiker genom tiderna. Han var Socialdemokraternas partiledare mellan 1969-1986 samt statsminister 1969-1976 och...
De olympiska spelen (OS) är idag det största internationella idrottsarrangemanget, och tävlingarna har en lång historia bakom sig. Olympiska spelen består av många olika sporter och grenar – från...
Operation Barbarossa var tyskarnas täcknamn för deras invasion av Sovjetunionen som påbörjades den 22 juni 1941. Hitlers plan var att skapa lebensraum (livsrum) i öst åt det tyska folket samt lägga...
Operation Weserübung var det tyska namnet på deras invasion av Danmark och Norge som inleddes den 9 april 1940 i början av andra världskriget (se karta) Tyskland behövde Danmark som leverantör av...
Relaterade taggar:
Opiumkrigen var två väpnade konflikter 1839-1842 och 1856-1860 mellan Storbritannien och Kina. Britterna hade sålt opium som odlades i Brittiska Indien till Kina. Detta missbruk spred sig snabbt över...
Relaterade taggar:
Det Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m. slutet av 1200-talet till 1923 då det moderna Turkiet bildades. I samband med erövringen av...
Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC) var ett handelskompani från Göteborg som bildades 1731 och upplöstes 1813. Kompaniet hade svenskt monopol på handeln med Kina och förde hem lyxvaror som porslin,...
Otto von Bismarck (1815-1898), ibland kallad "järnkanslern", var en preussisk politiker som enade Tyskland (1871) och lade grunden för dess dominans i Europa efter att ha besegrat flera av...
Ozon är en form av syre, men som innehåller fler syreatomer (molekylerna har tre syreatomer istället för två, som vanligt syre). Ozon övergår därför lätt till vanligt syre. Å andra sidan bildas nytt...