Om oss

Vad är SO-rummet?

SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges största och mest välsorterade webbplats för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.

På SO-rummet hittar du flera tusen faktatexter och tusentals pedagogiska filmer samt hundratals SO-relaterade lektioner som kan användas i undervisningen och i skolarbeten. De flesta av ämnestexterna och filmerna är tänkta att fungera som en introduktion eller sammanfattning av olika ämnesområden. SO-rummets innehåll passar därför bra att använda som komplement i undervisningen.

På SO-rummet finns också en länksamling med omkring 8 000 kategoriserade länkar. I länksamlingen hänvisas endast till granskade artiklar och webbsidor varav nästan alla är på svenska.

Syftet med SO-rummet är att förenkla arbetet i skolan för elever och lärare, dels genom SO-rummets egna texter kring olika ämnen, dels genom att samla merparten av alla fria men utspridda SO-resurser från internet på ett och samma ställe. Målet med sajten är skapa inspiration, öka intresset och öka kunskaperna inom SO-ämnena.

Målgrupper

SO-rummet riktar sig i första hand till elever och lärare på mellanstadiet (åk 5-6), högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt alla andra som är intresserade av de fyra SO-ämnena.

SO-rummet har mellan 800 000 till 900 000 unika användare i månaden (månader utan skollov). 

Antal unika användare per dag ligger mellan 55 000 och 65 000 (lovfria vardagar).

SO-rummets material är indelat efter svårighetsgrad

Allt pedagogiskt material på SO-rummet är uppdelat i tre olika kunskapsnivåer (svårighetsgrader):

  •   L   : Material som passar bra för mellanstadiet (åk 5-6) och uppåt. Studier av dessa material kräver ganska lite förkunskaper.
  •   M  : Material som passar bra för högstadiet och gymnasiet. Studier av dessa material kräver vissa förkunskaper.
  •   S   : Material som passar bra för gymnasiet. Studier av dessa material kräver ganska mycket förkunskaper.

Vilka ligger bakom sajten?

Webbplatsen drivs av Robert de Vries som är utbildad gymnasielärare inom historia, religionskunskap och samhällskunskap med många års erfarenhet som SO-lärare i Göteborg.

Den tekniska utvecklingen av SO-rummet sköts av Andreas Karlsson som är verksam som webbutvecklare i Lund.

På webbplatsen medverkar många olika skribenter. Det mesta av SO-rummets textmaterial är därför skrivet av andra lärare, författare/journalister och ämnesexperter/sakkunniga (doktorander, fil.dr, professorer).

Användning av webbplatsens material

För bild- och filmmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild eller film i eget syfte så måste du själv ta reda på om bilden eller filmen är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på länken som finns under de flesta bilderna och filmerna. Om en sådan länk saknas är bilden i regel upphovsrättsskyddad och kan inte användas utanför SO-rummet.

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att kontakta oss så att vi kan ta bort materialet.

Vi vill gärna att SO-rummet används av elever och lärare i skolundervisningen. Det är därför fritt fram att använda webbplatsen som grund eller underlag för skolarbete. SO-rummets texter* får skrivas ut och användas i skolan och för privat bruk, men uppge alltid källa! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer (inkl. länk/ar).

SO-rummets texter får däremot inte användas fritt som redaktionellt material på andra webbplatser eller på interna plattformar, nätverk (inkl. inbäddningar) o.s.v. utanför SO-rummet. Vi som arbetar med SO-rummet är helt beroende av att alla våra användare finns kvar på vår egen webbplats! Detta för att SO-rummet ska kunna förbli en kostnadsfri och öppen webbplats (utan betalvägg) som dessutom är under konstant utveckling. Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Å andra sidan är vi tacksamma till alla som länkar till SO-rummet från andra webbplatser.

Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas och går emot våra ovanstående riktlinjer.

* För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

SO-rummet i ett källkritiskt perspektiv

SO-rummet har funnits på internet sedan mars 2011 och är en politiskt neutral webbplats. I politisk och ideologisk mening strävar vi endast efter att främja grundläggande principer inom den svenska skolans värdegrund såsom tolerans.

Textmaterialet på webbplatsen är endast skrivet av personer med stora kunskaper inom de ämnen som berörs (se ovan). Texterna som finns i SO-rummets ämneskategorier är tänkta att fungera som en introduktion eller sammanfattning till olika ämnesområden. Detta är emellertid mer eller mindre svårt eftersom vissa ämnen är väldigt omfattande. SO-rummets material fungerar utmärkt som komplement till andra läromedel.

Kunskaper och fakta inom de humanistiska ämnena grundar sig alltid på individuella urval och tolkningar av andras källor eller andras/egna upplevelser och intryck. "Fakta" inom SO-ämnena är därför sällan helt objektiv eftersom någon eller några alltid måste sammanställa och tolka det källmaterial eller de upplevelser/intryck som "kunskapen" bygger på.

Om du till exempel skriver en uppsats eller håller på med en annan form av skolarbete så bör du alltid använda dig av flera oberoende källor - detta för att den "kunskap" som du skapar genom ditt arbete ska bli så nyanserad och objektiv som möjligt. Använd därför gärna ytterligare några källor vid sidan av SO-rummets texter i dina skolarbeten. Tips på andra bra källor som finns på internet hittar du i SO-rummets välsorterade länksamling.

SO-rummet är till viss del en vinstdrivande webbplats. Pengar behövs för att vi som arbetar med SO-rummet ska få möjlighet att underhålla, uppdatera och utveckla sajten med allt vad det innebär.

För att SO-rummet ska kunna vara en gratis resurs som alla kan använda så har vi valt att finansiera projektet genom att sälja annonsplatser till utvalda organisationer med anknytning till skolan eller SO-ämnena.

Tips och idéer?

Har du en idé om hur vi kan förbättra SO-rummet? Är det någon funktion eller något annat du saknar som skulle kunna förbättra din upplevelse av sajten? Mejla oss i så fall förslag på hur vi kan bli bättre. Vår vision är att SO-rummet ska vara det bästa verktyget och ett självklart förstahandsval för dig som letar efter SO-relaterat material på internet.