Odysséen

L
Odysseus

Tidernas bästa berättelse?För några år sedan ordnade det brittiska tv-bolaget BBC en omröstning om vilka 100 berättelser som är världens viktigaste. På första plats kom det 2 700 år gamla grekiska...

Oktoberkriget

S
Israeliska trupper

Oktoberkriget, eller Jom kippurkriget, ägde rum mellan 6 och 25 oktober 1973. Konflikten utkämpades mellan Israel och en koalition av arabiska stater under ledning av Egypten och Syrien. Den 6...

Olaus Magnus

S
Sillfiske

Olaus Magnus (1490-1557) var en svensk historiker, geograf och diplomat. Olaus var bror till Johannes Magnus och följde denne till Rom 1523 för att motta påvens bekräftelse på valet till ärkebiskop....

Olja

M
Oljetorn

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och andra organismer som för miljontals år sedan lagrats på t.ex. havsbottnar där det täckts över, sjunkit...

Oljekrisen 1973

S
Prisindex olja

Oljekrisen 1973 (-1974) var en följd av oktoberkriget (jom kippurkriget) som hade ägt rum i oktober samma år. Kriget startade när ett antal arabiska länder under ledning av Egypten och Syrien anföll...

Olof Palme

M
Palme

Olof Palme (1927-1986) är en av Sveriges mest kända och internationellt ryktbara politiker genom tiderna. Han var socialdemokraternas partiledare mellan 1969-1986 samt statsminister 1969-1976 och...

Olof Rudbeck d.ä.

S
Porträtt

Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) var en mångsysslande professor i Uppsala som i ett halvsekel dominerade stadens akademiska liv och även vann internationell ryktbarhet. Som ung student upptäckte han...

Olof Skötkonung

S
kung

Olof Skötkonung (död omkring år 1022) var en svensk kung av Ynglingaätten. Olof Skötkonung är den förste svenske kung som låtit prägla mynt i eget namn och som man vet härskat över både Svealand och...

Olympiska spelen

M
Emblem

De olympiska spelen (OS) är idag det största internationella idrottsarrangemanget, och tävlingarna har en lång historia bakom sig.Olympiska spelen består av många olika sporter och grenar – från...

Operation Barbarossa

M
Tyska soldater

Operation Barbarossa var tyskarnas täcknamn för deras invasion av Sovjetunionen som påbörjades den 22 juni 1941. Hitlers plan var att skapa lebensraum (livsrum) i öst åt det tyska folket samt lägga...

Operation Weserübung

M
Tyska trupper i Oslo.

Operation Weserübung var det tyska namnet på deras invasion av Danmark och Norge som inleddes den 9 april 1940 i början av andra världskriget (se karta)Tyskland behövde Danmark som leverantör av...

Opiumkrigen

M
Strid

Opiumkrigen var två väpnade konflikter som utspelade sig åren 1839-1842 och 1856-1860. Konflikten utkämpades mellan å ena sidan Storbritannien och Frankrike, å andra sidan Kina. Brittiska köpmän hade...

Ordinari Post Tijdender

M
Tidning

Ordinari Post Tijdender, med dess senare efterkommande Post- och Inrikes Tidningar, var en tidning som började utkomma 1645 på initiativ av Axel Oxenstierna.Under trettioåriga kriget utvecklades ett...

Oscar I

S
Porträtt

Oscar I (1799-1859) var Sveriges kung 1844-1859 och den ende sonen till Karl XIV Johan och Desideria. Till skillnad från fadern var han till vissa delar liberalt sinnad, och liberalerna satte också...

Oscar II

S
Porträtt

Oscar II (1829-1907) var Sveriges kung 1872-1907. Han var tredje son till Oscar I och Josefina, men genom bröderna Gustafs och Karl XV:s död kom han ändå att bestiga tronen. Han förlät aldrig Karl...

Osmanska riket

M
Turkar i Konstantinopel

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m. slutet av 1200-talet till 1923 då det moderna Turkiet bildades.I samband med turkarnas erövring av...

Ostindiska kompaniet

M
Ostindiefarare

Svenska Ostindiska kompaniet (SOIC) var ett handelskompani från Göteborg som bildades 1731 och upplöstes 1813. Kompaniet hade svenskt monopol på handeln med Kina och förde hem lyxvaror som porslin,...

Otto von Bismarck

M
Porträtt

Otto von Bismarck (1815-1898), ibland kallad "järnkanslern", var en preussisk politiker som enade Tyskland (1871) och lade grunden för dess dominans i Europa efter att ha besegrat flera av...

Oxenstierna

S
vapen

Oxenstierna är en sentida (slutet av1500-talet) benämning på en ursprungligen småländsk frälseätt, som sedan 1300-talet haft en oxpanna i sitt vapen. Ättens medlemmar hade gods spridda över Norden,...

Ozonskiktet

M
Ozonhål

Ozon är en form av syre, men som innehåller fler syreatomer (molekylerna har tre syreatomer istället för två, som vanligt syre). Ozon övergår därför lätt till vanligt syre. Å andra sidan bildas...

ANNONS

Nya taggar