M
Kategori
Karta

Malawis geografi

Antal invånare: 19 647 681 (2021)
Huvudstad: Lilongwe

Geografi

Malawi ligger i sydöstra Afrika och är ungefär lika stort som de svenska landskapen Lappland och Ångermanland tillsammans. I öst och nordöst ligger den stora Malawisjön som upptar en femtedel av landets yta.

Antal invånare: 19 647 681 (2021)
Huvudstad: Lilongwe

Geografi

Malawi ligger i sydöstra Afrika och är ungefär lika stort som de svenska landskapen Lappland och Ångermanland tillsammans. I öst och nordöst ligger den stora Malawisjön som upptar en femtedel av landets yta.

ANNONS

ANNONS

Därifrån rinner floden Shire söderut genom den grunda sjön Malombe och vidare ut i Zambezifloden i grannlandet Moçambique.

Genom hela Malawi sträcker sig den väldiga östafrikanska gravsänkan Great Rift Valley som Malawisjön är en del av. Merparten av landet utgörs dock av högland på mellan 1 000 och 1 500 meters höjd. I norr och söder finns berg som når upp emot 3 000 meter över havet.

Låglandet i Great Rift Valley domineras av savannskog, där stora hjordar av zebra och elefant lever. Fågellivet är också rikt, särskilt runt Malawisjön.

Malawis flagga.

Klimat

Det långsmala Malawi sträcker ut sig i nord-sydlig riktning och höjdskillnaderna inom landet är stora. Det gör att klimatet varierar kraftigt i olika delar av Malawi.

Det finns tre årstider: en svalare period mellan maj och augusti, en kort het period från september till oktober och en regnperiod mellan oktober och april.

Naturtillgångar

Malawi har aldrig utvunnit mineraler eller bergarter i någon större skala, men gruvindustrin anses ha stor potential. Det finns bland annat fyndigheter av asbest, bauxit, kalksten, bly, kol, uran, grafit och titanium.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Tropiskt klimat och bördig jord har gjort Malawis jordbruk mycket produktivt, särskilt i de centrala delarna. Jordbruket är drivkraften i landets ekonomi, trots att torka och översvämningar utgör ständigt återkommande hot.

Industri

Malawis södra del med största staden Blantyre är landets handels- och industricentrum. Industrin producerar främst varor för inhemsk konsumtion, men särskilt den dominerande livsmedelsindustrin ger en del exportinkomster. I fabrikerna tillverkas också bland annat byggnadsmaterial, kläder och skor. 2010 stod industrin för drygt en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP).

Besök Landguiden och läs mer om Malawi.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 11 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Malawis geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Malawis geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Malawis historia

Fördjupa dig i Malawis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Malawi

Aktuell samhällsfakta om Malawi. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...